Annons

Sant och falskt om skärmar i skolan

Mobiltelefoner och datorer i skolan kan vara en distraktion men också användas i skolarbetet.
Mobiltelefoner och datorer i skolan kan vara en distraktion men också användas i skolarbetet. Foto: JESSICA GOW/TT

Skrivböckerna ersätts i allt högre grad av datorer och mobiltelefoner. Det finns många myter om vad det gör med barnen och ungdomarna, men vad säger egentligen forskningen?

Att skärmarna både kan hjälpa och stjälpa.

Under strecket
Publicerad

Skolan digitaliseras och läroböcker ersätts i högre utsträckning av digitala resurser. Forskning visar att den här digitaliseringen kan försämra studieresultaten och koncentrationsförmågan, men också att det kan hjälpa utsatta elever.

– De som tjänar mest på digitalisering i skolan är elever med särskilda behov. Där det förut var svårt att individanpassa finns det nu många hjälpmedel och stöd man kan få genom digitala verktyg. Det är otrolig demokratisk vinst, säger Elza Dunkels, författare och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Det finns forskning som visar på hur skolresultaten förbättrats när mobilerna försvunnit ut klassrummet.

– För att barn ska kunna lära sig krävs koncentration och den försämras av skärmar. Särskilt små barn behöver lugn och fokus för att lära. Självklart ska man lära sig digitala verktyg i skolan, men man ska göra det begränsat och med en tydlig tanke, säger Åse Victorin barnläkare.

Elza Dunkels menar att det handlar om hur mobiltelefoner och datorer används, snarare än att de används.

Annons
Annons

– Den forskning som visar på bättre studieresultat när mobilerna plockas bort visar att inte att det är fel med mobiler, utan att mobilerna inte använts till något vettigt. Man borde prata om den dåliga användningen av mobiltelefonen och försöka minska den, säger hon.

Att sociala medier och internet kan vara en distraktion känner nog de flesta igen. Forskning visar att distraktioner försvårar inlärning, särskilt bland barn.

– De elever som är svagast i skolan har svårast för att begränsa sig själva och blir ofta splittrade. För inlärning krävs förmågan att fokusera, säger Åse Victorin.

Att skärmarna kan försvåra koncentrationen på skolarbetet är inget argument för att ta bort de från skolan, menar Elza Dunkels.

– Barn och unga måste lära sig hur man förhåller sig till mobilen och datorn. Det är ytterligare ett skäl till att ha mobiltelefoner i klassrummet, under rimliga förhållanden och när det passar.

Hon menar att skolor som helt förbjuder mobiltelefoner i klassrummet inte tar sitt ansvar.

– Vi måste lära ut ett bra förhållningssätt till mobilen och datorn. Vi kan inte låta barnen själva lära sig det på fritiden, då får vi precis den digitala över- och underklass vi inte vill ha, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons