Annons

”Säpo behöver få mer insyn i asylutredningar”

Rakmat Akilov som låg bakom dådet på Drottninggatan var okänd för Säpo. Och trots att asylsökande uppger att de har deltagit i islamistisk verksamhet får de mycket sällan frågor om detta. Det skriver juristen Madeleine Käärik som var Akilovs ombud. 

Under strecket
Publicerad

Madeleine Käärik

Foto: Privat

Blommor på Drottninggatan i Stockholm efter terrordådet den 7 april.

Foto: Anders Wiklund/TT

Madeleine Käärik

Foto: Privat

Madeleine Käärik

Foto: Privat

Blommor på Drottninggatan i Stockholm efter terrordådet den 7 april.

Foto: Anders Wiklund/TT
1/2

Madeleine Käärik

Foto: Privat
2/2

Blommor på Drottninggatan i Stockholm efter terrordådet den 7 april.

Foto: Anders Wiklund/TT

DEBATT | ASYLSÖKANDE

Alla har rätt att söka asyl i Sverige. Vid det första mötet med Migrationsverket uppger den asylsökande sina asylskäl i grova huvuddrag. När den sökande berättar att hon eller han är medlem i en islamistisk grupp och förföljd av säkerhetstjänsten räknas detta som ett asylskäl. Men det borde vara den första möjliga signalen som bör leda till att Migrationsverket på något sätt reagerar. Vid den fördjupade asylutredningen får den asylsökande redogöra för sina asylskäl så utförligt som möjligt och lägga fram eventuella skriftliga bevis.

Jag har arbetat som offentligt biträde åt asylsökande i Stockholm i 13 år. Min erfarenhet visar att trots att den sökande anger att hon eller han är eftersökt eller efterlyst för deltagande i islamistisk verksamhet av olika slag (såsom till exempel Hizb ut Tahrir som är förbjudna i Ryssland, Uzbekistan och andra forna Sovjetiska republiker) får vi mycket sällan följdfrågor om vad hon eller han egentligen sysslat med inom den aktuella islamistiska gruppen.

Istället handlar Migrationsverkets frågor om vad som hände den sökande personligen, det vill säga vad rättsvårdande myndigheter i hemlandet utsatte sökanden för och vad denne riskerar att utsättas för vid återvändandet. Vad den asylsökande hade haft för sig för att bli misstänkt för islamistisk verksamhet frågar de nästan aldrig om. Den asylsökande behöver därför inte redogöra för sin islamistiska verksamhet som kan ha föranlett misstankarna från hemlandets myndigheter. Tyngdpunkten i asylförhöret är istället: hur kommer myndigheterna behandla dig vid återvändande till hemlandet? Vilken fara den asylsökande kan utgöra för Sverige är helt underordnat i detta sammanhang.

Annons
Annons

Madeleine Käärik

Foto: Privat

Rådande rutiner är följande: det är helt och hållet Migrationsverkets ansvar att begära yttrande från Säpo om personen i fråga kan utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet i Sverige. Säpo har ingen insyn i eller rätt att ta del av asylutredningen eftersom den är sekretessbelagd. Migrationsverket har inte begärt ett enda yttrande för en enda av de många asylsökande klienter jag har haft från Uzbekistan. Trots att den sökande åberopat skyddsbehov mot hemlandets säkerhetstjänst har Migrationsverket inte begärt yttranden från Säpo där en bedömning görs om personen i fråga utgör en fara för rikets säkerhet. 

Därutöver har många asylsökande beviljats flyktingstatus utan att Migrationsverket har utrett frågan om den sökande hade eventuellt själv begått gärningar som terroristbrott, brott mot mänskligheten eller brott mot krigets lagar – vilket bör leda till exkludering från flyktingstatus alternativt utredas för eventuella brott. 

När jag intervjuades av Kalla Fakta den 9 maj ställdes frågan om man hade kunnat förhindra Akilov från att begå terrordåd i Sverige. Skulle jag som juridiskt ombud för honom ha kunnat förhindra det?

Det juridiska biträdets roll enligt de rådande etiska reglerna är att tillvarata klientens intressen på bästa möjliga sätt. Juridiska ombudets yrkesutövning sker under total tystnadsplikt och sekretesslagstiftning. Rakmat Akilov var en typisk asylsökande klient från Uzbekistan. Han var lugn, artig, och trevlig – det fanns ingenting som tydde på något avvikande. Ingen hade kunnat dra slutsatsen att han skulle bli en ökänd terrorist i Sverige. För den som vill veta mer om Akilovs asylskäl och hur de behandlades av Migrationsdomstolen står det fritt att söka hans dom i Stockholms förvaltningsrätt.

Fallet visar ändå tydligt att asylsystemet är behäftat med brister vilka bör avhjälpas. Vid mer insyn i migrationsärendena från Säpo skulle chanserna öka att på ett tidigt stadium att göra en bedömning om den asylsökande kan utgöra fara för rikets säkerhet och vidta eventuella åtgärder för att förebygga framtida terrordåd.

Madeleine Käärik

jur. kand.

Madeleine Käärik
Madeleine Käärik Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons