Annons

Nytt samarbete ska ta krafttag mot extremism

Brottsaktiva extremister ska inte kunna agera lika fritt som i dag, det är en av huvudpunkterna i ett nytt samarbete mellan Säkerhetspolisen och Polisen, kan SvD berätta. Projektet har fått namnet ”Redex”, eller reduktion av extremistmiljöer.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, kontraterror och författningsskydd, Säpo, och Magnus Sjöberg, tf sektionschef Noa.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2

Riksrevisionens rapport var den utlösande faktorn som ledde till samarbete i projektet Redex, reduktion av extremistmiljöer.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 2 av 2

Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, kontraterror och författningsskydd, Säpo, och Magnus Sjöberg, tf sektionschef Noa.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, kontraterror och författningsskydd, Säpo, och Magnus Sjöberg, tf sektionschef Noa.
Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, kontraterror och författningsskydd, Säpo, och Magnus Sjöberg, tf sektionschef Noa. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Sverige har varit med om två terrorattentat under loppet av tio år. Båda på Drottninggatan; Taimour Abdulwahab sprängde sig själv till döds i julruschen 2010 och våren 2017 körde Rakhmat Akilov ihjäl fem personer med en lastbil. Ändå är det inte de dåden som lett till att Polisen och Säkerhetspolisen nu fördjupar sitt samarbete mot extremistmiljöer i Sverige.

SvD har tagit del av ett internt månadsbrev från Polisens nationella operativa avdelning, Noa, där chefen Mats Löfving nyligen skrev:

”De våldsbejakande extremistmiljöernas negativa påverkan på samhället måste minska. Därför har en ny modell för samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen nyligen beslutats.”

Kraften bakom de här miljöerna är ibland globala och kan vara svåra för svenska myndigheter att påverka.

Annons
Annons

Riksrevisionens rapport var den utlösande faktorn som ledde till samarbete i projektet Redex, reduktion av extremistmiljöer.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Syftet är enligt Polisen att ”minska handlingsutrymmet för brottsaktiva extremister, rekryterare eller finansiärer.” Projektet har fått namnet Redex, reduktion av extremistmiljöer.

Enligt Säkerhetspolisen är samarbetet en följd av Riksrevisionens granskning 2018 av de två myndigheternas samarbete. Rapporten krävde bättring: utbytet av underrättelseinformation mellan Polisen och Säpo skiftar mellan regionerna runt om i landet och behöver bli enhetlig.

– Man har sett en utvecklingspotential i att Säkerhetspolisens information verkligen når de nivåer hos polisen som de facto utreder brott som de här individerna begår, när man till exempel möter dem i vardagen på lokalpolisområdesnivå, säger Fredrik Hallström, biträdande enhetschef för Säkerhetspolisens kontraterrorism och författningsskydd.

Riksrevisionens rapport var den utlösande faktorn som ledde till samarbete i projektet Redex, reduktion av extremistmiljöer.
Riksrevisionens rapport var den utlösande faktorn som ledde till samarbete i projektet Redex, reduktion av extremistmiljöer. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Varför inledde ni inte det här redan 2010?

– Samverkan har funnits länge, men Riksrevisionens rapport var den utlösande faktorn. Vad gör vi åt den här kritiken? Det gjorde att vi förra sommaren hade en diskussion om hur vi ska göra det här effektivare. Det är inte så att det inte funnits något samarbete mot de här miljöerna, säger Magnus Sjöberg, tillförordnad sektionschef, Noa.

– Det är en utmaning, att samtidigt som det sker grova våldtäkter, mord och mordförsök, förmå att se den här typen av brottslighet. Där får vi hjälp av Säpo, det är annars lätt att vi hamnar i vårt minutoperativa arbete, säger Sjöberg.

Annons
Annons

Ett särskilt fokus i Redex ligger på den lokala polisnivån – det är hit och ut till regionerna som underrättelseutbytet ska bli mer enhetlig.

Men som SvD tidigare berättat är de lokala polisområdena under hård press. Arbete mot extremism ingår till stor del i det brottsförebyggande arbetet. Men det är just det arbetet som polisen inte hinner med på grund av resursbrist, något polisens egna internrevision slog fast tidigare i år.

Magnus Sjöberg säger att lokalpoliserna visserligen inte ”haft de bästa förutsättningarna”. Men med ett fördjupat informationsutbyte med Säpo så ska det bli lättare, menar han.

– Aktiviteterna som man tänkt genomföra ska vara betydligt mer genomarbetad, den ska vara tydlig, konkret och enkel att vidta. Samordningen, där man ser vem som är mest lämpad att utföra uppgifterna, den måste också bli bättre, säger Magnus Sjöberg.

Polisen och Säpo siktar in sig på alla tre extremistmiljöerna; den vänsterautonoma, den högerextrema och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Sjöberg och Hallström vill inte säga hur många individer det handlar om totalt. Men nytillväxten av miljöerna är ett av de kärnområden som ska bromsas, enligt Säpo handlar det i sin tur om de långsiktiga hoten.

– Krafterna bakom de här miljöerna är ibland globala och kan vara svåra för svenska myndigheter att påverka. Det vi kan göra är att genomföra rätt åtgärder mot rätt individer vid rätt tidpunkt. Då kommer vi en bit på väg för att begränsa tillväxt och handlingsutrymme, säger Fredrik Hallström.

Enligt det interna Noa-brev som SvD tagit del av ska Redex-samarbetet vara igång i alla regioner senast den 30 september i år.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons