Annons

Satsa i fastighetsbolaget – men skippa e-böckerna

Fastighetsbolaget har goda utsikter att leverera meravkastning mot marknaden. Analysföretaget Investtech rekommenderar köp.

Under strecket
Publicerad

Kungsleden äger främst kommersiella fastigheter runt om i Sverige. Studio (fastigheten Tyfonen 1 på Nordenskiöldsgatan 24) i Malmö är en av dem.

Foto: Kungsleden.seBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Kungsleden äger främst kommersiella fastigheter runt om i Sverige. Studio (fastigheten Tyfonen 1 på Nordenskiöldsgatan 24) i Malmö är en av dem.
Kungsleden äger främst kommersiella fastigheter runt om i Sverige. Studio (fastigheten Tyfonen 1 på Nordenskiöldsgatan 24) i Malmö är en av dem. Foto: Kungsleden.se

Kungsleden

Fastighetsbolaget Kungsleden visar en stigande trendkanal på medellång sikt, enligt Investtech. Det innebär att investerare under en längre tid tenderat att köpa aktien till stadigt högre kurser. Aktien har nu fallit till den nedre halvan av trendkanalen och här utlöstes en köpsignal i samband med att kursen bröt en tidigare motståndsnivå vid 64,20 kronor. Köpsignalen antyder att optimismen tilltagit.

Positionen i trendkanalen indikerar isolerat att uppsidan är stor i förhållande till nedsidan. Även sett till förhållandet mellan horisontella stöd och motstånd så kan dagens kurs vara en bra ingångskurs.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Loomis

Värdehanteringsbolaget Loomis visar ingen tydlig trend på medellång sikt men befinner sig i en långsiktigt uppåtgående trendkanal. Aktien har en inverterad huvudskuldra-formation under utveckling där slutkurs över slutkurs över 307 kronor kommer vara en köpsignal.

Stöden vid 277 och 300 kronor kan begränsa nedsidan vid rekyler. Närheten till stöden antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Insiderhandeln är positiv enligt Investtechs insiderbarometer efter att flera köp rapporterats i september. Detta anses vara ett fundamentalt sundhetstecken.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Storytel

Streaming- och publishingkoncernen Storytel visar fallande trendkanaler på både kort och medellång sikt. Det indikerar att pessimismen är tilltagande och enligt Investtechs forskning signalerar trendbilden fortsatt svag kursutveckling med underavkastning mot marknaden. På lång sikt har kursen brutit en långsiktigt uppåtgående trendkanal och givit en säljsignal från en toppformation som indikerar att ett negativt trendomslag inletts.

Nästa horisontella stöd finns vid 70 kronor och nästa motstånd är vid 108 kronor. Detta antyder att nedsidan är stor i förhållande till uppsidan.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons