Annons

”Satsa på superbussar i Stockholm”

En så kallad superbuss i Malmö.
En så kallad superbuss i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Stockholms bussflotta bör moderniseras med kapacitetsstarka bussar med egna körfält, skriver Jens Sjöström och Robert Johansson, (S).

Under strecket
Publicerad

Jens Sjöström och Robert Johansson.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

DEBATT | KOLLEKTIVTRAFIK

Klimatförändringarna är en av vår samtids största utmaningar. Som politiker i Stockholmsregionen har vi ansvar för att skapa en hållbar region som vi kan lämna över till våra barn och barnbarn. För att få fler att välja bussen framför bilen behöver kollektivtrafiken vara pålitlig, modern och attraktiv.

För att Stockholmsregionen ska nå sin del av de nationella miljömålen behöver biltrafiken minska kraftigt till år 2030. I dag ser vi tyvärr att biltrafiken ökar i ytterstaden. Fler stockholmare behöver välja att åka med kollektivtrafiken i stället för egen bil.

Restiderna med buss behöver kortas och det måste gå smidigare att resa mellan regionala stadskärnor utan att resa genom city. Bussen måste bli ett ännu mer miljövänligt alternativ. Med övergång till eldrift kan bussarna avge väsentligt lägre utsläpp och vara betydligt tystare än dagens bussar.

Därför förslår vi socialdemokrater en satsning på att modernisera bussflottan med så kallade superbussar, eller bus rapid transit (BRT), kapacitetsstarka bussar med egna körfält som aldrig behöver stanna för rödljus eller bli stående i bilköer. Superbussar ger många av spårtrafikens fördelar till en mycket lägre kostnad och i mycket snabbare takt – tänk spår, kör buss!

Annons
Annons

Jens Sjöström och Robert Johansson.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

BRT-linjer finns i dag i många städer världen över men Stockholm har det tagit fram till nu för regionen att få igång ett första, välkommet, försök. I slutet av året öppnar en eldriven superbusslinje på sträckan Barkarbystaden–Akalla som i framtiden ska trafikeras av tunnelbanan. Med den nya linjen beräknas restiden mer än halveras, från dagens 12–15 minuter till sex minuter.

Försöket i Barkarby ger en fingervisning om vad superbussar i större skala skulle kunna innebära för kollektivtrafiken i hela länet. Med superbussar kan vi möta det skriande behovet av tvärförbindelser och ge snabb kollektivtrafik till kommuner som inte har spårbunden trafik, på ett klimatvänligt sätt.

Socialdemokraterna vill därför:

  • Bygga Stockholmsbågen, en superbusslinje mellan Tyresö och Täby, via Tvärförbindelse Södertörn, Förbifarten och Norrortsleden. Stockholmsbågen skulle knyta ihop länet med korta restider, exempelvis skulle restiden mellan Barkarby och Skärholmen kortas från dagens 47 minuter till 13 minuter.
  • Införa Värmdöexpressen, en superbusslinje som kör sträckan Hemmesta–Gustavsberg–Ingarökrysset–Nacka forum–Slussen på 20 minuter på dedikerade körfält.
  • Utveckla stombussarna. Även de vanliga bussarna behöver bli snabbare och mer pålitliga. Flera av principerna för BRT går att applicera på SL:s blåa stombusslinjer; fler och tydligare busskörfält, signalprioritet i korsningar och smartare placering av hållplatser.

Om hela länet ska utvecklas och vara attraktivt måste vi förstärka busstrafiken och bejaka den teknikutveckling som sker i busstrafiken. Stockholmsregionens invånare i dag och i framtiden ska leva i en region där vi politiker tar ansvar och skapar förutsättningar för att kunna leva klimatmässigt hållbart. Det klarar vi bara med en kollektivtrafik som håller världsklass i hela länet och i alla trafikslag.

Jens Sjöström (S)
trafikregionråd i opposition, Region Stockholm
Robert Johansson (S)
talesperson i tillväxt- och regionplanefrågor, Region Stockholm

Jens Sjöström och Robert Johansson.
Jens Sjöström och Robert Johansson. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons