Annons

Satsningar på äldre och primärvård i M/KD-budget

Det börjar dra ihop sig – på onsdag avgörs budgetstriden. Tillsammans med Moderaterna har KD arbetat fram ett budgetförslag som partiet hoppas ska gå igenom riksdagen.

– Vi har presenterat en politik som vi tror på. Nu är det upp till varje parti att bestämma sig hur de ska förhålla sig till den, säger KD:s Jakob Forssmed.

Under strecket
Publicerad

KD:s ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed är nöjd med helheten i budgetreservationen.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

KD:s ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed är nöjd med helheten i budgetreservationen.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
KD:s ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed är nöjd med helheten i budgetreservationen.
KD:s ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed är nöjd med helheten i budgetreservationen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Onsdagen den 12 december är det dags för budgetomröstning i riksdagen. Moderaterna och Kristdemokraterna beslutade sig i veckan för att gå fram med en gemensam budgetreservation.

Budgetreservationen inrymmer mycket av den reformagenda Alliansen gemensamt arbetade fram inför valet, och täcker således många av de krav Liberalerna och Centerpartiet ställt mot Stefan Löfven för att släppa fram en socialdemokratiskt ledd regering.

För Kristdemokraterna ligger de stora satsningarna i sjuk- och äldrevården. Satsningarna består av 5 miljarder under 2019, som sedan växer till 7,5 miljarder kronor under de nästkommande åren.

– Vi skjuter direkt in stora resurser till sjukvården, men i satsningarna lägger vi även fokus på stora reformer som ska påbörja en förändring i den svenska sjukvården, säger KD:s ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed.

Annons
Annons

Budgetreservationen innehåller bland annat en fördubbling av kömiljarden, vilken infördes av regeringen Reinfeldt redan 2010 för att sedan avskaffas av de rödgröna under den förra mandatperioden.

Den ekonomiska moroten för sjukvårdsinstanserna, att minska köerna, ska bestå av två miljarder kronor under 2019, för att sedan växa till tre miljarder kronor per år fram till 2022.

– Vi har dragit lärdomen att kömiljarden ska inkludera hela vårdkedjan: diagnos, behandling och rehabilitering. Vårdinstanser ska kunna visa att de klarat av hela kedjan för att få ta del av kömiljarden, säger Forssmed.

Kömiljarden har dömts ut av många inom vårdskrået som ett ineffektivt medel. Varför fördubbla den nu?

– Delvis eftersom att vi har förändrat utformningen. Den förra modellen fick kritik för att den inte tog sikte på hela vårdkedjan.

KD och M vill också skjuta in stora pengar i en primärvårdsreform – 1,5 miljarder kronor under 2019, och 3 miljarder kronor per år för 2020–2021.

– Vi vill stärka primärvården och dess tillgänglighet, samt instifta en fast läkarkontakt på vårdcentralerna. Idag slussas patienterna runt, vilket inte gynnar deras hälsa, säger Forssmed.

KD vill även märka 400 miljoner kronor till att vidareutbilda specialistsjuksköterskor, samt successivt standardisera vårdförloppet i Sverige för de fem stora sjukdomsgrupperna diabetes, hjärta och kärl, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol.

Slutligen vill KD se en stor satsning på äldrevården. I budgetreservationen avsätter partiet 500 miljoner kronor till ett prestationsbaserat stöd för kommuner som erbjuder fler platser på äldreboenden.

– Vi vet också att många äldre lider av ensamhet. Därför satsar vi ytterligare 500 miljoner kronor på så kallade trygghetsboenden, dit äldre som är för friska för äldreboende men som ändå vill ha gemenskap kan flytta.

Forssmed menar att samarbetet med Moderaterna har varit gott, och att han hoppas förslaget går igenom riksdagen nästa vecka. Men några samtal eller garantier från SD har inte existerat.

– Nej. Vi har presenterat en politik som vi tror på, nu är det upp till varje parti att bestämma sig hur de ska förhålla sig till den, säger Jakob Forssmed.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons