Annons

Sätt käppar i hjulet för Nord Stream II

Fredrick Federley, om att EU-parlamentet försöker stänga gräddfilen för Putins maktbolag Gazprom.

Under strecket
Publicerad

Lagringsområdet i Karlshamn.

Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 1

Lagringsområdet i Karlshamn.

Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 1
Lagringsområdet i Karlshamn.
Lagringsområdet i Karlshamn. Foto: Johan Nilsson/TT

Det är en allt mer osäker omvärld som vi lever i. Rysk aggression ökar i intensitet och vi ser kränkningar av luftrum såväl som hybridhot, cyberattacker och desinformation. Det nya säkerhetsläget kräver att vi agerar. Inte minst gäller det gasledningen mellan Ryssland och EU, den så kallade Nord Stream II.

Nord Stream I är en rysk gasledning som går från Ryssland till Tyskland med en årlig kapacitet på 55 miljarder kubikmeter. Den togs i drift 2011. Det ryska statliga gasbolaget Gazprom är helt dominerande ägare.

Nu har det under en ganska lång tid diskuterats om en ny gasledning, Nord Stream II och dess förverkligande. Projektet innebär ytterligare två ledningar som är tänkta att läggas parallellt med den tidigare och öka kapaciteten till 110 miljarder kubikmeter gas per år.

Annons
Annons

Ett flertal grannländer har motsatt sig projektet. Både på grund av att de förlorar transitavgifter och att det ökar Rysslands geopolitiska muskler i förhållande till dem. Med ökad kapacitet att skicka gas på Östersjöns botten kan gasleveransen vid en ökad konfliktnivå strypas exempelvis till Polen, men samtidigt fortsätta nå storkunderna i Västeuropa.

Därför vållade det stor oro att projektet i slutet av januari fick grönt ljus att anlägga och driva gasledningssystem i tyska vatten och i hamnstaden Lubmin. I ungefär samma veva gjorde dock Danmark i princip det omöjligt att dra gasledningen genom sina vatten. USA:s utrikesminister har också motsatt sig projektet med hänvisning till säkerhetsrisker.

Man kan undra varför den svenska regeringen inte har agerat kraftfullt i frågan. När en rysk gasledning placeras rakt utanför ”dörren”, och dessutom mot bakgrund av all uppståndelse som har varit kring hamnarna vid Slite och Karlshamn. Faktum är att om den svenska miljöprövningen av Nord Stream hade inkluderat ett krav om att vikta tillståndet mot den säkerhetspolitiska situationen, hade man kunnat lösa detta och enkelt sagt nej. Med dagens utformning var man tvungen att godkänna projektet, så länge som det lever upp till kraven i miljöbalken.

Eftersom den svenska regeringen brister i sitt politiska ledarskap blir det än viktigare att EU agerar bromskloss.

I dag regleras Europas gasmarknad av EU-direktiv och förordningar som försöker skapa en gasmarknad i Europa med större konkurrens, mer omfattande gemensamma gassystem och bättre priser för slutkonsumenten. Regelverket bestämmer parters tillträde till gasnätet, reglering av tariffer, minskning av ägarskapskoncentration och transparens. Det finns dock en stor lucka som gör att dessa regler inte gäller för Nord Stream.

Annons
Annons

Den enkla anledningen är att gasdirektiven bara gäller de länder som är medlemmar i EU. Ryssland är ju, som vi alla vet, inte det. Denna miss i EU-lagstiftning är något som vi måste åtgärda.

För att Europa ska kunna minska beroendet av Ryssland är det viktigt att EU blir mer självförsörjande i fråga om energi. Framför allt genom att öka produktionen av förnyelsebar energi, vilket även är ovärderligt om vi ska lyckas ställa om till ett fossilfritt samhälle. I arbetet med en gemensam Energiunion är det onekligen kontraproduktivt att en ledning för fossil gas dras till Europa. Inte minst eftersom Ryssland ofta använder sina gasledningar som politiska vapen.

När EU-parlamentet nu förhandlar om nya regler måste den gräddfil som ges till Nord Stream stoppas. Det borde vara en självklarhet att importerad fossil gas till EU åtminstone ska regleras lika hårt som gas inom EU. Just en sådan uppdaterad lagstiftning ska EU-parlamentets industriutskott ta ställning till under mars, och tyvärr försöker en del tyska parlamentariker hindra att förslaget ens kommer upp för beslut.

Om gräddfilen tas bort, är det möjligt att ställa krav på mer öppenhet och en hårdare tillståndsprövning. Både delarna skulle försvåra för en ny Nord Stream-ledning.

Förutom ett nytt regelverk borde EU-kommissionen öppna för möjligheten att agera genom europeisk konkurrenslagstiftning. Detta inte minst eftersom Gazprom missbrukat sin dominerande marknadsposition genom att ha tagit ut högre priser och på det sättet straffat och belönat olika länder. South Stream, som skulle dragits i sydöstra Europa, stoppades på detta sätt genom hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

Förhoppningsvis kan EU bli en bromskloss för Nord Stream II. Att bygga en ny gasledning är att underminera chansen att minska beroendet av fossila källor och öka spänningen i regionen. Med en ny gaslagstiftning kan vi i bästa fall sätta stopp för Nord Stream II. I sämsta fall blir det i alla fall en grop i vägen och minskar de marknadsfördelar som i dag finns för rysk fossil gas att skickas direkt till Västeuropa.

FREDRICK FEDERLEY är europaparlamentariker (C).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons