Annons

”Sätt press på era partiledare, Cuf och Luf”

Annie Lööf och Jan Björklund har tillsammans målat in sig i ett hörn i vilket de får allt svårare att förklara varför de står. Jag hoppas att partiernas ungdoms- och studentförbund nu sätter intern press för att få en borgerlig regering och liberala reformer, skriver Catarina Kärkkäinen, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

Under strecket
Publicerad

Det verkar bara finnas signalpolitiska skäl för Centerpartiet och Liberalerna att rösta ned Ulf Kristersson, skriver debattören.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Catarina Kärkkäinen.

Foto: Joakim ZenkBild 2 av 2

Det verkar bara finnas signalpolitiska skäl för Centerpartiet och Liberalerna att rösta ned Ulf Kristersson, skriver debattören.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Det verkar bara finnas signalpolitiska skäl för Centerpartiet och Liberalerna att rösta ned Ulf Kristersson, skriver debattören.
Det verkar bara finnas signalpolitiska skäl för Centerpartiet och Liberalerna att rösta ned Ulf Kristersson, skriver debattören. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | REGERINGSBILDNINGEN

Tidigast nästa onsdag kommer talmannen låta riksdagen pröva Ulf Kristersson som statsminister. Om Centerpartiet och Liberalerna betraktar sig som borgerliga partier och vill ha liberala reformer bör de rösta ja till förslaget.

Just nu ser det inte ut att bli fallet. Annie Lööf och Jan Björklund har tillsammans målat in sig i ett hörn i vilket de får allt svårare att förklara varför de står, och verkar tro sig kunna orda fram ett annat valresultat.

Miljöpartiet och Alliansen utgör inte en tillräckligt stor konstellation, och Socialdemokraterna kommer aldrig att släppa igenom annat än en socialdemokratisk statsminister. I grunden måste Centern och Liberalerna välja mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Det finns goda skäl att välja den förstnämnda, och partiernas mer borgerliga ungdoms- och studentförbund borde verka för detta.

Annons
Annons
  1. Bostadsmarknaden. Av våra 290 kommuner lider 255 av bostadsbrist. Sverige har EU:s högsta byggkostnader. Skatter och avgifter utgör nästan hälften av kostnaderna – och regler om tillgänglighet, bullernivå och antal timmar dagsljus fördyrar nybyggnation. Därtill gör bruksvärdessystemet att effekten som följer av fri hyressättning (högre hyror, större lönsamhet och ökad produktion) aldrig uppstår. Med regelförenklingar och fri hyressättning kan bostäderna bli fler.
     
  2. Arbetsmarknaden. Integrationsproblemen börjar och slutar till stor del på arbetsmarknaden. Sverige faller i listan över lägst arbetslöshet i EU, och invandrares etablering på arbetsmarknaden tar alldeles lång tid: efter 15 år i landet förvärvsarbetar 60 procent av flyktingar och deras anhöriga. Genom att sänka arbetsgivaravgifterna, avskaffa turordningsreglerna och bättre avväga de fackliga särrättigheterna kan det göras lönsamt att anställa även personer som står långt från arbetsmarknaden.
     
  3. Den offentliga sektorn. Det har länge varit uppenbart att vi kommer att få det svårt att finansiera en växande offentlig sektor. När regeringens budget granskades tidigare i år uppdagades att 200 miljarder kronor saknas i kommuner och landsting till år 2030. Kostnadsökningen måste få ett slut. Genom sänkta anslag för exempelvis kultur och effektivisering i myndighetsfloran kan en hel del göras, men att sänka kostnaden för sociala transfereringar genom till exempel ett bidragstak kommer också att vara helt nödvändigt.
     
  4. Ekonomi och företagande. Nya siffror från Internationella valutafonden uppskattar att Sveriges tillväxt landar på 0,7 procent för 2018. Det är den lägsta nivån i hela EU. Den låga tillväxten är både orsakad av den offentliga sektorns expansion, och särskilt oroande på grund av den. Sverige behöver värna arbete och företagande bättre. De höga skatterna och den dåliga kompetensförsörjningen är två problem som behöver åtgärdas särskilt.
Annons
Annons

Catarina Kärkkäinen.

Foto: Joakim ZenkBild 1 av 1

Det är vad man har att vinna. Detta är minst lika mycket ödesfrågor som migrationen, och kommer endast genomföras av en moderatledd borgerlig regering. Nästa fråga är vad man har att förlora. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har sagt att han kan tänka sig att stödja en alliansregering förutsatt att det är Moderaternas migrationspolitik som gäller i en sådan. Det är förstås inte det allra mest optimala för Centerpartiet och Liberalerna – men är det verkligen ett pris som är för högt att betala?

Naturligtvis kommer det en tid när Sverigedemokraterna försöker kräva mer av den regering som de stödjer. Det finns ett antal röda linjer som borgerligheten aldrig får passera. Att förhindra arbetskraftsinvandring – som Sverigedemokraterna under mandatperioden har gjort genom att riva upp lex Laval tillsammans med regeringen – är en sådan. Men har man inte självförtroende nog att tro att man kan hantera en sådan situation utan att kompromissa med sina grundläggande värderingar kanske politik är fel bransch.

Det verkar bara finnas signalpolitiska skäl för Centerpartiet och Liberalerna att rösta ned Ulf Kristersson. Att hävda värderingsburet ledarskap hade möjligtvis fungerat om det inte var för att samtliga partier har använt sig av Sverigedemokraternas väljarstöd för att få igenom sin politik. Erfarenheterna från decemberöverenskommelsen borde dessutom ha lärt borgerligheten att försöken att inte ge partiet inflytande får precis motsatt effekt – samtidigt som man kastar bort möjligheten att driva borgerlig politik.

Nu hänger det på den interna opinionen i respektive parti att få Annie Lööf och Jan Björklund att byta fot. Jag sätter mitt hopp till Cuf, Luf, Centerstudenter och Liberala studenter: låt inte fyra år till gå förlorade. Om ni vill ha en borgerlig regering och liberala reformer – sätt press på era partiledare!

Catarina Kärkkäinen
förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet

Catarina Kärkkäinen.
Catarina Kärkkäinen. Foto: Joakim Zenk
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons