Annons

Schibsted-tidningar tappar annonsintäkter

Schibsted Sverige på Kungsbron i Stockholm
Schibsted Sverige på Kungsbron i Stockholm Foto: Lars Pehrson

Den norska mediekoncernen Schibsted redovisar ett ebitda-resultat på 944 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Väntat var ett ebitda-resultat om 1 079 miljoner norska kronor, enligt Infront prognossammanställning inför rapporten.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Resultat före skatt uppgick till 227 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 724 miljoner.

Nettoomsättningen blev 5 101 miljoner norska kronor. Väntat här var 5 149 miljoner kronor.

En utdelning om 2:00 norska kronor per aktie föreslås. Förväntningarna låg på en utdelning på 3:17 kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.
Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Aftonbladet minskade sina rörelseintäkter med 13 procent under det fjärde kvartalet och ebitda-marginalen föll till 6 procent (18).

Annons
Annons

Det framgår av norska mediekoncernen Schibsteds bokslutskommuniké.

"Liksom tidigare kvartal berodde detta främst på en starkt krympande marknad efter den regulatoriska åtstramningen av spelindustrin som drabbar Aftonbladet", skriver Schibsted.

Aftonbladets digitalprenumerationsintäkter steg med 6 procent, främst beroende på högre snittintäkt per kund. Minskade reklam- och annonsintäkter hade stor påverkan på ebitda-resultatet, skriver Schibsted.

För prenumerationsbaserade tidningar, där Svenska Dagbladet ingår, blev det nolltillväxt under det fjärde kvartalet, och ebitda-marginalen låg kvar på 8 procent.

Inom området Finansiella tjänster steg Lendos intäkter med 5 procent under fjärde kvartalet, främst på grund av tillväxt i Sverige samt bidrag från nya marknader som Danmark. Tillväxten hämmades dock av en mer dämpad norsk marknad. Lendos ebitda-marginal sjönk till 14 procent, från 28 procent, och berodde främst på lägre intäkter i Norge och Finland samt geografisk expansion.

Prisjakt hade en omsättningstillväxt på 7 procent under det fjärde kvartalet, och ebitda-marginalen förbättrades till 44 procent (35). "Black week"-kampanjer bidrog till högre volymer.

Rörelseintäkterna i området som Schibsted benämner Marknadsplatser Sverige uppgick till 248 miljoner norska kronor under det fjärde kvartalet (230) och ebitda-resultatet blev 100 miljoner norska kronor (110). Ebitda-marginalen sjönk till 40 procent (48).

Ökningen i omsättningen drevs av fortsatt positiv utveckling inom bilsegmentet. Minskningen i marginalen berodde på ökade investeringar i form av personal- och teknikkostnader i tillväxtinitiativ.

Schibsted är indelat i tre huvudområden: Nordic Marketplaces, Next och News Media. I det första ingår Blocket, i Next återfinns Bynk, Lendo, Prisjakt, Compricer, Omni och Kundkraft. I det sistnämnda ingår bland annat Aftonbladet, Aftenposten, E24, VG och Svenska Dagbladet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons