Annons

SD: Fel att spara hårt på Migrationsverket

Vi Sverigedemokrater röstade för budgeten från M och KD, som tar viktiga steg för landet. Tyvärr ser vi dock stora problem med den kortsiktiga inriktningen och prioriteringarna inom migrationsområdet, skriver Paula Bieler, Jonas Andersson och Jennie Åfeldt.

Under strecket
Publicerad

Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M). Budgetreservationen från dessa två partier röstades igenom i riksdagen på torsdagen med SD:s stöd.

Foto: Tomas Oneborg

Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M). Budgetreservationen från dessa två partier röstades igenom i riksdagen på torsdagen med SD:s stöd.

Foto: Tomas Oneborg
Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M). Budgetreservationen från dessa två partier röstades igenom i riksdagen på torsdagen med SD:s stöd.
Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M). Budgetreservationen från dessa två partier röstades igenom i riksdagen på torsdagen med SD:s stöd. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | HÖSTBUDGETEN

I veckan röstade riksdagen som bekant om kommande års statsbudget, och det förslag som presenterats från Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna vann. Vi sverigedemokrater hade givetvis föredragit vår egen budget, men när den redan fallit gav vi vårt stöd till det förslag som ändå tar viktiga steg i en för landet viktig riktning. Detta gäller även på migrationsområdet, där en vilja till ytterligare skärpningar, långsiktiga besparingar och fler förvarsplatser lyfts fram.

Tyvärr ser vi dock stora problem med den kortsiktiga inriktningen och prioriteringarna inom migrationsområdet. Som helhet har det nu beslutats att Migrationsbudgeten redan nästa år minskar med totalt 1,5 miljarder kronor. Det mesta av detta, 1,1 miljarder kronor, gäller anslaget till Migrationsverket – den myndighet som till största delen ansvarar för att invandringen till Sverige fungerar väl. Den enda motivering som ges till denna minskning är att regeringen tidigare trott sig kunna minska anslagen, vilket då har motiverats med förhoppningar om minskade köer. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

Annons
Annons

Migrationsverket har precis genomgått en av de mest dramatiska omställningarna i svensk myndighetshistoria. Från oktober 2017 till november 2018 har över 1 600 medarbetare lämnat myndigheten, och när denna text publiceras kan siffran ligga närmare 2 000. Bakom detta ligger inte minst redan tidigare framförda krav på effektiviseringar, men också att många som anställdes i panik under krisen 2015 fått avsluta sina anställningar när inflödena stabiliserats på en något lägre nivå.

Med det sagt är situationen fortfarande ansträngd, med fortsatt långa köer. Från Migrationsverket har man, både i en rapport och i direkt möte med socialförsäkringsutskottet, redogjort för det troliga resultatet av kraftigt minskade anslag. Det är inte vackert. Särskilt inte för partier som säger sig värna ordning och reda, vill bygga fler förvarsplatser och kunna säkerställa exempelvis en fungerande – gärna prioriterad – arbetskraftsinvandring.

I sin senaste rapport skriver Migrationsverket att den genomförda minskningen i personalstyrkan minskat kostnaderna med närmare 800 miljoner kronor. Utifrån dessa siffror är det lätt att sluta sig till att minst 2 000 personer kommer behöva lämna myndigheten under 2019. Det motsvarar nästan en halvering av personalstyrkan på lite drygt två år. Som resultat av detta skulle ärendehögarna växa kraftigt, med följd att exempelvis asylsökande måste försörjas mycket längre än i dag. Den planerade kostnadsminskningen skulle således bli till en kostnadsökning.

I samma rapport framhåller Migrationsverket att ytterligare minskningar av personalstyrkan kommer tvinga myndigheten till prioriteringar som bland annat innebär att köerna för arbetskraftsinvandrare kommer ökas avsevärt. Detta är minst sagt allvarligt, inte minst då Sveriges anseende på detta område redan är kraftigt skadskjutet, till följd av så kallade kompetensutvisningar och otydlighet i lagar och hur de tolkats, problem som för övrigt också kan kopplas till tidigare effektiviseringskrav.

Därtill har Migrationsverket med all önskvärd tydlighet konstaterat att myndigheten inte kommer kunna prioritera byggandet av nya förvarsplatser.

Sverigedemokraterna välkomnar och strävar efter en kraftigt minskad budget för migrationsområdet. En sådan minskning måste dock genomföras på ett ansvarsfullt och genomtänkt vis, över flera år. I debatten om hur pengarna ska fördelas förordar vi en ordning där Migrationsverket tillförs resurser, och att minskningen i stället görs på de bidrag som delas ut till asylsökande och kommuner som självmant valt att erbjuda boende till unga vuxna efter att de fyllt 18.

Paula Bieler (SD)
migrationspolitisk talesperson och ledamot i socialförsäkringsutskottet
Jonas Andersson (SD)
ledamot i socialförsäkringsutskottet
Jennie Åfeldt (SD)
suppleant i socialförsäkringsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons