Annons

SD: Sida bidrar till kapitalförstörelse

Ludvig Aspling.
Ludvig Aspling. Foto: Pressbild

Öppenhet om vd-löner i Sidas samarbetsorganisationer borde vara ett minimikrav för att få svenska biståndspengar. Så är dock inte fallet idag, skriver Ludvig Aspling (SD) i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | BISTÅNDET

Jag är mycket tacksam för att Johanna Wallmo Wahlgren, chefscontroller på Sida, tar sig tid att svara på min artikel. Inte sällan agerar Sida som en stat i staten, en myndighet som ansvarar för enorma summor skattepengar med liten insyn, ovilja att lämna ut handlingar och mycket bristfällig information via sin portal openaid.se. Det är också uppenbart att Wahlgren dels inte är van vid kritiska frågor och dels inte läst min artikel särskilt noga.

För det första lyfter jag inte ett exempel där Sida misslyckats med att följa sina egna riktlinjer, utan 11 stycken av 20 undersökta, en felmarginal på över 50 procent. Misslyckandet i dessa fall består inte i att Sida finansierat oskäliga arvoden, utan att Sida inte vet vilken nivå som arvodena ligger på. Förutom att fråga Sida detta så ställde jag även frågan om vd-löner direkt till organisationerna. Föga förvånande var ingen av dessa villiga att dela med sig av den informationen. Öppenhet om detta borde vara ett minimikrav för att få svenska biståndspengar, så är dock inte fallet idag.

Annons
Annons

Wahlgren förklarar detta med en hänvisning till att ”det är [löne]nivåerna man ska titta på. Det är en helhetsbedömning av organisationen som är viktig”. Hur det är möjligt att titta på lönenivåerna utan att begära att dessa lämnas ut är för mig en gåta. Även helhetsbedömningen blir med nödvändighet något haltande om man inte vet hur mycket organisationen betalar ut i ersättning till personer i ledande ställning.

Till sist hävdar Wahlgren att Sida ställer krav på att alla kostnader ska vara ”nödvändiga och rimliga”. Här närmar vi oss problemets kärna. En av samarbetsorganisationerna betalar ut över 4 miljoner kronor om året i vd-lön. Sida känner till detta och anser det vara nödvändigt och rimligt. Detta är ett nästan övertydligt tecken på att den mycket osunda branschkulturen (vilket är själva grundtesen i min artikel) finns och att den också är så självklar att Sida inte längre reagerar på den.

När jag läser Wahlgrens svar blir det tydligare än någonsin att det enda som kan stoppa den här storskaliga kapitalförstörelsen är en djupgående förändring som måste komma från toppen. En konservativ regering är biståndets enda hopp.

Ludvig Aspling (SD)
riksdagsledamot utrikesutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons