Annons

SD: ”Ta bort tidsgräns i sjukförsäkringen”

Bättre rehabilitering tar bort behovet av en definitiv tidsgräns i sjukförsäkringen. Istället ska den som är sjuk kunna få en personlig kontakt med avstämningsmöten under hela sjukdomstiden. Det skriver SD-politikerna Julia Kronlid och Linus Bylund.

Under strecket
Publicerad

Julia Kronlid och Linus Bylund.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

Julia Kronlid och Linus Bylund.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1
Julia Kronlid och Linus Bylund.
Julia Kronlid och Linus Bylund. Foto: Pressbilder

DEBATT | SJUKFÖRSÄKRINGEN

Sverigedemokraterna ser med stor oro på utvecklingen inom sjukförsäkringen, både under den förra och den nuvarande mandatperioden. I vårt arbete har vi tät kontakt med de grupper som på olika sätt kommit i kläm och vi har berörts starkt av många människoöden där sjuka drabbats av brister och åtstramningar. Sjuka som tvingas arbeta, människor som ser sina sjukdagar försvinna i väntan på vård och parallellt med detta människor som istället fastnar i utanförskap trots önskan att arbeta eller studera.

Förutom att själva sjukvården på sina håll är så vanskött och nedprioriterad att människor dör i väntan på behandling så har den sittande regeringen också slagit rekord i att neka människor fortsatt sjukpenning och sjukersättning.

Annons
Annons

Regeringen Löfven har utförsäkrat fler försäkringstagare än Reinfeldt gjorde med den så kallade bortre tidsgränsen i sjukpenningen. Med god marginal. Detta svek mot de sjuka är illa nog i sig, men lägger man dessutom till de högljudda angrepp som S riktat mot den tidigare regeringen, blir bilden så hycklande och svekfull att det är svårt att ens beskriva med ord.

Istället för att försöka skapa ett långsiktigt hållbart system har de senaste svenska regeringarna fokuserat på att genomföra kortsiktigt lönsamma förändringar och ägnat sig åt pajkastning mot politiska motståndare. Detta kan inte fortsätta och vi Sverigedemokrater skulle i första hand vilja se en bred politisk överenskommelse om sjukförsäkringen för att undvika stora komplicerade omställningar vid varje regeringsskifte. Vår dörr står öppen för ett vuxet samtal och vi hoppas för de sjukas skull att fler vill ta ansvar för en sådan långsiktig och hållbar lösning.

Fram till dess kommer vi lägga fram våra visioner och förslag för en mer human och hållbar sjukförsäkring. Vi presenterade en rad av dem på en presskonferens under politikerveckan i Visby.

• Ja till en stärkt rehabiliteringskedja – Nej till Reinfeldts bortre tidsgräns.

Vi menar att en förstärkt rehabiliteringskedja, där sjuka får hjälp att bli friska och friska får hjälp att komma i arbete, tar bort behovet av en definitiv tidsgräns. Istället vill vi utreda möjligheten att personlig kontakt med avstämningsmöten och kontrollstationer blir obligatoriska under hela sjukdomstiden.

Sverigedemokraterna vänder sig också emot dagens ordning där den som har sjukpenning förväntas helt byta yrke efter 180 dagar. Istället föreslår vi att man från dag 180 prövas mot en bredare arbetsmarknad än endast sin tidigare arbetsplats, men enbart mot yrken inom sitt kompetensområde, fram till dag 365. Att tvinga skickliga yrkesmänniskor att skola om sig är kompetensförstöring som på sin höjd ge kortsiktiga fördelar för samhället, men är på sikt ett stort slöseri. Vi vill även stärka försäkringskassans kompetens i att bemöta människor med psykisk ohälsa, så att den som drabbats av psykisk ohälsa får en lika adekvat rehabilitering som den som opererat en höft.

Annons
Annons

• Ökad ekonomisk trygghet vid sjukersättning.

För den som är långvarigt sjuk måste det finnas större möjligheter att bli beviljad sjukersättning. Den socialdemokratiska regeringens åtstramningar har lett till att så många som åtta av tio fått avslag på ansökan om sjukersättning. Vi vill även öka tryggheten i sjukersättningen för de med allra sämst ekonomiska förutsättningar genom att höja taket i bostadstillägget och stärka garantinivån. Samtidigt vill vi införa ett nytt spår, med tätare kontroller av arbetsförmågan och se över möjligheterna att koppla denna typ av sjukersättning till insatser för vård och rehabilitering.

• Flexibel och skräddarsydd sjukskrivningsgrad.

Det finns ingen anledning att politiker ska lagstifta att en människa endast kan vara sjuk 100, 75, 50 eller 25 procent. Det är individen och dennes läkare, i samråd med den aktuella arbetsgivaren, som bäst kan avgöra arbetsförmågan. Vi föreslår att sjukskrivningens nivå, respektive den bedömda arbetsförmågan, ska kunna ändras i steg om fem procent samt att möjligheten till flexibel sjukskrivning utvecklas.

• Det ska löna sig att arbeta och studera.

Istället för att deltidsarbete och deltidsstudier ska riskera att innebära ekonomisk förlust vill vi skapa positiva incitament för att långtidssjukskrivna ska kunna återgå i arbete eller studier, detta genom att man under den första tiden i arbete ska få behålla en extra del av sjukersättningen eller sjukpenningen. Vi vill även underlätta för studier i låg takt under rehabiliteringen, med bibehållen ersättning. Dagens regelverk kring möjligheterna att under sjukskrivning prova ett nytt yrke, menar vi också behöver göras mer flexibelt än idag.

Annons
Annons

• Stärkt rättssäkerhet.

Sverigedemokraterna vill se en garanti för att den läkare som gör en överprövning för försäkringskassans räkning besitter relevant kompetens, samt stärka rätten för den sjukskrivna att träffa den överprövande läkaren för en undersökning.

Tyvärr hamnar också alltför många människor i kläm och ramlar mellan de berömda stolarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi föreslår ett automatiserat system där det inte är försäkringstagarens ansvar att förmedla viktig information mellan myndigheterna. På sikt vill Sverigedemokraterna även att ansvaret för en sjukskriven ska falla på en och samma myndighet tills denne är åter i arbetslivet.

Vi vill även se kraftigt skärpta påföljder för den som avsiktligt lurat till sig ekonomiska medel från välfärden. Förutom de skärpta straff Sverigedemokraterna föreslår för den som döms i domstol vill vi även att bedragare ska kunna stängas ute från försäkringen.

Sverigedemokraternas principiella utgångspunkt är också att de delar av välfärden som inte baseras på tidigare beskattad inkomst ska vara förbehållna svenska medborgare (i förekommande fall EU-medborgare). För sjukförsäkringens del gäller det att lägstanivåer, så kallade garantinivåer, endast ska vara förbehållna medborgare.

Sammanfattningsvis är Sverigedemokraternas grundläggande syn att den som är sjuk ska få bästa tänkbara rehabilitering och grundläggande ekonomisk trygghet. Den som har möjlighet att bli frisk ska få bästa tänkbara förutsättningar och incitament att återgå i arbete.

Statsminister Stefan Löfven har deklarerat att valet i september blir en folkomröstning om välfärden.

Vi Sverigedemokrater välkomnar detta med öppna armar. Valet 2018 blir en folkomröstning om huruvida Sveriges nya regering ska vara en regering som fortsatt prioriterar asylinvandring framför välfärden, eller en regering som istället lägger resurserna på att åter bygga upp Sverige och skapa det moderna folkhemmet.

Julia Kronlid (SD)
talesperson för socialförsäkringsfrågor, riksdagens socialförsäkringsutskott
Linus Bylund (SD)
riksdagens socialförsäkringsutskott

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons