Annons

SD: Sätter brottsoffer framför brottslingar

Jimmie Åkesson och Henrik Vinge, Sverigedemokraterna.
Jimmie Åkesson och Henrik Vinge, Sverigedemokraterna. Foto: Pressbilder

Det är nu hög tid att en gång för alla byta perspektiv och sluta se mellan fingrarna på den nya, alltmer hänsynslösa brottsligheten. Det skriver Jimmie Åkesson och Henrik Vinge (SD).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KRIMINALITET

De tilltagande grova våldsbrotten mot unga är vidriga och oacceptabla. Unga brottsoffer löper en stor risk för att bli traumatiserade under en lång tid, kanske under hela livet. I dag på den internationella brottsofferdagen lovar vi att vi inte kommer slå oss till ro. Inte vila. Aldrig ge upp i kampen för ett system som ger alla brottsoffer i vårt land den upprättelse och det stöd de förtjänar. Vi sätter brottsoffer framför brottslingar.

”Bakom kyrkan blir jag först misshandlad. Får fem slag i bakhuvudet och i min rygg. Sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filmar detta. Dom säger saker som jävla svenne”¹.

En 18-åring som rånades och förnedrades i december förra året berättar om sin skakande upplevelse. Detta är ett fall av flera som visar på hur hänsynslösa unga brottslingar har blivit i sin jakt på status och pengar. Ofta ses en attack mot en försvarslös som en väg till ett eget självförverkligande. Offren som identifieras och spåras upp är vanligtvis i underläge redan från första stund. Brottslingen å andra sidan kommer ofta från en position som bär kännetecken av gängrelaterade strukturer och de agerar sällan ensamma. De känner sig överlägsna i sin avgränsade omgivning och letar intensivt efter lätta offer. En stark, påhejad av sina medhjälpare, ger sig på en svag. Det är både fegt och orättvist.

Annons
Annons

Att bli utsatt för ett brott orsakar inte bara skada vid tidpunkten för brottet. Konsekvensen blir att det liv du tidigare uppfattat som tryggt, förvandlas till något annat. Tilliten försvinner. Rädslan över att bli utsatt igen begränsar livsmöjligheter och beskär friheten.

Vi ser nu hur attackerna mot unga avlöser varandra. 2019 anmäldes cirka 2 500 personrån mot barn², det är mer än dubbelt så många jämfört med 2016. Inte minst den etniskt grundade dimensionen har förstärkts i takt med att Sveriges ansvarslösa invandringspolitik fortsatt med oförminskad styrka. Nu letas svenska ungdomar upp, misshandlas och rånas enbart på grund av att de är födda i vårt land.

Vi kommer inte nöja oss förrän vi nått ett läge där samhället tydligt och direkt påvisar vilken acceptansnivå som gäller. Vi kommer heller inte slå oss till ro förrän de som utsatts och under lång tid behandlats som luft, får en upprättelse värd namnet.

Varje nation med självrespekt och kurage säkerställer att dess medborgare, vid utsatthet, ges ett kvalitetssäkrat och effektivt stöd. I Sverige är vi duktiga på att tala om ett integritetskränkande utfall, när det gäller att skydda människor från exempelvis kameraövervakning och andra trygghetsskapande åtgärder. Men då det gäller ett brottsoffer är integritetsaspekten helt plötsligt nedgraderat till en ickefråga.

Det är nu hög tid att en gång för alla byta perspektiv och sluta se mellan fingrarna på den nya, alltmer hänsynslösa brottsligheten.

  • Misstänkta förövare under 15 år har ökat med 46 procent sedan 2016³. Sverigedemokraterna har sedan länge motionerat om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 år till 13 år. Detta skulle vara en tydlig markering som tidigt och resolut visar vilken toleransnivå som gäller. Ett brottsoffer som blivit slagen och rånad av en 14-åring, mår lika dåligt oavsett förövarens ålder. Se detta. Reagera mot detta. Agera mot detta. Det är inte synd om den som slår, rånar och förnedrar.
  • I dag har vi ett system där brottsoffren själva förväntas driva in skadestånd från förövarna med hjälp av försäkringsbolag eller kronofogden. Detta är en oacceptabel ordning. Vi vill i stället att staten omedelbart betalar ut det utdömda skadeståndet till brottsoffret och därefter ansvarar för att kräva in beloppet från gärningsmannen. Det sista brottsoffret behöver efter en lång och psykiskt påfrestande rättsprocess är att förlänga våndan.
  • Gärningsman och brottsoffer går ibland i samma skola. Den som blivit utsatt för våld och förnedring kan alltså tvingas tillbringa stora delar av sin dag i samma byggnad som förövaren. Av bland annat denna anledning är det många som drar sig för att anmäla brotten av rädsla för att stigmatiseras och hotas i skolan. Vi vill därför införa statliga internat för särskilt problematiska elever. Staten ska ta över ansvaret för de som dömts för brott eller utgör en allvarlig risk för övriga elever och lärare. Dessa internat ska präglas av disciplinär pedagogik, tydliga regler och värdefostrande verksamhet.⁴

Våra ungdomar förtjänar en trygg uppväxt i en omgivning som ser, hör och reagerar mot de som utmanar den. Staten och samhället i stort måste sätta ned foten och tydligt klargöra att detta beteende inte accepteras i Sverige. Den som begår ett brott har fattat ett medvetet val, ett val som river djupa sår i den utsattes tillvaro. Allt för länge har fokus varit att hjälpa den som snarare bör straffas. Vi kommer alltid att sätta brottsoffret framför brottslingen.

Jimmie Åkesson (SD)
partiledare
Henrik Vinge (SD)
gruppledare och ledamot i justitieutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons