Annons

Ville spara 13 miljarder på migration – i budgeten: 0,6

Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt presenterar en skuggbudget som inte klarar överskottsmålet. Samtidigt vill partiet endast spara 0,6 miljarder på migration nästa år, jämfört med 13 miljarder i valmanifestet.

Under strecket
Publicerad

 Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

 Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1
 Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.
 Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt hävdade att SD endast använt hälften av det överskott som finns i regeringens budget, cirka 29 miljarder av 62 miljarder när han lade fram partiets skuggbudget på torsdagen.

Men utgifterna drar i väg så långt att partiet inte klarar överskottsmålet.

SD anger det finansiella sparandet i sin budget till 0,6 procent av BNP. Men för att se om det är inom ramen för överskottsmålet måste man titta på det strukturella sparandet, som räknar in konjunkturen. På så vis går det att mäta om överskottsmålet – som innebär ett finansiellt sparande på 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel – nås.

– Ett finansiellt sparande på 0,6 procent motsvarar, om man utgår ifrån bedömningen i regeringens budgetproposition, ett strukturellt sparande på 0,2 procent. Det är något lägre än vad som krävs för att nå överskottsmålet, säger Johan Almenberg, enhetschef på Konjunkturinstitutet.

Annons
Annons

SvD har försökt få en kommentar från Oscar Sjöstedt om detta, men inte lyckats nå honom på torsdagens eftermiddag.

SD:s största budgetsatsning är en sänkning av inkomstskatten för löntagare och pensionärer, vilket innebär en kostnad för staten på totalt 25 miljarder per år.

Den största besparingen är höjd moms, från 12 till 25 procent, på bland annat restaurangmat, vilket ökar statens intäkter med 13,5 miljarder nästa år.

Den kanske största förändringen jämfört med det manifest SD gick till val på är migrationskostnaderna. Då ville SD spara 13 miljarder på migration. Nu vill partiet spara 0,6 miljarder, enligt summan i tabellen ”Utgiftsområde 8 Migration”.

SvD har försökt få en kommentar från Oscar Sjöstedt även om detta, men inte lyckats nå honom.

Direkt efter presskonferensen, där Oscar Sjöstedt presenterade budgetens huvuddrag, intervjuade dock SvD honom.

När det gällde hålen som SvD påvisade i er tidigare budget, hänvisade Jimmie Åkesson till SD:s “räknenissar”, har de räknat annorlunda nu?

– Ja, nej, vi räknar inte på det sättet. Vi ber Riksdagens utredningstjänst om hjälp med att räkna. Vi har möjligen mer detaljerade förslag nu och mycket händer med kommunernas finanser, säger han.

De hål som SvD skrev om var att det fattades 13 miljarder till kommunerna, 13 miljarder till förvarsplatser, 4 miljarder till pensionärerna och flera miljarder till a-kassan.

När det gäller kommunerna, har ni stoppat in mer pengar nu?

– Ja, vi har gett mer pengar.

Vad har ni lagt till?

– Pengar.

Men vilka poster har ni lagt till?

– Både riktade och generella statsbidrag. Jag har inte alla detaljer i huvudet.

Annons
Annons

Liksom i sin tidigare budget tar SD bort etableringsåtgärder och etableringsersättning för invandrare, vilket sparar cirka 4 miljarder åt staten, enligt SD:s beräkningar. Risken är att SD lämpar över den kostnaden på kommunerna, om de nyanlända i stället söker försörjningsstöd. Något SD inte hade räknat med i sin förra budget, men nu har räknat in, enligt Oscar Sjöstedt.

Beträffande förvarsplatserna så står det i den här budgeten att de ska öka från 400 till 1 000, vilket borde kosta 800 miljoner per år. Tidigare har SD talat om ”tiotusentals” nya förvarsplatser.

När det gäller a-kassan så har SD krympt reformen, men partiet vill fortfarande göra den obligatorisk. Det betyder att runt 30 procent av arbetskraften, som inte är medlemmar i dag, ska bli det.

Vad kostar det att göra a-kassan obligatorisk?

– Vi har räknat på det, i den mån det går att räkna på.

Kostar det inte väldigt mycket?

– Nej, det gör det inte. De som står utanför i dag och är utan jobb har ju fortfarande inte kvalificerat sig för a-kassa. Men det kan bli dyrt, det är helt riktigt. En massa personer kommer att omfattas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons