Annons

SD kräver språktest inom äldreomsorg

SD vill ha ett språktest för alla som ska arbeta inom äldreomsorg. I Botkyrka i Stockholm har det redan införts.
SD vill ha ett språktest för alla som ska arbeta inom äldreomsorg. I Botkyrka i Stockholm har det redan införts. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dåliga kunskaper i svenska är en riskfaktor på äldreboenden. Nu vill SD införa ett krav på språktest för personal som ska jobba med äldre. Samtidigt finns sedan i februari ett lokalt initiativ där språktest redan införts i en Stockholmskommun.

Under strecket
Publicerad

Ungefär 150 000 personer arbetar inom äldreomsorg i Sverige, av dessa är nästan en tredjedel, eller cirka 42 000 personer, födda i ett annat land än Sverige, enligt tidigare siffror från Socialstyrelsen. Under coronapandemin har det svenska språket hamnat i fokus. Vårdpersonal som inte kan kommunicera eller förstå svenska tillräckligt bra bland äldre utgör en riskfaktor, enligt en utredning från Ivo och enligt fackförbundet Kommunal som tidigare uppmärksammat problemet.

Nu föreslår Sverigedemokraterna att det ska införas ett språktest för all personal som ska arbeta inom äldreomsorg.

– Äldreomsorgen har varit väldigt tillbakasatt i många år. I kommunerna har man prioriterat andra saker, man har använt äldreomsorgen som integrationsåtgärd åt nya människor som ska i arbete. Man har inte kunnat kommunicera på svenska språket, säger Ann-Christin From Utterstedt (SD), riksdagsledamot i socialutskottet.

Arbetsgivare har ett ansvar att se till att personal som anställs har tillräckliga språkkunskaper.

From Utterstedt säger att det handlar om ett allmänt lyft i kraven på den personal som anställs, där det ska ingår ett språktest.

Annons
Annons

– Uppnår man inte en viss nivå så ska man inte arbeta med äldre människor. Det kan var farligt, om man inte kan ha en dialog med varandra, säger Ann-Christin From Utterstedt.

Kan ett språkkrav gör att det blir svårt få in folk?

– Grundtanken är att man måste ändra hela synen på äldreomsorgen, det är ett viktigt yrke. Vem som helst ska inte jobba där, det ska vara utbildade människor. Man måste kräva att man ska kunna språket. Annars får man söka arbetskraft någon annanstans. Vi har pratat länge om arbetskraftsinvandring. Då får vi väl ha en sån invandring, för att tillsätta det behovet vi har, säger From Utterstedt (SD).

Lokala initiativ på språktest finns redan. I Botkyrka kommun i södra Stockholm fattades beslut om att införa språkprov under våren 2020, testerna ska börja användas från den 1 september i år.

– Alla som anställs inom vård och omsorg i Botkyrka ska göra det här, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och äldreomsorgen i kommunen.

Språkdelen utvärderas av förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, där det enligt Lund finns personer som kan utvärdera språkdelen. Även en kartläggning görs av språkkunskaper bland personal som redan är anställda.

– Det är precis som när man inventerar annan kompetens, avdelningschefer inventerar och personal kan sedan få gå språkutbildning om det behövs, säger Tuva Lund.

Enligt Lund så fick 30 anställda sina diplom i februari i år, efter att de fullföljt en nyinsatt språkutbildning.

Vad anser du om förslaget om språktest i hela Sverige för personal inom äldreomsorg?

– Jag är inte säker på att nationell lagstiftning är den bästa vägen. Men jag tycker att man ska ta tag i frågan och införa språkprov där behov finns. Det svårt att utföra bra omsorg om man inte kan prata bra svenska. Över 50 procent av våra medborgare kommer från andra delar än Sverige, då är det samtidigt viktigt att ha personal som kan syrianska, turkiska, eller arabiska, säger Tuva Lund (S).

Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att det i dag finns ett framtaget språkombudskoncept för kommunerna, en slags kombination av arbete och utbildning i bland annat svenska.

– Språket är viktigt. Äldreomsorgen är ett kontaktyrke som handlar om kommunikation mellan personal och boende. Hur stort problemet är har vi svårt att kvantifiera, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKR.

Samtidigt har den som anställer personal ett ansvar, menar Olsson.

– Arbetsgivare har ett ansvar att se till att personal som anställs har tillräckliga språkkunskaper.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons