Annons

Katarina Barrling:SD:s väljare verkar dela partiets uppfattningar

Foto: Claudio Bresciani/TT

Socialdemokraterna och Moderaterna lär få svårt att vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.

Under strecket
Publicerad

Och Sverigedemokraterna fortsätter växa. Partiet börjar nu närma sig placeringen som största parti (DN/Ipsos i oktober). Opinionsmätningar är något annat än valresultat, men en del säger de förstås.

Alla – förutom SD med sympatisörer – förenas över gränserna i sin motvilja inför denna SD:s fortlöpande tillväxt. Och i takt med SD:s framgångar växer även antalet förklaringar till SD:s framgångar. Här sporras samtliga aktörer att förklara SD:s tillväxt på sätt som ger understöd åt den politiska (om)orientering man själv vill se. Därför får vi från vänster ofta höra att SD:s tillväxt förklaras av ekonomiska och sociala faktorer, inte minst en ohämmad marknadsliberalism på bekostnad av välfärdsstaten. Om välfärdsstaten bara stärks så kommer SD att försvagas. Invandringen hamnar i denna analys i skymundan.

Men den som vill hävda att SD:s tillväxt inte primärt beror på invandring utan på marknadsliberalismens utbredning har en svår uppgift framför sig. Nu visar ännu en studie, föga förvånande, att det framför allt är just invandringsfrågan som gör att SD:s väljare framför allt väljer SD (Kirsti M Jylhä, Jens Rydgren och Pontus Strimling: ”Radical right-wing voters from right and left: Comparing Sweden Democrat voters who previously voted for the Conservative Party or the Social Democratic Party”, Scandinavian Political Studies, 22/8-19).

Annons
Annons

Men studien ger samtidigt en mer nyanserad och mångfacetterad bild, genom att den visar hur SD-väljarnas kritiska inställning till invandring samspelar med olika uppfattningar beroende på vilket parti väljarna kommer ifrån. Olika grupper förefaller inta olika infallsvinklar i sin kritik. Till exempel visar det sig att för tidigare socialdemokrater spelar ekonomi och välfärdsstat en större roll än för de tidigare moderata väljarna.

Det här är kanske inte heller så överraskande, men det kan samtidigt ge en mer fast och nyanserad grund att bygga analyserna av SD:s framgång på. Invandringen är den helt dominerande bevekelsegrunden, men det förefaller som om det för de tidigare socialdemokraterna är en kritik av invandringen som sker i samspel med ekonomiska överväganden och en önskan om att stärka välfärdsstaten, vilken invandringen då kan ses som ett hot mot. Det stämmer alltså att peka på att ekonomin spelar roll för vänsterväljare som går till SD, men det förtar inte att invandring är den avgörande faktorn.

Men forskarna jämför inte bara ”socialdemokratiska” och ”moderata” sverigedemokrater med varandra, utan också dessa två kategorier med dem som stannat kvar i S och M. Här framträder betydande skillnader: de som lämnat S och M påminner om varandra men skiljer sig från sina ursprungspartier, inte bara genom att vara mer kritiska till invandring, utan också mer etablissemangskritiska, auktoritära, konservativa och ”nostalgiska”.

De verkar helt enkelt ha förstått vad SD står för och delar partiets uppfattningar, inte bara i invandringsfrågan. Om ingen genomgripande förändring sker, i partierna eller samhället, förefaller det som om S och M får svårt att återvinna sina förlorade anhängare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons