Annons

”Vuxna måste se tjejers utsatthet i vardagen”

Vuxna måste bli mer medvetna om det ­sexuella våld som unga tjejer utsätts för av killar i deras nära ­relationer. För det är det allra svåraste våldet att komma åt, skriver Magnus ­Jägerskog, general­sekreterare på Bris.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik Nylander/TTBild 1 av 2

Magnus Jägerskog.

Foto: Fredrik HjerlingBild 2 av 2
Foto: Erik Nylander/TTBild 1 av 1
Foto: Erik Nylander/TT

DEBATT | SEXUELLA ÖVERGREPP

De sexuella övergrepp som skett på sommarens festivaler har fått stor uppmärksamhet, och fler än någonsin har anmält de brott de utsatts för. Men när festivalsommaren nu är över önskar Bris att vi riktar ljuset mot det våld som unga utsätts för i sin vardag och i sina nära relationer.

Polisens informationskampanj och mediernas uppmärksamhet har lett till att fler unga har anmält övergrepp som de utsatts för. En granskning av P3 Nyheter visar att på 13 av de stora musikfestivalerna har antalet anmälningar om sexuella övergrepp ökat från totalt 10 i fjol till 111 i år. Regeringen kommer nu att samla in unga tjejers vittnesmål om ­detta.

Det är viktigt och bra att unga tjejers utsatthet i det offentliga rummet synliggörs. Men det räcker inte. Vi måste också öka vuxnas medvetenhet om våld i ungas nära relationer. När vi på Bris tittar närmare på våra kontakter med unga som utsätts för våld ser vi att framför allt unga tjejer utsätts för ­fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av unga killar i sina nära relationer.

Annons
Annons

Många unga tjejer som kontaktar Bris bär på en osäkerhet kring var gränsen för våld går. De bär ofta på en känsla av att ha blivit utsatta för våld men har samtidigt tvivel och osäkerhet kring vem som gjort fel, vilken rätt de har att säga nej, eller vid vilken tidpunkt det är okej att säga nej. Många lägger skulden på sig själva och tycker att det som händer är deras eget fel.

En tjej säger:

”Jag sa nej flera gånger men han verkade inte riktigt acceptera det och försökte liksom få mig att gå med på det. Men det kändes liksom som att jag var någon tråkig surtant som var jätteseriös. Och han sa typ att jag är hans flickvän och han har rätt till min kropp. Jag blir förvirrad.”

Enligt MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civil­samhällesfrågor, har mer än var tionde ung person varit med om något sexuellt mot sin vilja, och särskilt vanligt är det bland unga tjejer. 22 procent av tjejerna i ålder 16–25 år uppger att de varit med om något sexuellt som de egentligen inte ville. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, utsätts­ unga kvinnor oftare för psykiskt och sexuellt våld. Förövare är främst en förälder, en partner eller­ en före detta partner.

Tjejer som utsätts för våld i sina relationer be­höver kunna berätta och få hjälp av en vuxen, men hindras i dag av samhällets attityder och normer. Det är svårt att berätta att den roliga grannkillen eller­ snälla klasskompisen inte är en särskilt snäll pojkvän. Många oroar sig för att situationen ska bli ­värre, att inte bli trodda, eller för ryktesspridning.  Denna rädsla leder till ensamhet, isolering och känslan av att inte ha någon att vända sig till.

Annons
Annons

Magnus Jägerskog.

Foto: Fredrik HjerlingBild 1 av 1

Vi på Bris önskar att alla som höjt sina röster mot våld i sommar inte tystnar när strålkastarna släcks på festivalscenerna.

Gemensamt för de unga tjejer som Bris pratar med är att de har eller har haft relationer med unga killar som inte har respekt för deras gränser eller förmåga att lyssna på dem. Barns och ungas röster vittnar om att de har behov av stöd, och kunskap om sina rättigheter. Bris ser att det hos unga finns gråzoner och osäkerhet kring huruvida någon utsatts för våld eller inte.

När sommaren är slut och vardagen tar vid gäller­ det att vi fortsätter lyfta frågan om barns och ungas rätt att slippa utsättas för våld, kränkningar och sexuella övergrepp.

Bris ser att det krävs flera åtgärder:

  • Säkerställ att professionella, vars beslut och bemötande påverkar barn, är utbildade i frågor som rör rättigheter, normkritik och våld. En nationell, kunskapshöjande satsning riktad mot bland annat politiker, lärare och domare kan bidra till att barn och unga i våldsamma relationer får adekvat stöd och relevant kunskap.
  • Säkerställ att den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen också innehåller moment som handlar om rättigheter, normkritik och våld. En satsning som fokuserar både på ökad kunskap och fördjupad förståelse skulle bidra till att alla barn och unga får möjlighet att utveckla sin förmåga att ifrågasätta normer kring kön och respektera gränser – såväl egna som andras.
  • Skapa förutsättningar för ideella organisationer att utveckla och implementera metoder för ett stödjande och förebyggande arbete kring våld i unga nära relationer. Bris och andra hjälporganisationer i civilsamhället spelar en avgörande roll som länk mellan barnet och samhällets stöd­insatser.

Om vuxenvärlden på allvar vill förebygga psykisk ohälsa och underlätta för barn och unga att slippa våld, då måste vi våga prata också om det svåra och komplexa – för det våldet är det allra svåraste att komma åt. Vi på Bris önskar att alla som höjt sina röster mot våld i sommar inte tystnar när strålkastarna släcks på festivalscenerna.

Magnus Jägerskog

generalsekreterare Bris

Magnus Jägerskog.
Magnus Jägerskog. Foto: Fredrik Hjerling
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons