Annons

Se upp – då kan ert avtal om arvet bli ogiltigt

Det är fullt möjligt att avstå sin del av ett arv till förmån för någon annan. Men det finns en omständighet som kan göra ditt arvsavstående ogiltigt. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vår enda levande förälder äger en mindre fastighet. Vi är två syskon. Testamentet är skrivet på oss med hälften var. Vid en framtida arvsdelning vill jag direkt överföra min arvslott till mina två vuxna barn. Hur ska det gå till? En omskrivning/uppdatering av testamentet är inte praktisk möjligt på grund av hälsoskäl.

Du och dina barn kan inte redan i dag träffa avtal om arv efter din förälder eftersom denne fortfarande är vid liv.

Caroline Elander: Det är fullt möjligt för dig som arvtagare att avstå din del av arvet till förmån för någon annan. Det finns dock regler i lagen som föreskriver hur detta ska gå till för att det ska anses vara ett giltigt arvsavstående.

Annons

Viktigt att notera är att du och dina barn inte redan i dag kan träffa avtal om arv efter din förälder eftersom denne fortfarande är vid liv.

Avtal som är träffat med någon annan än den person som du kan komma att ärva när denne fortfarande lever är enligt lag ogiltigt.

Denna överenskommelse bör således ske efter att din förälder har gått bort. Vanligt förekommande är att arvsavståendet sker genom att du upprättar en skriftlig handling i samband med bouppteckningen efter den avlidne.

En bouppteckning är den företeckning av den avlidnes tillgångar och skulder som enligt lag ska ske inom en viss tid efter att en person har avlidit. I denna upptas även vilka som är arvtagare efter den avlidne, både genom lag och genom eventuellt testamente.

Din förälder behöver således inte uppdatera sitt testamente och sätta in dina barn i ditt ställe. Detta kan du själv göra när din förälder har gått bort.

Jag rekommenderar dig att, vid detta tillfälle, anlita en advokat eller jurist specialiserad på arvsrätt för att försäkra dig om att ditt arvsavstående blir korrekt upprättat och att dina barn verkligen erhåller arvet i ditt ställe.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons