Annons

Träna och äta sent är slitsamt för kroppen

Sen träning på ett gym i Stockholm.
Sen träning på ett gym i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Nattarbete, sömnbrist och ätande på udda tider ge stora negativa hälsoeffekter.

– Försök att äta vid ungefär samma tid och under dagtid oavsett skift, råder Maria Lennernäs Wiklund, som är aktuell med en studie på området.

Under strecket
Publicerad

Rubbad dygnsrytm kan leda till många problem.

Foto: Mikael Andersson/TTBild 1 av 2

Hjärnan vill ha förutsägbarhet och kroppen mår bra av att veta när det är dags för mat, sömn och fysisk aktivitet, menar Maria Lennernäs Wiklund.

Foto: Jurek HolzerBild 2 av 2

Rubbad dygnsrytm kan leda till många problem.

Foto: Mikael Andersson/TTBild 1 av 1

Den circadiana rytmen – dygnsrytmen – styrs framför allt av ljus och mörker, men även av tidpunkter för mat och sömn. Hos personer som i sitt arbete exempelvis flyger mellan olika tidszoner eller jobbar skift störs denna rytm.

– Att äta när kroppen är inställd på dygnsvila innebär att det kommer mat vid en tidpunkt då hjärnan har talat om för kroppen att det är fasta, lågt blodtryck och vila som gäller, säger Maria Lennernäs Wiklund, som är docent i näringslära vid Högskolan i Gävle.

Hon menar att en längre tid med sömnbrist och nattätande kan ge konsekvenser som högt blodsocker, höga blodfetter, övervikt och ett försämrat immunförsvar.

Men det är även andra faktorer som spelar in, menar Maria Lennernäs Wiklund, som forskar om hur matvanor och hälsa påverkas av att vi lever i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt.

Rubbad dygnsrytm kan leda till många problem.
Rubbad dygnsrytm kan leda till många problem. Foto: Mikael Andersson/TT
Annons
Annons

Hjärnan vill ha förutsägbarhet och kroppen mår bra av att veta när det är dags för mat, sömn och fysisk aktivitet, menar Maria Lennernäs Wiklund.

Foto: Jurek HolzerBild 1 av 1

– Gener, sömn, kroppsvikt, fysisk aktivitet och stress påverkar också effekten av vad och när människor äter, samtidigt som individer reagerar olika, fastslår hon.

Vi har exempelvis en medfödd läggning åt att vara uttalat morgonpigga, kvällspigga eller däremellan.

En av dygnsrytmens viktiga funktioner är se till att hushålla med kroppens resurser så att inte vävnader, celler och organ belastas hela tiden eller oväntat. Hjärnan vill ha förutsägbarhet och kroppen mår bra av att veta när det är dags för mat, sömn och fysisk aktivitet.

– Det är en fördel att försöka hitta den rytm man känner sig bekväm med själv och som passar det sociala livet, säger Maria Lennernäs Wiklund, som för tillfället är involverad i ett forskningsprojekt som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåll hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete.

Hjärnan vill ha förutsägbarhet och kroppen mår bra av att veta när det är dags för mat, sömn och fysisk aktivitet, menar Maria Lennernäs Wiklund.
Hjärnan vill ha förutsägbarhet och kroppen mår bra av att veta när det är dags för mat, sömn och fysisk aktivitet, menar Maria Lennernäs Wiklund. Foto: Jurek Holzer

Genom studien vill forskarna få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar möjligheten och formerna för att äta i samband med natt- och skiftarbete och de val anställda gör utifrån de förutsättningar som finns.

I projektet ingår även att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet.

Just att äta nattetid är ett stort dilemma, enligt många forskare.

– Studier har visat att om man stör sömn- och vakenhetsrytm hos både djur och människor får de störningar i ämnesomsättningen, säger Maria Lennernäs Wiklund, och pekar på att det blir motstridiga signaler för hjärnan då samhället har en rytm – den sociala rytmen och ljusrytmen – samtidigt som kroppen utsätts för nattvakenhet, försök till dagsömn och nattätande.

Annons
Annons

Även att träna nattetid sliter på kroppen. En ny översiktsstudie publicerad i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, där man tittat på hur skiftarbete påverkar ätandet, visar att personer som jobbar skift inte äter så annorlunda när det gäller kostens sammansättning, men att man hoppar över fler måltider och äter på mer obekväma tider.

Det kom även en studie nyligen om att hungerkänslorna påverkas av dygnsrytmen.

– Sammantaget pekar forskningen på att det är en fördel att äta dagtid även om man jobbar natt och att man bör äta så lite som möjligt nattetid, säger Maria Lennernäs Wiklund, som menar att mättnadskänslorna är svagare kvällstid och att den som har problem med övervikt därför gör klokt i att äta frukost och avstå sena middagar.

Men hon vill samtidigt poängtera att det går att arbeta skift och behålla hälsan – så länge man är vaksam på när man äter och ser till att man får tillräckligt med sömn.

De som tål skiftarbete bäst är yngre personer, som klarar av att sova igen en förlorad nattsömn bäst. Det finns även personer som är mer sömnflexibla än andra – som har lätt att sova på olika tider. Dessutom finns det indikationer på att kvällsmänniskor klarar av skiftarbete bättre än morgonmänniskor.

Att den biologiska klockan är stark blir tydligt om man tittar på vad som händer om man förflyttar sig till andra sidan jordklotet.

– Då följer den inbyggda dygnsrytmen med och efter ett till två dygn per timmes tidsskillnad är man tillbaka i samma rytm som tidigare, säger Maria Lennernäs Wiklund.

Vid en tidsomställning med sex timmar tar omställning alltså mellan tre och sex dygn. Hunger-, sömn- och vakenhetskänslor har helt enkelt flyttat så att de går i takt med de nya ljus- och mörkervariationerna.

– När man möter ljus och mörker på nya tider, programmeras klockan i hjärnan helt enkelt om. Ljus och mörker är otroligt starka tidgivare för klockan i hjärnan.

För de allra flesta ligger dygnsrytmen på 24,18 timmar. Men det finns variationer och genom studier där man isolerar människor från klockor, dagsljus, sociala mönster och kontakter får man fram en freerunning – en rytm som bara styrs av klockan i hjärnan.

– Sömncykeln kan då bli mellan 23 och 27 timmar och därmed ”frikopplas” från det astronomiska dygnet och almanackan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons