Annons

”Signalen är att vår vård inte behövs”

­Aleris bedriver i dag sjukvårds- och omsorgs­verksamhet på cirka 300 platser i Sverige. Trots mycket bra samarbete med politiker i kommuner och landsting är den signal vi nu får från rege­ringen tydlig: Ni behövs inte längre, skriver Liselott Kilaas, Aleris.

Under strecket
Publicerad

2010 var Bollnäs sjukhus nedläggningshotat. ­Kloka politiker valde att se bortom ideologi och dogmer, skriver Liselott Kilaas.

Foto: Anders FribergBild 1 av 2

Liselott Kilaas, Aleris

Foto: PressbildBild 2 av 2

2010 var Bollnäs sjukhus nedläggningshotat. ­Kloka politiker valde att se bortom ideologi och dogmer, skriver Liselott Kilaas.

Foto: Anders FribergBild 1 av 1
2010 var Bollnäs sjukhus nedläggningshotat. ­Kloka politiker valde att se bortom ideologi och dogmer, skriver Liselott Kilaas.
2010 var Bollnäs sjukhus nedläggningshotat. ­Kloka politiker valde att se bortom ideologi och dogmer, skriver Liselott Kilaas. Foto: Anders Friberg

DEBATT | VINSTER I VÄLFÄRDEN

Låt oss vara helt tydliga på denna punkt. Runt kvaliteten ska vi aldrig kompromissa. 

År 2010: Ett av Sveriges nyaste sjukhus står inför ett akut nedläggningshot. Bland de drygt 400 medarbetarna är uppgivenheten stor. De har kämpat hårt för sin arbetsplats, de vet att de behövs och att vården som de erbjuder håller god kvalitet, men pengarna är slut, säger de som styr. Bland invånarna är det oroligt, kommer jag att hinna fram till akuten i tid när den är 20 mil bort? Kan jag besöka min sjuka pappa efter jobbet när det blir två timmars bilresa, enkel väg? Det jäser – vi vill ha vårt sjukhus kvar! I landstingshuset är det bister stämning. Att stänga ett väl fungerande sjukhus som skapar trygghet och framtidstro är ett svårt ­beslut, men som sagt pengarna är slut, det verkar inte finns inte finnas något att göra. 

Annons
Annons

I sista stund enas de styrande politikerna inom Centerpartiet och Socialdemokraterna dock över blockgränsen: Vi måste tänka om och ge sjukhuset en andra chans, låt oss pröva att lägga ut det på entrepre­nad. Kanske kan en privat utförare klara det som vi inte lyckats få att fungera? Som Eva Lindberg (S), ordförande i regionstyrelsen i Gävleborg, senare uttryckt det: ”När medborgarnas intresse kolliderar med partiets ideologi då måste man lägga ideologin åt sidan.”

Så räddades Bollnäs sjukhus. Beskrivningen ovan kan låta som en solskenshistoria. Så enkelt är det självklart inte. Sedan driften av Bollnäs sjukhus togs över av Aleris har en mängd tuffa beslut behövt fattas, som till exempel att 45 medarbetare fick sluta på grund av övertalighet. De ekonomiska resultaten lyste illröda under de första åren också i privat drift. Men med en stark förankring i södra Hälsingland, en kultur bland medarbetarna där man vet att patienter­nas bästa alltid kommer först i allt från tid till behandling vid en stroke till bemötande och service och investeringar i ny utrustning, behandlingsmetoder och digitalisering har det efter flerårigt och målmedvetet arbete från allas sida vänt. Det är ingen slump att det är patienter i Bollnäs som är bland de första i Sverige som kan möta sina läkare och sjuksköterskor i videokonsultationer. 

Självklart är inte allt perfekt vid Bollnäs sjukhus. Som all annan verksamhet måste utvecklingen fortsätta och till och med accelerera för att vi tillsammans ska klara de ut­maningar vår välfärd står inför. Men förutsättningarna förbättras avsevärt när medarbetare känner tillförsikt, kvaliteten är bra och ekonomin så stabil att den medger de viktiga investeringar som behövs.

Annons
Annons

I den debatt som följt den så kallade vinstutredningen har tonläget tidvis varit mycket uppskruvat. Det talas om ”övervinster” och att vägen till dessa går via besparingar som drabbar gamla och sjuka.

Aleris nuvarande sjukvårdsavtal med Region Gävle­borg innebär att vi ska ansvara för driften av Bollnäs sjukhus i som mest nio år. Vi vill förstås helst fortsätta att driva sjukhuset mycket längre än så. Vår bästa chans att också få förbli så långsiktiga som vi vill är att vi gör det så bra att patienterna, Bollnäsborna och deras folkvalda vill ha oss kvar. Det är klart att vi måste hålla hårt i pengarna men vi kan aldrig göra det på ett sätt som går ut över kvaliteten – då förlorar vi de gamlas och sjukas förtroende och har förverkat det förtroende som kloka politiker till­sammans en gång gav oss. 

Låt oss vara helt tydliga på denna punkt. Runt kvaliteten ska vi aldrig kompromissa. Vi ställer oss därför bakom tankarna i de förslag som förts fram avseende ökade kvalitetskrav och mer av uppföljningar som görs publika. Den som inte sköter sitt åtagande gentemot patienter och äldre har inte i välfärden att göra. Vi säger därför ja till krav på ackreditering/auktorisation för den som vill bedriva sjukvård och omsorg, konkreta krav på kvalitet och tydliga sanktioner mot den utövare som inte klarar kraven. Aleris vill bidra på alla de sätt som vi kan med att arbeta fram dessa kvalitetskrav.

Bollnäs sjukhus är naturligtvis bara ett exempel. Det finns hundratals liknande över hela vårt land. Vårdcentraler, äldreboende, kliniker och hela sjukhus på vilka äldre och gamla litar och som de behöver. Alla dessa verksamheter måste, precis som sjukhuset i Bollnäs, kunna göra överskott under goda år för att klara tuffare tider och inte minst kunna göra de nödvändiga investeringar i medarbetare och i ny modern teknik som krävs för att vi i Sverige ska kunna fortsätta att ha en vård och omsorg i världsklass.

Annons
Annons

Liselott Kilaas, Aleris

Foto: PressbildBild 1 av 1

Aleris bedriver i dag sjukvårds- och omsorgs­verksamhet på cirka 300 platser i Sverige. Trots mycket bra samarbete med politiker i kommuner och landsting är den signal vi nu får från regeringen tydlig: Ni behövs inte längre. Era 5 500 medarbetare och deras kunskaper och erfarenheter är inte längre önskvärda. Den konkurrens och valfrihet som har bidragit till utveckling och effektiviseringar ska nu strypas.

Efter att i över 20 års tid ha bett oss privata vårdgivare och våra 10 000-tals medarbetare om engagemang, kraft och investeringar hotas vi nu av restriktioner som i praktiken skulle göra det omöjligt att fortsätta ge 100 000-tals svenskar den vård och omsorg som de vill kunna välja själva. Det agerade som regeringen nu visar prov på står i bjärt kontrast till det uppdrag som vi har från patienter, äldre, brukare och anhöriga: att långsiktigt bidra till deras hälsa och trygghet.

2010 var Bollnäs sjukhus nedläggningshotat. ­Kloka politiker valde att se bortom ideologi och dogmer. De valde den väg som de såg var bäst för gamla och sjuka på kort sikt men också det som kunde skapa sund konkurrens, utveckling och valfrihet för att bygga en stark vård i framtiden. 2016 är hundratals sjukhus, äldreboende och vårdcentraler hotade. Vilka politiker är denna gång beredda att välja patien­ternas bästa före ideologin?

Liselott Kilaas

vd och koncernchef Aleris

Liselott Kilaas, Aleris
Liselott Kilaas, Aleris Foto: Pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons