Annons

Claes Arvidsson:Självklart ska vi delta i Hormuzsundet

Det ligger både i Sveriges intresse att försvara havets frihet och visa på värdet av multilateralt agerande.

Under strecket
Publicerad

Tankern Stena Impero kapades av det iranska revolutionsgardet.

Foto: Hasan Shirvani/TT

Tankern Stena Impero kapades av det iranska revolutionsgardet.

Foto: Hasan Shirvani/TT
Tankern Stena Impero kapades av det iranska revolutionsgardet.
Tankern Stena Impero kapades av det iranska revolutionsgardet. Foto: Hasan Shirvani/TT

ÖB Micael Bydén har, får man förmoda på försvarsminister Hultqvists anmodan, inkommit med en lista över tänkbara svenska styrkebidrag vid deltagande i insats i Hormuzsundet för att säkerställa att Iran upphör med angrepp mot och kapningar av fartyg. Nu återstår ett besked från regeringen. Det bör vara jakande.

Skälen är både praktiska och principiella. Praktiska, eftersom Hormuzsundet är den globalt sett kanske allra viktigaste farleden. Principiella, eftersom det handlar om att försvara den fria sjöfarten.

Exakt vad Sverige ska bidra med är en svårare fråga. Kombinationen av en minimal svensk flotta och ett spänt läge i Östersjön indikerar dock att det snarare handlar om ett symboliskt snarare än ett substantiellt bidrag. Tyvärr. Men det är priset för nedmonteringen av det svenska försvaret.

Annons
Annons

En annan fråga är med vem Sverige ska agera. Det svenska deltagandet bör endast ske i europeiskt eller på annat sätt multilateralt format. Att gå in i den av USA inledda aktionen är att gå fel väg. Dels har president Trump uttryckligen slagit fast att den handlar om att tillvarata amerikanska intressen. Dels är aktionen en del av konflikten mellan USA och Iran gällande bland annat det av Trump havererade kärnvapenavtalet (som övriga signatärer håller fast vid). 

Den konflikten kan sluta hur illa som helst – och är hur som helst inte en konflikt i vilken Sverige genom att delta på USA:s sida ska ge politisk legitimitet åt Trump.

Att Storbritannien som ursprungligen bjöd in till gemensam insats med Boris Johnson som PM har valt att som hittills enda land göra gemensam sak med USA, komplicerar saken. Det ger å andra sidan EU en möjlighet att visa vad man förmår på ett område som ska bli allt viktigare.

Att ställa upp innebär dessutom att försvara den multilateralism som Sverige med rätta lyfter fram som helt central för en god världsordning (men som president Trump ihärdigt jobbar för att nedmontera). ”Tillsammans” är ju också navet i svensk säkerhetspolitik.

Hittills har regeringen intagit en passiv hållning i största allmänhet till inskränkningen av havets frihet i Hormuzsundet och i synnerhet i förhållande till kapning av den svenskägda tankbåten Stena Impero. Nu krävs ett tydligt ställningstagande.

CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig ledarskribent i SvD och Säkerhetsrådets redaktör.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons