Jonas Sjöstedt.
Jonas Sjöstedt. Foto: Tomas Oneborg

Sjöstedt: Det svenska skolsystemet är extremt

Vänsterpartiet vill avskaffa det fria skolvalet och stoppa vinsterna. Men kan V-ledaren Jonas Sjöstedt säga hur systemet skulle fungera om föräldrar och elever inte fick bestämma själva? Det är frågan när SvD fortsätter sina partiledarintervjuer i serien #svarapåfrågan, i dag med fokus på skolan.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Vem vill Sjöstedt få över till sitt lag?

Bara ett riksdagsparti vill avskaffa det fria skolvalet – Vänsterpartiet.

– Jag tycker att alla elever och föräldrar har rätt att förvänta sig att den närmsta skolan är en bra skola. Man ska inte behöva välja bort skolor för att få en bra skola i Sverige, säger V-ledaren Sjöstedt när han möter SvD några veckor före valet.

Han lutar sig mot forskning som visar att det fria skolvalet har lett till ökad segregation snarare än minskad, vilket var tanken när friskolereformen infördes 1992. Samtidigt har elevernas kunskaper försämrats.

Det är politikernas ansvar att se till så att alla skolor är bra skolor.

Sjöstedt dömer ut det svenska friskolesystemet som ”extremt”.

– Det är inte en konkurrens om kvalitet, utan en konkurrens om att minska kostnaderna för att ta pengar från skolsystemet, säger han.

Hur blir skolorna bättre av att man inte får välja själv?

– Det är väldigt tydligt att segregationen och bristen på likvärdighet är en starkt bidragande orsak till de fallande skolresultaten. Det finns ett tydligt sådant sammanband. Sen tycker jag att man inte kan ha en massa flum i skolan. Det är politikernas ansvar att se till så att alla skolor är bra skolor.

”För att motverka segregationen får man arbeta medvetet med upptagningsområdena”, säger Sjöstedt.
”För att motverka segregationen får man arbeta medvetet med upptagningsområdena”, säger Sjöstedt. Foto: Tomas Oneborg

Snabbguide: Så tycker partierna i skolfrågor

Annons

Men segregationen borde väl öka om man låser fast elever i redan segregerade bostadsområden?

– För att motverka segregationen får man arbeta medvetet med upptagningsområdena. Har man ett villaområde och ett område med hyreshus så är det bra om man blandar det i samma skola. Det är en planeringsfråga.

Det är en fin tradition i Sverige att man tänker ut vad man vill uppnå med reformer.

Ska elever från utsatta områden bussas till finare områden – eller tvärtom?

– Vi har inte gått in i den detaljen. Men vi säger att självklart måste man jobba med upptagningsområden om vi vill att barn med olika bakgrund ska mötas i skolan, och det vill vi. Det praktiska genomförandet får man ta ställning till efter hand.

Behöver ni inte ha ett konkret alternativ om ni vill avskaffa det fria skolvalet?

– Det är en fin tradition i Sverige att man tänker ut vad man vill uppnå med reformer. Hitta ramarna för dem och sedan lämna mycket av det praktiska genomförandet till dem som är verksamma på området. Det viktiga är att vi sätter upp mål för det, säger Sjöstedt.

Annons
Efter reklamen visas:
Hur många procent tippar Sjöstedt i valet?

I dag finns det mer än tusen friskolor i Sverige och hundratusentals elever som aktivt har valt bort kommunala skolor. Exakt hur skolorna och eleverna skulle påverkas av Vänsterpartiets förslag har V-ledaren svårt att svara på. Å ena sidan vill partiet att alla barn automatiskt ska placeras i en kommunal skola. Å andra sidan säger Sjöstedt att ”man har självklart rätt att välja friskolor”.

– Vi menar att vi borde ha ett system som innebär att elever kallas till den närmaste skolan. Men sedan ska det finnas möjlighet att om man vill ha en särskild inriktning eller om man har särskilda behov att byta skola.

Jag tror att när vi tar bort vinstjakten så kommer en del aktörer gå över till att bli icke vinstdrivande.

När Sjöstedt ska förklara giltiga skäl att byta skola nämner han att om man trivs dåligt eller om man har vänner i andra stadsdelar som exempel.

Vem ska bestämma om man ska kunna få byta eller inte?

– Det är mycket en fråga om att det finns plats, så är det redan idag.

Men någon måste fatta beslut om undantag?

Annons

– Det får vara skolledning och förvaltning.

Samtidigt vill Vänsterpartiet ”stoppa vinstjakten i välfärden”, vilket friskolornas intresseorganisationer menar skulle hota friskolornas existens.

1/2

Sjöstedt framhåller Chile som ett gott skolexempel. Där har man förbjudit vinstdrivande skolor.

Foto: Tomas Oneborg
2/2

Sjöstedt vill ta bort det fria skolvalet, men framhåller att man ska få lov att byta skola om man har särskilda skäl till det.

Foto: Tomas Oneborg

Hur skulle det påverka eleverna – och skolorna?

– Jag tror att när vi tar bort vinstjakten så kommer en del aktörer gå över till att bli icke vinstdrivande, en del kanske låter personalen ta över till exempel. Några kanske lämnar tillbaka till kommunerna, det sker redan i dag vid skolkonkurser. Jag ser gärna att andelen offentliga skolor ökar, säger Sjöstedt.

Han framhåller Chile som ett gott exempel, där man nyligen förbjudit vinstdrivande skolor. Nu är Sverige ensamma i världen om att tillåta aktiebolag att bedriva skattefinansierad utbildning.

– Erfarenheterna från Chile visar att det inte blev den dramatik som man hade förutspått. Om ägarna bara är där för att göra vinst så tycker jag att de kan göra något annat än att driva skolor, säger Sjöstedt.

 ”Vi har gjort allt som står i vår makt under mandatperioden och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att få bort vinstjakten ur välfärden”, säger V-ledaren.
”Vi har gjort allt som står i vår makt under mandatperioden och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att få bort vinstjakten ur välfärden”, säger V-ledaren. Foto: Tomas Oneborg
Annons

Hur många skolor tror du kommer att få lägga ner?

– De fysiska skolorna finns ju kvar. Om ett riskkapitalbolag med säte på Caymanöarna drar sig ur, och man får en mer långsiktig ägare, då tror jag inte att det blir en dramatisk förändring för dem som jobbar i klassrummet. Kanske till det bättre, med fler kollegor.

Men riksdagen har redan stoppat förslaget om vinstbegränsningar en gång och inget talar för att det parlamentariska läget bli mer gynnsamt för er nästa mandatperiod. Är frågan död nu?

– Vi har gjort allt som står i vår makt under mandatperioden och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att få bort vinstjakten ur välfärden. Jag märker också att intresset från kapitalplacerare att gå in i välfärden har svalnat något, det tar jag som ett gott betyg, säger Sjöstedt.

Antal kommuner med friskolor

Tabellen visar hur många av landets kommuner som har friskolor respektive kommunala skolor inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

FriståendeKommun/Landsting
Förskolor243290
Grundskolor186290
Gymnasieskolor100255
Foto: Tomas Oneborg

”För att motverka segregationen får man arbeta medvetet med upptagningsområdena”, säger Sjöstedt.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 5

Sjöstedt framhåller Chile som ett gott skolexempel. Där har man förbjudit vinstdrivande skolor.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 5

Sjöstedt vill ta bort det fria skolvalet, men framhåller att man ska få lov att byta skola om man har särskilda skäl till det.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 5

”Vi har gjort allt som står i vår makt under mandatperioden och vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att få bort vinstjakten ur välfärden”, säger V-ledaren.

Foto: Tomas OneborgBild 4 av 5
Foto: Tomas OneborgBild 5 av 5