Annons

Sju män – en tydlig bild av skadeskjutna Akademien

Det var en sargad Svenska Akademien som på torsdagskvällen samlades till högtidssammankomst. Sju män satt vid bordet när sammankomsten inleddes i Börshuset. Men ständige sekreteraren Anders Olsson blickade framåt och utlovade förnyelse och bättre kvinnlig representation.

Under strecket
Publicerad

1 / 7

Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien

Det låg trots allt ett festligt sorl över Börssalen när Akademien på torsdagen samlades till sin årliga högtidssammankomst. Men flera inbjudna gäster saknades, bland dem ärkebiskopen Antje Jackelén och författaren Agneta Pleijel som bojkottade sammankomsten efter det senaste årets strider och uttalanden från ledamöter.

När akademiledamöterna klev in i salen blev det tydligt hur skadeskjuten institutionen är. Istället för arton var det nu sju personer, samtliga män, som satte sig vid det långa bordet där ljuslågorna fladdrade.

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

2 / 7

Kristina Lugn och Göran Malmqvist saknades

Foto: Henrik Montgomery/TT

Flera stolar stod tomma efter konflikter och avhopp. På plats fanns ständige sekreteraren Anders Olsson samt ledamöterna Jesper Svenbro, Bo Ralph, Tomas Riad, Sture Allén, Per Wästberg och Horace Engdahl. Ingen av de så kallade avhopparna, Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark, var närvarande. Ledamöterna Kristina Lugn och Göran Malmqvist deltog inte heller.

Vi har nått en punkt där vi gråtit oss mätta och ser mot framtiden.

Med högtidssammankomsten, som sker inför flera hundra inbjudna gäster, avslutar Akademien sitt arbetsår. Och det har varit ett arbetsår då institutionen har varit nära att slitas sönder.

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

3 / 7

”Vi har nått en punkt där vi gråtit oss mätta”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Jesper Svenbro inledde med ett tal där han refererade till Platon.

– Vi har nått en punkt där vi gråtit oss mätta och ser mot framtiden.
Trots svårigheter har Akademien under hösten, med hjälp av avhopparna, lyckats välja in tre nya ledamöter.

Att Akademien lyckas förnya sig är nödvändigt av flera skäl. För att Akademien ska vara beslutsmässig måste minst sju ledamöter vara närvarande vid sammankomsterna.

Annons
Annons

Mats Malm

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

4 / 7

Mats Malm var först ut

Mats Malm
Mats Malm Foto: Henrik Montgomery/TT

Anders Olsson berättade i sitt tal att institutionen under hösten flera gånger legat precis på gränsen till beslutsmässighet, men att man gång på gång lyckats uppnå "det magiska sjutalet".

Nu förstärks institutionen med tre nya ledamöter, som tog sitt inträde under torsdagens högtidssammankomst. Anders Olsson ledde först in litteraturvetaren Mats Malm i salen. Därefter var det dags för poeten Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson.

Annons
Annons

Jila Mossaed

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

5 / 7

Jila Mossaed tackade Kerstin Ekman

Jila Mossaed
Jila Mossaed Foto: Henrik Montgomery/TT

Mats Malms inträdestal handlade om hur kulturarvet hela tiden omtolkas och laddas med nya föreställningar. Iranskfödda Jila Mossaed, som efterträder Kerstin Ekman på stol nummer 15, talade om att byta språk och träda in i en ny litterär trädgård. Hon tackade också sin företrädare för att hon lämnade Akademiens arbete i samband med fatwan mot Rushdie.

Ekmans ställningstagande betydde mycket för poeter och författare som levde under hot och terror.

– Vi som levde under förtryck var glada för detta, sa Jila Mossaed som därmed knöt an till den kris som skakade Akademien under 1990-talet.

Annons
Annons

Eric M Runesson

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

6 / 7

”Den som gjort fel måste ta sitt ansvar”

Eric M Runesson
Eric M Runesson Foto: Henrik Montgomery/TT

Eric M Runesson talade om vikten av att Akademien har ”förmåga till konstruktiv samverkan med omvärlden”. Juristen Runesson talade utifrån sin mångåriga erfarenhet av att arbeta med konfliktlösning, och han påpekade att den som gjort fel måste ta sitt ansvar.

Samtidigt betonade han att det inom konst och vetenskap kan vara den som verkar obegriplig eller apart som senare visar sig vara den som bidrar med de största landvinningarna – något som bör stämma till ödmjukhet.

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

7 / 7

Olsson lovade bättre kvinnlig representation

Foto: Henrik Montgomery/TT

När Anders Olsson summerade Akademiens arbetsår var han öppen med att det ännu pågår ouppklarade strider. Han sa också att Akademien har ett stort ansvar för undfallenheten när det gäller Jean-Claude Arnault. Det är, sa Anders Olsson, tragiskt att någon under så lång tid kunnat agera på ett oacceptabelt sätt utan att omvärlden tagit signalerna på allvar.

69-årige Anders Olsson sa också att pensionärstillvaron blivit något helt annat än han tänkt sig. Han lovade att Akademien framöver ska arbeta med kraft för bättre kvinnlig representation och att institutionen under våren ska presentera en särskild verksamhetsberättelse för att öka transparensen. Han aviserade också en digital satsning för att göra Akademiens arbete med språk och litteratur mer tillgängligt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons