Annons

Sjukfrånvaron ökar snabbt, S bör agera

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | SJUKSKRIVNINGAR

Att kalla detta för ett misslyckande ter sig därför mycket märkligt.
Johan Forssell

Fredrik Lundh Sammeli (S) påstår i en replik till mig på Brännpunkt 12/4 att endast 2 procent av de personer som passerat den bortre gränsen i sjukförsäkringen har kommit tillbaka ut på arbetsmarknaden. Han kallar reformen ett misslyckande.

Låt mig citera ur slutbetänkandet från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (sidan 558):

”Under perioden januari 2010– juni 2014 tog 80121 personer del av arbetslivsintroduktionen. Ungefär 68 procent var kvinnor. Av dem som skrevs in i arbetslivsintroduktionen 2010–2013 var cirka elva procent i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutat program. Ca 67 procent var kvarstående som inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa, i annat program eller som övriga inskrivna.”

**Med andra ord var **78 procent i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller aktivt arbetssökande ett halvår efter att de lämnat sjukförsäkringen via den bortre gränsen. Att kalla detta för ett misslyckande ter sig därför mycket märkligt. Inte minst mot bakgrund av det omfattande utanförskap Socialdemokraterna lämnade efter sig. Lite mer självkritik har varit klädsamt.

Annons
Annons

Trots att sjukpenningtalen befinner sig på en historiskt låg nivå, står Sverige inför stora utmaningar. Regeringens egen prognos i vårpropositionen visar på en mycket oroväckande bild där sjukfrånvaron ökar snabbt. Ifall den infrias kommer offentliga finanser att möta ett omfattande utgiftstryck kommande år. Satsningar på välfärdens viktiga verksamheter riskerar att få stryka på foten som en följd av stigande utgifter för sjukpenning och sjukersättning.

**Mot den bakgrunden **hade det varit rimligt att regeringen vidtog nya åtgärder för att stärka rehabiliteringskedjan och minska kostnadsexplosionen. Tyvärr verkar regeringen stå handfallen inför utvecklingen. Det socialförsäkringsutskott som hanterar sjukförsäkringsfrågorna – och som såväl Lundh Sammeli som jag själv tillhör - har tvingats ställa in närmare hälften av vårens sammanträden. Det kommer helt enkelt inga propositioner från regeringen att behandla i riksdagen. Regeringens låga reformtempo är anmärkningsvärt mot bakgrund av den alarmerande utvecklingen.

De få förslag som har aviserats riskerar snarare att förvärra problemen. Att slopa tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle försvaga rehabiliteringskedjan och öka statens kostnader ytterligare. Samtidigt läggs kraftiga skattehöjningar på arbete, sparande och investeringar som försvårar för människor att lyckas få fotfäste på arbetsmarknaden. Miljarderna använder regeringen istället till att bygga ut bidragssystemen och därmed minska incitamenten till arbete.

Årets vårbudget har ett nostalgiskt drag över sig. Många av förslagen testades under 1990-talet med dåligt resultat, inte minst när det gäller sjukskrivningarnas utveckling. Väldigt lite talar för att de skulle fungera bättre idag.

JOHAN FORSSELL (M)

vice ordförande Socialförsäkringsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons