Annons
Krönika

Elisabet Andersson:Ska Sverige bli ett arkitekturens u-land?

Under strecket
Publicerad

Ett tag var det populärt att tala om Sverige som ett arkitekturens u-land. Så illa är det nu inte.

Men arkitektur har fortfarande en svag ställning i Sverige. Teknik och ekonomi väger tungt när våra livsmiljöer utformas.

I den bästa av världar skulle våra hus och städer, arbetsplatser, sjukhus, skolor och torg utformas med människan i centrum och med största omsorg om kvalitet, konstnärlig gestaltning och långsiktig hållbarhet.

Så ser det som bekant inte alltid ut. Verkligheten är en mer komplex plats, där kommersiella intressen, politiskt rävspel och tjänstemannainkompetens kan få alla möjliga konsekvenser.

Kulturdepartementet har i dag en myndighet som kan verka för att höja nivån på vår byggda miljö, visa intressant internationell arkitektur och debattera det som byggs och planeras i Sverige. Myndigheten heter Arkdes, och den ligger i samma byggnad som Moderna museet på Skeppsholmen.

Arkitektur är ett område som gränsar till många politikområden. Men arkitektur är i grunden kultur – eller byggnadskonst, som man förr brukade säga i Sverige. Och arkitekturen är något som påverkar allas våra liv, till det bättre eller till det sämre.

Annons
Annons

Man skulle därför önska sig att kulturdepartementet tog sig en allvarlig funderare på vad man vill med denna sin enda arkitekturmyndighet.

I stället presenterade departementet för några veckor sedan ett PM där man föreslår att Arkdes ska försvinna. Myndigheten ska uppgå i Moderna museet.

Bakgrunden till fusionsidén är att Arkdes (som tidigare hette Arkitekturmuseet) varit misskött i flera år. Arkdes har varit en ängslig institution med dålig ledning – ljusår från den spännande, debatterande och engagerande verksamhet som man kan förvänta sig av ett nationellt arkitekturmuseum.

Nu ska Arkdes, enligt kulturdepartementets PM, slukas av Moderna museet den 1 oktober. Är detta en bra lösning i ett land som redan har ett snålt arkitekturklimat?

Det finns inget i kulturdepartementets PM som övertygar mig om detta. Och med tanke på vilka enorma pengar byggbranschen omsätter är det märkligt om vi på lösa grunder ska ge upp idén om en stark, tydlig och självständig arkitekturinstitution. Dessutom är tajmingen besynnerlig.

Hela den statliga museipolitiken ses just nu över, i en särskild utredning som ska presenteras i oktober. Det naturliga vore att avvakta denna utredning – som säkert kan ha mycket att säga om relationen Arkdes, Moderna och Nationalmuseum – innan man beslutar om ett museum ska uppgå i ett annat. Det naturliga vore också att avvakta en annan statlig utredning som ska presenteras i oktober: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, arbetar just nu med en utredning av en ny svensk arkitekturpolitik.

Självklart borde kulturdepartementet invänta dessa utredningar innan man lägger ner sitt arkitekturmuseum. Annars kanske Sverige trots allt förtjänar att kallas ett arkitekturens u-land.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons