Annons

Dick Harrison:Skandalen som ”The crown” slätar över

I tredje säsongen av ”The crown” ses Anthony Blunt frottera sig med drottningen.
I tredje säsongen av ”The crown” ses Anthony Blunt frottera sig med drottningen. Foto: Netflix

I tredje säsongen av tv-serien ”The crown” figurerar en märklig konsthistoriker vid namn Anthony Blunt, som också var sovjetisk spion. Hur kunde han undvika lagens långa arm även efter att ha avslöjats?

Under strecket
Publicerad

Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby and Guy Burgess. Som konsthistoriker var Blunt (1907–1983) specialiserad på 1600-talsmålningar, i synnerhet Nicolas Poussins verk.

Foto: Alamy

I ”The crown” spelas Anthony Blunt av Samuel West.

Foto: Des Willie/Netflix, Keystone/TT

Samuel West har pikant nog spelat Blunt förut, i BBC-serien ”Cambridge spies”.

Trots att han hade avslöjats som sovjetisk spion kunde Anthony Blunt fortsätta att verka som Surveyor of the queen’s pictures.

Foto: Alamy

Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby and Guy Burgess. Som konsthistoriker var Blunt (1907–1983) specialiserad på 1600-talsmålningar, i synnerhet Nicolas Poussins verk.

Foto: Alamy

Anthony Blunt var mycket riktigt spion, medlem i ett av kalla krigets i efterhand mest beryktade spionnätverk, The Cambridge Four (eller Five; antalet medlemmar har ökat i takt med avslöjandena). Det rörde sig om intellektuella överklassbritter som under studietiden i Cambridge på 1930-talet övertygades om marxism-leninismens förtjänster och Sovjetunionens betydelse som ett bålverk i kampen mot fascismen. Tillsammans med Guy Burgess var Blunt något av en spindel i nätet – den äldre akademikern som iakttog de övriga, utvärderade dem, insåg vilka som hade talang och drog in dem i systemet när de hade tagit examina. På så vis kom män som Donald Maclean och Kim Philby, några av de mest ökända spionerna i Storbritanniens historia, att börja arbeta för Josef Stalin.

Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby and Guy Burgess. Som konsthistoriker var Blunt (1907–1983) specialiserad på 1600-talsmålningar, i synnerhet Nicolas Poussins verk.
Anthony Blunt, Donald Maclean, Kim Philby and Guy Burgess. Som konsthistoriker var Blunt (1907–1983) specialiserad på 1600-talsmålningar, i synnerhet Nicolas Poussins verk. Foto: Alamy
Annons
Annons

I ”The crown” spelas Anthony Blunt av Samuel West.

Foto: Des Willie/Netflix, Keystone/TT

Under de årtionden som följde försåg Cambridgespionerna, som samtliga kom att inneha prominenta myndighetspositioner, Sovjetunionen med mängder av högintressanta uppgifter utan att någon fick upp ögonen för deras förehavanden. Remarkabelt, särskilt som några av dem – dock inte Blunt – var storkonsumenter av alkohol och flera gånger var nära att försäga sig under berusningens inverkan. Till saken hör också att ett par av spionerna, däribland Blunt, var homosexuella. Eftersom detta ännu var illegalt i Storbritannien var de per automatik att betraktas som säkerhetsrisker. Ändå fortsatte spioneriet under kalla kriget, och det dröjde till 1950-talet innan misstankar tog form – men spionerna kom undan. Två av de viktigaste, Guy Burgess och Donald Maclean, hoppade av till Sovjetunionen 1951. Kim Philby, som var ännu effektivare som spion och bättre på att dölja sina spår, klarade sig ända till 1963, då även han flydde till sitt ideologiska moderland.

I ”The crown” spelas Anthony Blunt av Samuel West.
I ”The crown” spelas Anthony Blunt av Samuel West. Foto: Des Willie/Netflix, Keystone/TT

Men Anthony Blunt flydde aldrig, ej heller den femte Cambridgespionen, John Cairncross. I stället gjorde Blunt karriär och blev en allmänt aktad – rentav beundrad – konsthistoriker, med äldre fransk och italiensk konst som specialitet. Han var chef för kungens (senare drottningens) konstsamling (Surveyor of the king’s pictures) från 1945, professor i konsthistoria vid universitetet i London och chef för Courtauld Institute of Art från 1947. 1956 blev han adlad för sitt, som man menade, förtjänstfulla arbete i statens och drottningens tjänst. I dessa yrkesroller kunde Blunt förvisso inte göra Sovjetunionen lika stora tjänster som när han under andra världskriget hade arbetat åt underrättelsetjänsten MI5, men tack vare sina många kontakter kunde han hjälpa andra spioner på traven.

Annons
Annons

Samuel West har pikant nog spelat Blunt förut, i BBC-serien ”Cambridge spies”.

Trots att han hade avslöjats som sovjetisk spion kunde Anthony Blunt fortsätta att verka som Surveyor of the queen’s pictures.

Foto: Alamy
Samuel West har pikant nog spelat Blunt förut, i BBC-serien ”Cambridge spies”.
Samuel West har pikant nog spelat Blunt förut, i BBC-serien ”Cambridge spies”.

År 1964 kom det till MI5:s kännedom att Blunt i själva verket var kommunistisk spion. Uppgiftslämnaren, en amerikan vid namn Michael Straight, hade lärt känna Blunt under Cambridgetiden och personligen utsatts för hans rekryteringsförsök. Ställd inför de överväldigande bevisen valde Blunt att erkänna sig skyldig i april 1964, varefter hans arbetsgivare – det vill säga drottning Elizabeth II – informerades. I samma veva inledde Blunt en ny karriär: han blev angivare.

Det dröjde till 1979 innan en grävande journalist, Andrew Boyle, pekade ett anklagande finger åt Anthony Blunt

Tack vare den omfattande information han överlämnade blev Blunt så värdefull för underrättelsetjänsten att den tänkta bestraffningen omvandlades till belöning. Som tack för angiveriet hemlighölls Blunts spionage för allmänheten och han fick fullständig straffimmunitet. I stället för att hamna i fängelse kunde han behålla sina chefsposter och fortsätta excellera som framstående konstkännare.

Det dröjde till 1979 innan en grävande journalist, Andrew Boyle, pekade ett anklagande finger åt Anthony Blunt (under pseudonymen ”Maurice”) i boken ”Climate of treason”. Blunt, som förgäves hade försökt stoppa utgivningen av boken, tvingades nu åse hur andra journalister drog likhetstecken mellan honom och ”Maurice”. Från den brittiska statsledningens sida saknades både behov och intresse av att skydda den gamle spionen, varför Margaret Thatcher – som personligen fann det avskyvärt att man hållit sina förlåtande händer över Blunt i så många år – valde att bekräfta misstankarna inför parlamentet.

Trots att han hade avslöjats som sovjetisk spion kunde Anthony Blunt fortsätta att verka som Surveyor of the queen’s pictures.
Trots att han hade avslöjats som sovjetisk spion kunde Anthony Blunt fortsätta att verka som Surveyor of the queen’s pictures. Foto: Alamy

Det hjälpte inte att Blunt grät i tv-rutan och försvarade sig med att han bara blivit spion för att han uppskattade Sovjetunionens fasta attityd mot fascismen och att han djupt ångrade sitt ”appalling mistake”. Han berövades sina titlar och sitt anseende, och avled, vanärad, av en hjärtattack vid 75 års ålder i mars 1983.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons