Skandaler skakar Nordnet: Därför fick Dinkelspiel nog

En incident med en underordnad. Avhoppade chefer. Ett hårdhänt ledarskap. Efter drygt ett år fick familjen Dinkelspiel nog. Nordnets vd Peter Dahlgren fick gå på dagen. Här är berättelsen om hur det kunde gå så snett.

Uppdaterad
Publicerad
Tom Dinkelspiel är ledamot i Nordnet samt ordförande i Öhmangruppen, som deläger Nordnet tillsammans med Nordic Capital. Bilden från 2013.
Tom Dinkelspiel är ledamot i Nordnet samt ordförande i Öhmangruppen, som deläger Nordnet tillsammans med Nordic Capital. Bilden från 2013. Foto: Tomas Oneborg

När Peter Dahlgren klev in i Nordnets stora glasatrium i Stockholm den 22 maj 2017 visste ingen att det fullständigt skulle skära sig.

Vid en första anblick såg de ut att passa ihop, Nordnet och han. Banken är en relativt liten nordisk spelare med 450 anställda och Peter Dahlgren kommer från den lilla byn Båtskärsnäs norr om Kalix.

Men det var länge sedan Peter Dahlgren hade lämnat sin hemby. I stället hade han gjort karriär i Stockholms finansbransch. Nu senast hade han varit tio år som chef på olika avdelningar på storbanken SEB, på slutet som chef för affärsområdet Liv, Pension & Kapitalförvaltning.

I början såg vi det som naturligt att alla inte var nöjda med olika beslut.

Nordnets ägare – familjen Dinkelspiel och riskkapitalbolaget Nordic Capital – tyckte att norrbottningen verkade superb. Familjens finanshus Öhman och Nordic Capital hade köpt ut Nordnet från börsen några månader tidigare. Tanken var att göra stora it-investeringar, ett eftersatt område. Men även att bredda affärsmodellen från aktiehandel till en komplett sparandebank samt bli mer kundorienterad. Nu ville de se en sprinterstart.

Peter Dahlgren såg ut att ligga väl i startblocken. En snabbfotad vinnarskalle som vill vara bäst – så beskrev chefredaktören för Pensionsnyheterna, Mikael Nyman, honom. Samt som en man som inte är känd för sin ödmjukhet utan sagt att han revolutionerat branschen för distribution av försäkringar.

Det var alltså en storbankskille som lät sig fotograferas på en av gångbroarna tvärsöver atriet. I början inspirerade Peter Dahlgren många och fick upp energinivåerna i de bländvita lokalerna.

– Känslan var: nu jäklar kommer det att hända grejor. Shit, vad bra, säger en person på Nordnet.

Men snart började en misstämning osa i korridorerna. Peter Dahlgren hade favoriter, andra tryckte han ner, enligt SvD:s källor. Det var de inte vana vid på Nordnet där stämningen var öppen och familjär. Här var alla tvungna att hugga i.

– Han är inte en ”people’s person” medan Nordnet är mycket entreprenörsjäl, hjärta och människor. Det blev en hård kulturkrock och han hade inte förmågan att ta till sig de signaler som organisationen sände och även försökte tala om, säger en person på Nordnet.

Kort sagt: det skar sig. Men styrelsen ansåg inte att något var fel.

– I början av det här större förändringsarbetet såg vi det som naturligt att alla inte var nöjda med olika beslut, säger Tom Dinkelspiel, som har greppet om banken.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion 2018-10-03 Nordnet

Familjen Dinkelspiel äger 60 procent av Nordnet och styrelseledamoten Tom Dinkelspiel är utsedd att föra familjens talan.

När Peter Dahlgren sedan började rekrytera nya toppchefer bland sina gamla kompisar från SEB morrade medarbetarna tyst om vänskapskorruption. Visserligen är det vanligt att en ny högsta chef tar in sina egna stödtrupper. Men på Nordnet ansåg många att de personer Peter Dahlgren rekryterade till ledningsgruppen – främst män – visserligen var skickliga rent generellt men inte hade tillräcklig erfarenhet av just det de skulle göra på Nordnet.

– Under Peters tid anställde vi nästan hundra personer på Nordnet, några kom från SEB, säger Tom Dinkelspiel.

Att Peter Dahlgren tog med sin flickvän på affärsresor sågs inte heller med blida ögon, även om han betalade för henne.

Dessutom startade Peter Dahlgren dyra projekt och gjorde stora investeringar som högt uppsatta chefer på Nordnet inte ansåg att den lilla banken hade råd med.

Bland annat var han pådrivande för att Nordnet skulle teckna ett kontrakt med amerikanska IP Soft kring artificiell intelligens, AI. Tanken var att göra en kundservicerobot som skulle svara på kundernas frågor, ungefär som roboten Aida som IP Soft gjort åt SEB. Andra toppchefer protesterade mot att det hela både skulle bli för dyrt, enligt uppgift runt 20 miljoner kronor om året, och vara svårt att åstadkomma, även om idén var bra.

Kvinnan fick gå medan ingenting mera sades om incidenten.

Redan efter några veckor stod det klart att IP Soft inte kunde leverera det Nordnet var ute efter. Men Peter Dahlgren viftade undan problemen. Det här skulle nog bli bra, hävdade han.

Därtill föll resultatet, vilket gjorde övriga chefer än mer missnöjda, trots att de inte hade någon bonus.

Inom den högsta ledningen var situationen nu infekterad. Vintern 2017–2018 började flera i toppskiktet fundera på om de skulle göra något annat. En av de första att gå var marknads- och analyschefen Hans Strömblad som sade upp sig i november 2017, enligt uppgifter på grund av det rådande läget. Några månader senare, i mars 2018, slutade Danmarkschefen Niklas Odenwall.

Måndagen den 7 maj satt koncernledningen och andra medarbetare i ett möte. Utanför fönstren piskade vinden upp vågor på Mälaren denna varma, halvklara vårdag.

Foto: Tomas Oneborg

En kvinna som sagt upp sig var med på sammanträdet. När frågan om hur hon skulle ersättas kom upp agerade plötsligt Peter Dahlgren på ett sätt som kvinnan och vissa andra personer i rummet uppfattade som kränkande.

Före incidenten var det uppgjort att kvinnan skulle arbeta kvar under sin uppsägningstid. Men när det framfördes kritik om hur Peter Dahlgren hade behandlat henne på mötet, tvingades hon att lämna på dagen.

Om du inte har dina kollegor med dig så spelar det ingen roll vad du bestämmer.

Nu började det koka bland medarbetarna. Det gick rykten. Få visste exakt vad som hade hänt, eller hände.

Bland dem som hade varit med på mötet reagerade inte alla över hur Peter Dahlgren hade betett sig. Sådana ”olycksfall i arbetet” kan hända den bästa, resonerade flera. Men vad flera blev upprörda över var att kvinnan hade fått gå på dagen och att styrelsen hade lagt locket på. Någon från styrelsen borde ha kontaktat dem som varit med på mötet för att höra vad som hänt, ansåg flera.

– Den signal som det skickade ut till oss som inte suttit med på styrelsens möten var att kvinnan fick gå medan ingenting mera sades om incidenten, säger en person på Nordnet.

Tom Dinkelspiel uttrycker det så här:

– Med all respekt kan jag inte kommentera enskilda händelser. Samtidigt kan jag säga att incidenter tyvärr inträffar i stora bolag och att vi har en tydlig policy. Vi ser mycket allvarligt på kränkningar och vi utreder alla incidenter. Vi vidtar åtgärder mot den som betett sig oacceptabelt.

Men att styrelsen skulle ha agerat var ingenting som medarbetarna på Nordnet märkte.

Inom två veckor hade tre kvinnor i koncernledningen hoppat av: Sverigechefen Eva Trouin, personalchefen Jenny Garneij och it-chefen Tuva Palm.

Avhoppen spädde ytterligare på oron bland dem som var kvar. Vad var det som hände? Vart var Nordnet på väg? Missnöjet gav utslag i medarbetarundersökningen.

– Allt eftersom tiden gick fick vi ett fallande resultat i medarbetarundersökningen. Det var en av flera orsaker till att vi inledde en diskussion med Peter, säger Tom Dinkelspiel.

I juni avslutade Nordnet kontraktet med IP Soft. Enligt halvårsrapporten berodde det på att kontraktet inte hade motsvarat förväntningarna. Rapporten visade även att rörelseresultatet hade halverats eftersom kostnaderna hade ökat med 23 procent medan intäkterna endast hade ökat med 6 procent.

Men även positiva saker skedde.

Foto: Tomas Oneborg

Under sommaren lanserade Nordnet en ny kundapp, som blev uppskattad. Visserligen hade utvecklingen påbörjats före Peter Dahlgrens tid, men det var nu appen kom ut. Dessutom hade Nordnet under hösten 2017 börjat samarbeta med privatekonomiappen Tink. Peter Dahlgren hade även skött relationen med stora kunder bra, vilket var viktigt för banken.

– Hans starka sida är hans beslutsfähighet. Han har inga problem att ta beslut. Men det största problemet är att om du inte har dina kollegor med dig så spelar det ingen roll vad du bestämmer. Du kan storma och gorma hur mycket du vill, om inte personalen är på banan så når du inte bra resultat, säger en person.

Kollegorna hade helt enkelt tappat förtroendet för Peter Dahlgren.

Efter sommaren slutade marknads- och försäljningschefen Monica Elgemark, som satt i den svenska ledningen.

Det här skedde inte från en dag till en annan.

Vid det här laget hade alltså sju chefer lämnat bolaget och resultatet rasat. Men de sju män som utgör Nordnets styrelse gjorde ingenting för att lugna personalen.

– Jag kan inte kommentera varje enskild uppsägning, säger Tom Dinkelspiel och påpekar att kvinnor utgör en tredjedel av ledningsgruppen.

Ingen kvinna sitter dock i styrelsen.

Måndagen den 1 oktober sa Nordnets främsta ansikte utåt, sparekonomen Joakim Bornold, upp sig. Han var populär hos journalisterna eftersom han snabbt ringde tillbaka och levererade vassa citat om bolag, aktier och näringslivstoppar. Bornold hade jobbat på Nordnet i tre år.

För familjen Dinkelspiel var det droppen. Styrelsen agerade direkt. Morgonen därpå deklarerade Nordnet att vd Peter Dahlgren fick gå på dagen. Han fick bara sitta i 17 månader. Men sparken hade han inte fått, enligt Tom Dinkelspiel, som tog alla frågorna från medierna. Nej, beslutet hade fattats i ”samförstånd”. Inte berodde den abrupta avgången på det halverade rörelseresultatet heller. Nedgången var väntad på grund av investeringarna, sa han.

– Det här skedde inte från en dag till en annan. Det var inte ett plötsligt förlopp även om det såg ut så utifrån. Vi hade inlett en diskussion med Peter tidigare och var överens om att ett nytt ledarskap behövdes framåt, säger Tom Dinkelspiel.

Tillförordnad vd blev Nordnets kommersiella chef Anders Danielsson.

Peter Dahlgren har avböjt att kommentera.

Tom Dinkelspiel är ledamot i Nordnet samt ordförande i Öhmangruppen, som deläger Nordnet tillsammans med Nordic Capital. Bilden från 2013.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 3
Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3
Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 3