Annons

Skandalhuset spärrade gata på Östermalm

Byggnaden låg i nuvarande korsningen Birger Jarlsgatan och Runebergsgatan.
Byggnaden låg i nuvarande korsningen Birger Jarlsgatan och Runebergsgatan. Foto: H W Tullberg/Stadsmuseet

Under första världskriget stod huset där trots att det redan var dödsdömt. Byggnaden, som låg i nuvarande korsningen Birger Jarlsgatan-Runebergsgatan, var en ”snackis” i Stockholm för 100 år sedan.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jämförelse mellan kartan 1909 och nutid.

Foto: Stockholmskällan
Foto: Stadsmuseet

SvD:s årsbok 1925.

Foto: Stadsmuseet
Foto: Stadsmuseet
Foto: Johan Lindberg
Foto: Johan Lindberg
Foto: Johan Lindberg
Foto: H W Tullberg/Stadsmuseet
Foto: SvD
Foto: Stadsmuseet
Foto: Stadsmuseet
Foto: Johan Lindberg

Jämförelse mellan kartan 1909 och nutid.

Foto: Stockholmskällan

Eriksbergsplan är alltså lösningen på veckans Stockholmsgåta. I början av 1900-talet låg här ett hus som i pressen fick öknamnet ”skandalhuset”.

Det började med att Timmermansorden år 1900 ansökte om byggnadslov för ett fem våningar högt bostadshus här. De fick dock ansökan avslagen av Byggnadsnämnden eftersom detta i byggboomens Stockholm var avsett att vara en öppen plats. Överklagandet gick upp till högsta instans och då blev det klartecken. Timmermansorden byggde huset i enlighet med Högsta Domstolens beslut och 1906 stod det klart. Här en kartbild där vi med en röd fyrkant har markerat var huset stod:

Jämförelse mellan kartan 1909 och nutid.
Jämförelse mellan kartan 1909 och nutid. Foto: Stockholmskällan

Arkitekt Erik Lundroth hade ritat huset som innehöll fem- och sexrumslägenheter med kök. Det fanns hiss och även en stor pelarsal med taklanternin. Kruxet var att en ny stadsplan för området var i full gång redan när huset slutbesiktigades.

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet

SvD:s årsbok 1925.

I Per Olof Hallmans stadsplan hamnade huset mitt i den öppna platsen i korsningen av Birger Jarlsgatan och Runebergsgatan. Här syns huset till höger på en bild från 1907:

Foto: Stadsmuseet

Byggnaden måste alltså rivas. En uppgörelse mellan Timmermansorden och staden klargjorde att ”skandalhuset” skulle vara rivet och bortschaktat senast 1 oktober 1917. Men så kom första världskriget ”i vägen”. Den stora bostadsbristen gjorde att rivningen sköts upp. Huset hade redan tidigare betraktats som ett skandalhus eftersom det störde stadens nybyggnadsplaner och fortsatte nu att vara omtalat i flera år till.

Efter en rivning som pågick i över ett år var de sista resterna av huset bortschaktade först 1925, en händelse som finns med i Svenska Dagbladets årsbok det året.

SvD:s årsbok 1925.
SvD:s årsbok 1925.

Nu ska ni få se lite fler bilder som ger en tydligare känsla av i vilken omgivning ”skandalhuset” stod. Vi börjar med denna bild från 1913-1919 som visar Birger Jarlsgatan norrut mot Eriksbergsplan där vi till höger långt där borta ser ”skandalhusets” gavel. Husen till vänster har adresserna Birger Jarlsgatan 47-57 enligt dåvarande numrering.

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet
Foto: Stadsmuseet
Foto: Johan Lindberg
Foto: Johan Lindberg
Foto: Stadsmuseet

Nästa bild är från 1907 där vi ser ”skandalhuset” till höger med reklamen ”Bjurholms porter”:

Foto: Stadsmuseet

Vi går fram till Eriksbergsplan i höjd med Birger Jarlsgatan 50. Här stod huset! Markering med röd fyrkant:

Foto: Johan Lindberg

Vi korsar nu Birger Jarlsgatan och riktar blicken mot öster. Här ser vi att huset dels stod på det lilla torget framför Birger Jarlsgatan 52 (huset i skugga) dels med en del på Runebergsgatan.

Foto: Johan Lindberg
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg
Foto: H W Tullberg/Stadsmuseet
Foto: SvD

Nästa bild visar hur det ser ut från norr. Runebergsgatan går upp till vänster och Birger Jarlsgatan ner till höger.

Foto: Johan Lindberg

Så här såg ”skandalhuset” ut någon gång mellan 1906 och 1924.

Foto: H W Tullberg/Stadsmuseet

Framför huset går Birger Jarlsgatan. Bilden tagen mot nordöst från Regeringsgatan. Bakom syns Eriksberg som vid denna tid var Timmermansordens ordenshus.

Vi ska åter ta en titt på bilden som SvD publicerade 1925, där de sista resterna syns i nordvästra hörnet.

Foto: SvD

Markeringarna visar husets struktur. Huset som är under byggnad är just Birger Jarlsgatan 52 som veckans gåtbilder visade. Gatan fortsätter ner söderut. Huset till höger ligger uppe på Regeringsgatan.

Annons
Annons
Foto: Stadsmuseet
Foto: Stadsmuseet
Foto: Johan Lindberg

Slutligen visar vi bilden från 1906-1913 med dåvarande husnummer.

Foto: Stadsmuseet

Notera dåvarande nummer 53 med sina stora fönster med bågar i bottenplanet. Även de fyra våningsplanen + ett eventuellt översta plan under takutsprånget med pyttesmå fönster.

Här följer samma bild med dagens nummer:

Foto: Stadsmuseet

Hela nuvarande fastigheten 43-51 får inte plats på denna bild. Nästa bild visar hur det ser ut i dag.

Foto: Johan Lindberg

Lägg märke till nummer 55 med sina stora fönster med bågar i bottenplanet. Sedan följer fem våningsplan varav det översta med mindre fönster. Man kan nog tänka sig att arkitekten tänkt på det tidigare grannhuset när han gjort sina ritningar.

Snabbast med rätt lösning denna vecka var Henrik Vogt följd av Tomas Schibbye, Lena Lager, Anders Holmgren och Malena Reuterswärd. Om någon av er läsare har något mer att berätta om ”Skandalhuset” får ni gärna mejla till mittstockholm@svd.se. Välkomna tillbaka till en ny gåta framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons