Annons

Skånsk prakt: härifrån styrdes Nordens kyrkor

Lunds domkyrka.
Lunds domkyrka. Foto: Imago/IBL

Tidigare i år har jag bloggat om ett antal svenska katedraler, resta under medeltiden i gotisk stil. Men hur förhåller det sig med den äldre byggnadsstilen, romaniken? Är det sant att Lunds domkyrka är Sveriges praktfullaste exempel på romansk stil?

Publicerad

Ja, utan tvekan, men man bör självfallet vara medveten om att domkyrkan ifråga egentligen är dansk. Lund har lytt under Sverige sedan 1658, men när katedralen restes var det inom ramen för kungariket Danmark. Dessutom har domkyrkan blivit kraftigt ombyggd och brutalt restaurerad. I dag är kyrkan lika mycket ett monument över det tidiga 1100-talet som över det historieromantiska 1800-tal, då katedralen renoverades under ledning av Helgo Zettervall.

Etsning från 1782 visar de gamla tornen.
Etsning från 1782 visar de gamla tornen. Foto: The Picture Art Collection/IBL

Lund grundades under andra hälften av 900-talet som en av det unga danska rikets viktigaste städer. På platsen för en äldre stenkyrka började den nuvarande domkyrkan, helgad åt Sankt Laurentius (”Sankt Lars”), byggas i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Eftersom Lund vid denna tid blev säte för en ärkebiskop med andlig myndighet över hela Norden – vilket jag bloggade om för några dagar sedan – måste domkyrkan vara ovanligt ståtlig, efter mönster från de stora katedralerna i tysk-romerska riket. Till att leda projektet utsågs arkitekten Donatus. Arbetet gick påfallande snabbt, med katedralbyggarmått mätt. År 1123 invigdes huvudaltaret i kryptan, 1145 högaltaret i den övre kyrkan.

Kryptan.
Kryptan. Foto: Imago/IBL

Flera av hantverkarna stammade från kontinenten, bland annat från Norditalien, varför domkyrkans reliefer – till exempel vid portalerna till sidoskeppens ingångar – och skulpturer starkt påminner om liknande konstverk söder om Alperna. De bäst bevarade delarna av 1100-talskatedralen finns annars i östpartiet, vars stenskulptur står i särklass i Nordeuropa, och i den suggestiva kryptan, med sitt ljusdunkel, sina pelare och sina gravmonument. I en stor sarkofag, tillverkad av Adam van Düren, vilar här den siste betydande ärkebiskopen i Lund, Birger Gunnersen, som avled 1519.

Annons
Relief av domkyrkans skyddshelgon i Lunds domkyrka.  Laurentius med halstret, madonnan med barnet och konung Knut den Helige. Sköldarna nedtill äro försedda med kung Hans, drottning Kristinas och Birger Gunnersen, den siste ärkebiskopens vapen. Re​lief huggen av Adam van Düren 1513. Bild från 1946.
Relief av domkyrkans skyddshelgon i Lunds domkyrka.  Laurentius med halstret, madonnan med barnet och konung Knut den Helige. Sköldarna nedtill äro försedda med kung Hans, drottning Kristinas och Birger Gunnersen, den siste ärkebiskopens vapen. Re​lief huggen av Adam van Düren 1513. Bild från 1946. Foto: Sydsvenskan/IBL

.

Kyrkan renoverades på 1800-talet.
Kyrkan renoverades på 1800-talet. Foto: Atomic/IBL

Efter reformationen minskade Lunds betydelse, och på 1600- och 1700-talen upplevde katedralen ett långsamt förfall. När den renoverades på 1800-talet gjordes därför genomgripande förändringar. Taket och många valv byggdes om. Tornen revs och ersattes med nya. Under 1900-talet har domkyrkans interiör ytterligare förändrats genom tillkomsten av Joakim Skovgaards absidmosaik (1927) och Emanuel Vigelands glasmålningar (1930). Till domkyrkans verkliga dyrgripar hör också ett astronomiskt ur, som rekonstruerades och återinvigdes 1923 men ursprungligen stammar från senmedeltiden.

Detalj av domkyrkans astronomiska ur.
Detalj av domkyrkans astronomiska ur. Foto: Mikael Gustafsson/IBL
Annons
Annons

Etsning från 1782 visar de gamla tornen.

Foto: The Picture Art Collection/IBL Bild 1 av 5

Kryptan.

Foto: Imago/IBL Bild 2 av 5

Relief av domkyrkans skyddshelgon i Lunds domkyrka.  Laurentius med halstret, madonnan med barnet och konung Knut den Helige. Sköldarna nedtill äro försedda med kung Hans, drottning Kristinas och Birger Gunnersen, den siste ärkebiskopens vapen. Re​lief huggen av Adam van Düren 1513. Bild från 1946.

Foto: Sydsvenskan/IBL Bild 3 av 5

Kyrkan renoverades på 1800-talet.

Foto: Atomic/IBL Bild 4 av 5

Detalj av domkyrkans astronomiska ur.

Foto: Mikael Gustafsson/IBL Bild 5 av 5
Annons
Annons
Annons
Annons