Annons

Skarpa förslagen mot gängen: ”Goda chanser”

 Polisens kriminaltekniker efter skjutningen i Malmö den 26 augusti.
 Polisens kriminaltekniker efter skjutningen i Malmö den 26 augusti. Foto: Johan Nilsson/TT

Dödsskjutningarna har gett eko hos politikerna. På torsdagen träffades samtliga riksdagspartier utom SD för samtal.

– Förslag om kronvittnen och slopad ungdomsrabatt har goda chanser att bli aktuella nu i första hand, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog.

Under strecket
Publicerad

Kronvittnen

Ett system med kronvittnen innebär att misstänkta kan få lindrigare straff om de vittnar mot medbrottslingar. En majoritet av partierna är positiva till att ändra lagen och införa ett kronvittnessystem.

Vilka partier är för: S – M – SD – KD – C – L

– Systemet med kronvittnen finns redan i en rad länder, som Danmark och även en liknande variant i Norge. Det har haft tydliga positiva effekter på den organiserade brottsligheten, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Malmö universitet.

Anonyma vittnen

Många som kontaktar polisen med tips i gängrelaterade utredningar kräver anonymitet för att vittna i domstol – men det är inte tillåtet i dag. Flera partier vill utreda eller införa möjligheten att vittna anonymt i domstolar. En invändning mot anonyma vittnen är rättsprincipen där den anklagade ska få veta veta vem som står bakom anklagelserna.

Vilka partier är för: M – KD – L – SD

– Vittnesanonymitet kan bidra till att fler personer vågar att vittna och även öka säkerheten för de som vittnar. Systemet har funnits i Nederländerna sedan 1994 och finns även i Danmark och Norge. Det måste dock finnas tydliga riktlinjer på när vittnesanonymitet kan användas, säger Ardavan Khoshnood.

Annons
Annons

Vistelseförbud

Kriminella ska kunna stoppas från att återvända till sitt gamla område, där de har begått brott, under en viss tid efter avtjänat straff. En fotboja skulle i så fall kunna användas för att övervaka att en dömd person följer restriktionerna. Kritiker menar att det kommer vara svårt för polisen att praktiskt se till att vissa personer inte befinner sig på vissa platser och att det skulle bli ett tandlöst förslag.

Vilka partier är för: S – M – KD – L – C

– Genom att införa sådana förbjudna zoner, kan polisen på ett mer enkelt sätt störa den kriminella verksamheten. Då den kriminella också får begränsad rörlighet, kan personen bevakas enklare, säger Ardavan Khoshnood.

”Sluta skjut"-projekt i fler städer

I Malmö sjösattes projektet ”Sluta skjut” förra året. Det bygger på en importerad metod från USA där myndigheter samarbetar för att försöka bryta den kriminella banan för ett par hundra identifierat våldsamma personer. Malmöpolisen beskriver projektet som lyckat – och Vänsterpartiet vill införa ”Sluta skjut” i fler städer.

Vilka partier är för: V, flera andra partier avvaktar utvärdering.

– Trots att det finns indicier på att projektet har varit framgångsrik, så är det för tidigt att dra några tydliga slutsatser. Det behövs mer tid och utvärdering, säger Ardavan Khoshnood.

Obligatorisk utvisning vid grova brott

Obligatorisk utvisning på livstid för utländska medborgare som döms för grova vålds- och sexualbrott är ett av förslagen som sticker ut. Det är en linje som Sverigedemokraterna har drivit under flera år. I nuläget kan utländska medborgare som döms för grova brott slippa utvisning beroende på vilken anknytning de har till Sverige.

Vilka partier är för: SD

– Det finns inga vetenskapliga studier som har tittat på detta och vilken effekt det kan ha på brottsligheten. Frågan är högst politiskt. Trots det, kan en sådan lagstiftning ha ett starkt symboliskt värde på hur samhället ser på grov brottslighet, säger Khoshnood.

Slopa straffrabatten för unga

När unga begår brott får de sina straff mildrade. I dag gäller straffrabatten personer under 21 år, men i en statlig utredningen från förra året föreslås att den ska gälla personer under 18 år i stället. Flera remissinstanser sa nej till en slopad straffrabatt för unga – men Socialdemokraterna vill gå vidare med lagförslaget. MP och V är kritiska.

Vilka partier är för: S – M – SD – L – C – KD

– Tyvärr har den grova brottsligheten krupit ner i åldrarna. Det finns ett behov av att titta på lagstiftningen. Det är oklart hur avskräckande slopad straffrabatt är och man bör inte glömma rehabiliteringsfrågan, säger Ardavan Khoshnood.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons