Annons

”Skatt på plastkassar motarbetar miljömål”

Den planerade punktskatten på plastbärkassar motarbetar miljömålen och missgynnar svensk industri. Inför i stället en miljöavgift enligt norsk modell, skriver Magnus Huss på Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

Under strecket
Publicerad
Foto: Berit Roald/TT Bild 1 av 2

Magnus Huss

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Foto: Berit Roald/TT Bild 1 av 1
Foto: Berit Roald/TT

DEBATT | PLASTBÄRKASSAR

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss en punktskatt på plastbärkassar. Precis som den omdiskuterade kemikalieskatten på elektronik har inneburit färre arbetstillfällen, en oproportionerligt stor administrativ börda utan att ge påvisbart bättre miljö, kommer en punktskatt på plastbärkassar slå på samma sätt. Det kommer missgynna svenska företags konkurrenskraft och möjlighet att gå före i omställningen till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle.

Problemen med regeringens och stödpartiernas planerade punktskatt på plastbärkassar är flera:

Den är dålig ur miljösynpunkt. För det första slår den mot återvinningen av plast. Som den statliga plastutredningen konstaterade kommer inte en skatt att kunna premiera återvunnen råvara. Det saknas analysmetoder för detta och alternativet med certifiering skulle innebära en tung administration som inte är möjlig för importerade kassar. För det andra krymper den radikalt det ekonomiska utrymmet som handeln och plastproducenterna har för att fortsätta sin forskning, utveckling och omställning till återvunnen och biobaserad plast.

Annons
Annons

Magnus Huss

Foto: Pressbild Bild 1 av 1

Den innebär en tung administrativ börda. Hanteringskostnaden för punktskatten kommer bli omfattande och svårhanterlig, både för staten och näringslivet. Det kommer kräva stora insatser från myndigheter med vägledning, uppföljning och kontroller när en ny stor grupp av företag ska punktskattebeläggas. Dessutom, enligt punktskattedirektivet är det inte tillåtet att införa nationella punktskatter som innefattar gränskontroller eller kräver redovisning och betalning i samband med att varorna passerar gränsen.

Den snedvrider konkurrensen för svenska företag. En punktskatt skulle, i stark kontrast till regeringens miljöambitioner, gynna importen av fossilbaserade plastbärkassar och hota arbetstillfällen inom svensk industri. De senaste 30 åren har svensk plastindustri i dialog med handeln utvecklat alltmer hållbara och resurseffektiva plastbärkassar. Sverige ligger före i miljöarbetet och har kassar som är betydligt lättare (innehåller mindre material), är starkare (kan bära mer och återanvändas flera gånger) och innehåller återvunnen eller biobaserad plast.

Som alternativ till punktskatten föreslår vi istället en miljöavgift, som hanteras och administreras av näringslivet i en miljöfond, enligt en norsk förebild. De pengar som samlas in kan gå till utveckling av närodlad plast från skogs- eller jordbruksavfall där Sverige kan bli världsledande, forskning och åtgärder som underlättar användandet av återvunnen plast, minskad nedskräpning och till att fånga upp plast som redan spridits i naturen.
Miljöavgiften ska gå helt till miljöanpassningsåtgärder, till skillnad mot punktskatten som avses finansiera sänkt skatt på arbete.

Magnus Huss
förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Magnus Huss
Magnus Huss Foto: Pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons