Annons

Peter Alestig:Skogen brinner igen – och ja, det har med klimatet att göra

En skogsbrand slår mot Hästveda, norra Skåne.
En skogsbrand slår mot Hästveda, norra Skåne. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Sverige har feber. Temperaturen här ökar mycket snabbare än i världen i genomsnitt. Vintrarna blir kortare, vårarna börjar tidigare. Och samtidigt ökar larmen om skogsbränder. Det är naivt att inte se sambandet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

En fråga ekar mellan raderna i larmrapporterna om bränderna i det för årstiden extremt torra södra Sverige: beror det på klimatförändringarna?

Om du ringer en klimatforskare och frågar, blir svaret förmodligen ett nej. Men lyssnar du på det som följer därefter, inser du att bränderna ändå har allt med klimatförändringarna att göra.

Forskaren skulle kanske berätta om SMHI:s alarmerande rapport som kom för tre veckor sedan, innan de första bränderna startade. Slutsatsen: temperaturen i Sverige har ökat med 1,7 grader mot förindustriell tid – dubbelt så snabbt som i världen i snitt. Under de senaste trettio åren har vi bara haft två år som varit under snittet för 1961–1990.

Och när klimatet i Sverige blir varmare, förkortas vintrarna. Våren kommer tidigare. Brandsäsongen förlängs.

Samtidigt: klimatförändringar i sig orsakar inga bränder. De orsakas nästan alltid av människor (dock inte några de värsta bränderna under sommaren 2018, som orsakades av torka och blixtnedslag).

Brandsäsongen i Sverige kan förlängas med upp mot 50-60 dagar om året i vissa delar av landet.

Annons
Annons

Den starka kopplingen mellan klimatförändringarna och bränderna finns i stället när vi involverar begreppet risk. Och just i detta begrepp hittar man också förklaringen för klimatforskarens ”nej” på frågan ovan.

Klimatförändringar manifesterar sig nämligen inte i enskilda händelser, som bränderna i skog och mark i april 2019. Inte ens i enskilda år, som det extremt varma 2018. Klimatförändringar visar sig när de enskilda händelserna samlas i långa rader, när temperaturen – som i Sverige – visar sig stiga sakta men säkert, när bränder ökar i antal och omfattning, när torka och extremväder blir värre.

Och de visar sig när man blickar utanför Sveriges gränser, till exempel med fokus på skogsbränder.

Kanada har sett en dubblering av antalet bränder sedan 70-talet, rapporterade SVT:s Vetenskapens värld nyligen.

En studie i USA visar att klimatförändringarna har orsakat en dubblering av skogsbränder även där, men då sedan 80-talet. I Storbritannien går klimatdebatten varm just nu, efter att man redan nu har haft fler skogs- och gräsbränder under 2019 än något år i historien. Och här i Sverige har det kommit in nästan dubbelt så många larm om bränder i skog och mark under april i år mot samma period förra året.

Än värre blir det om man blickar framåt. En annan rapport från SMHI, riktad till MSB och publicerad redan för sex år sedan, ger en bild av vad som väntar. Brandsäsongen i Sverige kan förlängas med upp mot 50-60 dagar om året i vissa delar av landet under andra halvan av seklet. Värst drabbat? Södra Sverige, där brandmän just nu kämpar för att hålla lågorna i schack.

Annons
Annons

Biologisk mångfald är helt enkelt mer motståndskraftigt än biologisk enfald.

Så vad kan vi göra? Som jag har varit inne på tidigare, kan man resa frågetecken kring hur klimatsäkrat Sverige är – även om MSB uppger för SvD att myndigheten tar höjd för framtidens ökade brandrisk, och inrikesminister Mikael Damberg (S) lovar att vi är bättre förberedda i år än förra året.

Men kanske handlar det också om att vi måste förändra hur vår skog ser ut, för att kompensera för de ökade riskerna. Kanadensiska forskare lyfte nyligen fram en intressant aspekt i ovan nämnda Vetenskapens värld – att barrskog är farligare än lövskog när det gäller skogsbränder. Barrskogens gnistor sprider sig över stora ytor när det blåser. Lövskog, däremot, kan rent av användas som brandskydd då de fuktigare lövträden bromsar eldens framfart, enligt forskarna.

Och det är faktiskt ett budskap som går igen som på så många andra områden för att hantera klimatförändringarna.

Biologisk mångfald är helt enkelt mer motståndskraftigt än biologisk enfald. Även mot skogsbränder.

Prenumerera här på nyhetsbrevet Klimatkollen med Peter Alestigsvd.seTesta din egen klimatpåverkan - gör Klimatkalkylatornsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons