Annons

Per Gudmundson: Skola med etnisk underklass

Nästan hälften av de utlandsfödda 15-åringarna i svensk skola har inte  uppnått tillräcklig läskunnighet.
Nästan hälften av de utlandsfödda 15-åringarna i svensk skola har inte uppnått tillräcklig läskunnighet. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Publicerad

Sverige hamnar långt ner på listan när det gäller likvärdighet i skolan. Det visar Unicef, som i rapporten ”An unfair start – inequality in children’s education in rich countries” har undersökt ojämlikheten i 41 OECD-länder. Svenska skolan rankas som nummer 25 av dessa.

Invandring pekas ut som en av orsakerna. Svenska Unicef lyfter därutöver fram föräldrars yrken och skillnaderna mellan olika skolor.

Men de tre faktorerna hänger troligen ihop, givet arbetslöshetens och boendesegregationens mönster. Det undersöks dock inte.

Annons

Bland 15-åringar med åtminstone en svensk förälder är det närmare 15 procent som inte nått läskunnighet (enligt Pisa:s definition). Bland elever med två utländska föräldrar över 20 procent. Bland utrikes födda är det närmare 45 procent.

Det är ett recept på en etniskt definierad underklass.

Finns det en väg ut? Riksrevisionens rapport ”Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan” visar att valfrihet tydligt ökar andelen som går vidare till högskolan i en kommun, särskilt för elever med föräldrar på låg utbildningsnivå.

Detta samband gäller dock inte invandrade. Kanske förklaras det delvis av svårigheter med kommunikationen.

En annan väg ut är att ändra migrationspolitik. I Australien och Kanada har invandrarnas barn tydligt bättre resultat än de infödda.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons