Annons

Per Gudmundson:Skolan har pengar – vad gör vi nu?

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Under strecket
Publicerad

Vi måste satsa mer på skolan! Det har i princip alla varit överens om under åtminstone det senaste decenniet.

Den politiska retoriken verkar också ha fått genomslag i de lokala prioriteringarna. Kommunerna lägger nämligen allt mer pengar på undervisningen i grundskolan. Det visar tidningen Dagens Samhälles genomgång av Skolverkets statistik (nr 42-18).

Mellan åren 2008 och 2017 har visserligen antalet elever ökat med 16 procent. Men samtidigt har kommunernas kostnader för undervisning stigit med 47 procent (beräknat i fasta priser).

Samma tendens går att se på andra grundskoleområden. Utgifterna för läromedel, utrustning och bibliotek har ökat med 53 procent sedan 2008. Även elevhälsan har fått mer pengar. Den får nu 67 procent mer än för ett decennium sedan.
2017 kostade grundskolan totalt 111 miljarder kronor. Det motsvarar 108 000 kronor per elev.

Sedan 2008 har den totala kostnaden för grundskolan ökat med 38 procent.
Huvuddelen av utgiftsökningen kan härledas till de senaste fem åren. En del kan förklaras med asylkrisen 2015, då skolan fick många nya elever och behov – men uppgången startade redan runt 2011-2012.

Det går sannolikt inte att fastställa något samband, men 2012 var det år då svenska grundskoleelever fick de sämsta resultaten någonsin i de internationella Pisa-mätningarna. Sedan dess har resultaten förbättrats något, och Sverige klättrat till ungefärlig snittnivå bland OECD-länder.

Resultaten är dock långt ifrån acceptabla. Förra året var det drygt 24 procent av eleverna som gick ut grundskolan utan fullständiga betyg, och över 15 procent som saknade gymnasiebehörighet. Trots de senaste årens satsningar på skolan.

Skolan måste ha tillräckliga resurser. Så långt är snart sagt alla överens. Men om man inte lyckas nå godkända resultat ens när utgifterna för undervisning ökats med nära 50 procent bör man kanske också överväga andra åtgärder än penningregn.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons