Annons

”Blir upprörd – imamer och präster ska inte bestämma”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) reagerar starkt på Skolinspektionens rapport. Präster och imamer ska inte bestämma i svenska skolor, betonar hon. Ekström är öppen för att kraven på och kontrollen över konfessionella friskolor kan behöva skärpas. Moderaternas Kristina Axén Olin vill att Skolinspektionen oftare ska stänga skolor som missköts.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Anna Ekström (S).

Foto: Lisa Johansson/TT Bild 1 av 2

Kristina Axén Olin (M).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2

Anna Ekström (S).

Foto: Lisa Johansson/TT Bild 1 av 1
Anna Ekström (S).
Anna Ekström (S). Foto: Lisa Johansson/TT

Tre skolor med konfessionell inriktning, så kallade religiösa friskolor, konstaterades ha brister knutna till den religiösa profilen förra året, har SvD berättat.

I Skolinspektionen rapporter framkommer bland annat att en lärare på en kristen skola sagt att det ”inte är okej” att vara homosexuell, att kristna skolor under biologilektioner jämställt evolutionsteorin med Bibelns skapelseberättelse och att flickor på en muslimsk skola fått lära sig att tjejer ska ha sjal och “inte visa upp sig”.

– Jag blir väldigt upprörd när jag läser om det som Skolinspektionen har upptäckt, säger Anna Ekström.

Hon framhåller att skolan enligt lagen ska vila på vetenskaplig grund.

– I läroplanerna står det att eleverna ska lära sig om evolutionsteorin. Den ska inte jämställas med till exempel religiösa skapelseberättelser.

Annons
Annons

Kristina Axén Olin (M).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Socialdemokraterna gick till val på att förbjuda religiösa friskolor, och har i Januariavtalet kommit överens med Centern och Liberalerna om att man vill förbjuda nyetableringar av skolor med konfessionell inriktning. Inget förbud mot redan existerande skolor finns dock med i överenskommelsen.

Anna Ekström väntar ”ivrigt” på en utredning som regeringen har tillsatt som tittar på om regelverket kring religiösa friskolor behöver skärpas. Hon är också öppen för att ändra på direktiven till Skolinspektionen, om det skulle behövas.

– När vi ser att det förekommer missförhållanden på ett så viktigt område som att elever har rätt till undervisning som är fri från religionsutövning, är det helt nödvändigt att Skolinspektionen genomför ordentliga granskningar av de skolorna. Det är väldigt bra att de har gjort det och jag kommer att följa det här noga.

Skolor som har konfessionella inslag i utbildningen måste inte ange att de har religiös profil till någon myndighet, något som skulle kunna göra det svårt att särskilt granska religiösa skolor.

Behövs bättre koll på vilka skolor som är religiösa?

– Ja, det är jag öppen för. Det ingår i utredningens uppdrag, så vi väntar på förslag. Utgångspunkten är att i svenska skolan ska det vara lärare och rektorer som bestämmer och inte imamer och präster, och då måste vi hålla koll på vilka skolor som har den här typen av inslag i verksamheten, säger Anna Ekström.

Kristina Axén Olin (M).
Kristina Axén Olin (M). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Kristina Axén Olin, välkomnar att Skolinspektionen granskar och agerar mot skolor med missförhållanden kopplade till en konfessionell profil.

– Självklart är det oacceptabelt av vi har skolor, oavsett vad det är för huvudman, som inte följer skollagen eller andra förordningar. Vi ska varken ha präster eller imamer som bestämmer över undervisningen eller på olika sätt indoktrinerar barn.

Hon pekar på vikten att Skolinspektionen följer upp de skolor där de konstaterats brister för att se att de åtgärdats. Kristina Axén Olin vill också att Skolinspektionen snabbare ska stänga de skolor som inte följer skollagen.

– Jag tycker att vi har varit för dåliga på att stänga icke fungerande skolor i Sverige, säger Kristina Axén Olin.

Moderaterna vill ha ett tillfälligt stopp för nyetableringar av religiösa friskolor, tills nya regler och kontroller tagits fram. Kristina Axén Olin lyfter fram att det finns både andra friskolor och kommunala skolor som sköts dåligt och religiösa som fungerar bra, men vill att Skolinspektionen ska ha extra koll på religiösa skolor.

– Eftersom det finns risker med att det åtminstone inom vissa trosinriktningar finns en annan syn på verkligheten än den som vi har i Sverige. Så ja, det finns skäl att göra tätare kontroller, och att följa upp de skolorna mycket mer noggrant och stänga dem om de inte uppfyller svensk lag.

Efter reklamen visas:
Hur går det för den svenska skolan?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons