Annons

Inger Enkvist:Skolverkets kursplaner bör inte släppas fram

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket. Foto: Anders Wiklund/TT

Skolverkets planer att stryka antiken stoppades.

Under strecket
Publicerad

Som många uppmärksammat håller Skolverket på att revidera kursplanerna främst för grundskolan. I historia ville man först ta bort antiken, men efter en kritikstorm satte man in den igen. En djupare läsning av kursplanen i historia som stickprov och en jämförelse med motsvarande kursplan i England avslöjar att det är mer som behöver rättas till.

Den svenska kursplanen har inte fokus på faktainlärning. Den engelska kursplanen säger att elever ”ska kunna och förstå”, men i den svenska talas det i stället om att ”eleven ska ges förutsättningar att tillägna sig” och att undervisningen ”ska bidra till”, det vill säga det är snarare vad lärare ska göra än elever. I alla avsnitt framhävs källkritik och historiebruk så mycket att tid tas från innehållskunskap. Innehållet är uttunnat och dessutom tendentiöst.

Den engelska kursplanen innehåller kunskap om andra kontinenter och icke-europeiska kulturer, men det gör inte den svenska. Frånvaron av utomeuropeiska civilisationer är obegriplig, speciellt med tanke på Sveriges multikulturella elevgrupper. Kursplanen för högstadiet lyckas dessutom samtidigt vara direkt antieuropeisk. Man uppmärksammar europeisk kolonisation och slavhandel, men inte andra kulturers kolonisation och slavhandel, exempelvis i Mellanöstern. Eleverna ska studera europeisk nationalism och imperialism, men inget motsvarande om exempelvis Kina och Japan.

Annons
Annons

Den engelska kursplanen är också mer ”historisk”, medan den svenska närmar sig ämnet samhällskunskap och tar inte bara upp demokratisering och välfärd under 1900-talet utan också kön, jämställdhet, sexualitet, makt, migration och rättigheter, och man kan undra om det är dagspolitik som eleverna ska studera. Man kan sammanfatta skillnaden med att den engelska lär ut historia och lämnar åt eleven att dra eventuella politiska slutsatser, medan den svenska anger hur historia ska tolkas politiskt.

Skolverket tänker tydligen inte röra inledning till läroplanen där kursplanerna ingår. Där sägs att föräldrar och elever har rätt att utöva inflytande på undervisningen. Skolinspektionen kritiserar skolor, där eleverna inte deltagit i planeringen av lektionerna, även om eleverna är nöjda och har bra resultat. I samma anda uppmanas nu allmänheten på Skolverkets hemsida att ”tycka till” om kursplaneförslagen.

I läroplanen finns listor med det som lärare och skolledare har skyldighet att göra, nämligen att stödja och stimulera eleverna och samarbeta med föräldrar och andra skolor. Det som inte står är att elevernas inlärning är det övergripande målet och att skolan garanterar eleverna en lugn och ordnad studiemiljö och kompetenta lärare. Skolverkets bild av demokrati är uppenbarligen inte en kunnig befolkning som kan ta övervägda beslut utan att ge alla rätt att påverka också områden som de inte har kunskap om.

De här kursplanerna bör inte släppas fram. Alla partier bör reagera och allra mest Centerpartiet och Liberalerna. Punkt 49 i januariavtalet säger att Skolverkets ska revidera kursplanerna i syfte att stärka betoningen på faktakunskaper och att uppmuntra flit och ambition. Det är inte det man har gjort.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons