Annons

Factfulness. Tio knep som hjälper dig att förstå världenSkorna fick mig att kapitulera inför Rosling

”En av de viktigaste böckerna jag någonsin läst” har Microsoftgrundaren Bill Gates sagt om Hans Roslings postumt utgivna ”Factfulness”.
”En av de viktigaste böckerna jag någonsin läst” har Microsoftgrundaren Bill Gates sagt om Hans Roslings postumt utgivna ”Factfulness”. Foto: Magnus Sandberg/IBL

Hur lär man sig tänka som Hans Rosling? I en postumt publicerad bok presenteras vad den populäre professorn kallar ”factfulness” – tio metoder för att se världen som den är, bortom såväl ”fake news” som omedvetet förvrängda mediebilder.

Under strecket
Publicerad

Factfulness. Tio knep som hjälper dig att förstå världen

Författare
Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling
Genre
Sakprosa
Förlag
Natur & Kultur
ISBN
9789127149946

370 s.

Statistik är till för att göra världen begriplig, men statistik mäter bara sådant som kan kvantifieras – och även när det gäller det mät- och vägbara kan statistiken ljuga. Först och främst genom att fel värden rapporteras, vilket exempelvis är ett återkommande problem i Kina.

Där får de lokala ledarna olika mål som de förväntas uppnå. Märkligt nog uppnår och överträffar de dem rentav nästan alltid. Tillväxten ”måste” hålla sig på 7 procent årligen, annars finns risken att börsen får panik.

Nu finns det i och för sig sätt att komma runt falsk statistik. Man kan mäta elförbrukning, antal sålda biobiljetter, och annat som kan ge en fingervisning om verkliga förhållanden. Det är inte nödvändigt att lita på de officiella siffrorna.

I Kina får de lokala ledarna olika mål som de förväntas uppnå. Märkligt nog uppnår och överträffar de dem rentav nästan alltid.

I Hans Roslings ”Factfulness” berättar han om ett möte med Moçambiques premiärminister. Denne säger till Rosling att hans land gör stora framsteg. Men hur går det att veta, när statistiken där är så opålitlig? Jo, svarar premiärministern, jag tittar på folks fötter under den årliga paraden och varje är det färre som går barfota. När människor får råd med skor betyder det att deras ekonomi förbättrats.

Annons
Annons

Detta är en av de många passager som får mig att kapitulera inför ”Factfulness”. Min skepsis inför hur statistiken i boken är insamlad, inför den TED-talkanpassade energin och rent allmänt inför helgonförklaringen av Hans Rosling, viker inför hans självironi och sunda skepsis. Och, framför allt, de erfarenheter han delar med sig av, inte sällan upplevelser från sjukvårdens frontlinjer i det som tidigare kallades u-länder.

Boken presenterar tio olika metoder som ska få oss att tänka, tolka och agera i enlighet med vad han kallar factfulness. Exempelvis att vi måste se saker proportionellt, inte falla för chockerande siffror utan att sätta in dem i sitt sammanhang. Vi måste betänka att utvecklingen aldrig är linjär, utan att kurvor tenderar att plana ut av naturliga orsaker. Han tycker också att vi ska undvika jakten på syndabockar, beräkna risker realistiskt och se upp med hur vi tar till oss nyheter, eftersom dessa i princip alltid tar fasta på det negativa undantaget snarare än en, inte alltid men ofta, övergripande positiv trend.

Faktum är att stora delar av boken kan läsas som mediekritik. Att barnadödligheten minskar, levnadsstandarden stiger och att analfabetismen är på tillbakagång rapporteras inte som förstasidesstoff. I en parentes påpekar han att han inte vill ge sig in i debatten om ”fake news”, men understryker att vår bild av världen förvrängs även av vanliga nyheter, men av andra skäl än att journalisterna medvetet ljuger. Det är lätt att instämma med honom när han skriver: ”Jag tror att folk i alla tider har fått en hel del om bakfoten.”

Annons
Annons

Det är svårt att tolka samtiden, och i praktiken omöjligt att spå om framtiden. Statistiken kan hjälpa oss att få grepp om förhållandena, och inte minst om de långsiktiga trenderna. Men det gäller att vara skeptisk mot dem också. Världen går inte, som Rosling påpekar, att förstå utan siffror, men ”det går inte heller att förstå den enbart med siffror”. Med utgångspunkt i siffrorna lyfter och vänder och vrider han på fakta, egna erfarenheter, på vad som är rimligt och orimligt och kommer fram till en sorts övergripande etik, snarast, sammanfattad i de tio punkterna, som är praktiskt användbara regler för hur man tänker kritiskt utan att spåra ur i cynism eller nihilism.

Vad händer den dag den kinesiska statistiken avslöjas som uppblåst? Risken är stor för överreaktioner, snabba börsfall, ekonomisk kris. Men om vi tar till oss statistiken lite mer skeptiskt, och förhåller oss till den med factfulness, kommer vi att kunna hantera även den möjligen eller troligen kommande krisen. Att omvärlden redan nu läser den kinesiska statistiken med kritiskt öga är den bästa försäkringen mot framtida överraskningar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons