Annons

”Skuggsamhälle är inte barnets bästa”

Lösningen på att människor får avslag efter juridisk prövning är inte att bygga och cementera skuggsamhällen för dem och deras barn, skriver moderaterna Anna König Jerlmyr och Torbjörn Tegnhammar i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Anna König Jerlmyr och Torbjörn Tegnhammar.

Foto: Peter Knutson, PressbildBild 1 av 1

Anna König Jerlmyr och Torbjörn Tegnhammar.

Foto: Peter Knutson, PressbildBild 1 av 1
Anna König Jerlmyr och Torbjörn Tegnhammar.
Anna König Jerlmyr och Torbjörn Tegnhammar. Foto: Peter Knutson, Pressbild

SLUTREPLIK | BIDRAG

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholm, och Märta Stenevi (MP), kommunalråd Malmö, menar att det är för barnets bästa de ger ekonomiskt bistånd till familjer som undanhåller sig utvisning. Men det kan aldrig vara ett barns bästa att leva i ett skuggsamhälle, bli familjens försörjare med hjälp av kommunala bidrag och gömma sig från samhället. Barn ska enligt barnkonventionen skyddas och inte göras till familjeförsörjare. Biståndet underlättar inte för barnen, utan driver dem och deras familjer längre in i utanförskap. Barn har rätt till medborgarskap och när den dörren, efter prövning i våra system, är stängd för dem och deras föräldrar är det föräldrarnas ansvar att återvända till det land där de och barnen är medborgare.

Annons
Annons

I dag vet vi inte exakt hur många människor som lever gömda i Sverige, men under de kommande åren beräknar Migrationsverket att man kommer att överlämna runt 70 000 fall med personer som ska utvisas. Cirka 50 000 av dessa är personer som avvikit eller undanhåller sig utvisning, bland dem finns barnfamiljer. Lösningen på att människor får avslag efter juridisk prövning är inte att bygga och cementera skuggsamhällen för dem och deras barn. Det är kortsiktigt och kommer inte att förändra deras situation, utan skapar bara förhoppningar hos dem som Sverige inte kommer att kunna infria. Det är inte en människosyn vi ställer oss bakom.

Det socialdemokratiskt ledda styret i Malmö och Stockholm skapar genom sitt agerande grogrund för misstänksamhet mot vårt rättssamhälle och de människor som kommer hit när tydigheten om ifall ett utvisningsbeslut gäller eller inte försvinner. Här måste kommunerna och samhällets funktioner vara glasklara: Vi stödjer de lagar och regler som finns och upprätthåller dem. Ekonomiskt bistånd och stöd fungerar alltid så att det kräver en motprestation och en aktivitet. Andra regler kan inte gälla för dem som har utvisningsbeslut. Den väg socialdemokraterna i Stockholm och Malmö har anträtt är i själva verket inte en hjälp vare sig för de människor det berör eller för vårt gemensamma rättssamhälle. De som har rätt att stanna i Sverige ska på alla sätt hjälpas till en god etablering i vårt land. Men att skuggsamhällen byggs upp och oklarheter skapas kring vad som gäller i Sverige gagnar på lång sikt ingen.

Sverige ska ha en trygg och rättssäker asylprocess. Detta innebär att de som inte bedöms ha skyddsskäl och får avslag inte ska stanna i Sverige. Regeringen Löfven, som menar att ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej, och de socialdemokratiskt ledda kommunerna står på motsatta sidor av varandra i migrationsfrågan. När Stockholms stad och Malmö stad fortsätter att undergräva principen om en ordnad migration skapar det långsiktiga problem med skuggsamhällen. Det kan aldrig vara för barnets bästa.

Anna König Jerlmyr (M)
oppositionsborgarråd i Stockholm stad

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö stad

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons