Annons

Skulle agera "grindvakt" mot SD – nu tänker partiet om

Efter att ha inlett sin tid som partiledare med en kraftig högergir har Ebba Busch Thor – omsprungen av Moderaterna – tvingats backa och söka efter en ny väg för sitt parti. Mycket talar för att partiet nu är på väg tillbaka till sina kristdemokratiska rötter.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Foto: Jessica Gow/TT

Med Kristdemokraterna långt – kanske längst – ut på högerkanten skulle partiet kunna agera grindvakt mot Sverigedemokraterna. Så löd analysen när Ebba Busch Thor för snart ett år sedan tillträdde som partiledare.

På KD-stämman i oktober röstade en majoritet för att bryta decemberöverenskommelsen och någon månad senare höll Busch Thor pressträff med förslag om transitzoner för asylsökande.

Fram trädde bilden av ett parti som rörde sig högerut och i den hetaste frågan av dem alla markerade tydlig restriktivitet.

Men parallellt med KD:s utveckling förändrade även Anna Kinberg Batra sitt partis politik. När Moderaterna gick ut med krav på en ”tillfällig flyktingpaus” – vilket enligt flera bedömare i praktiken skulle upphäva eller kraftigt begränsa asylrätten – så täppte man effektivt till ett viktigt utrymme på kanten.

Annons
Annons

För KD blev frågan vart partiet skulle ta vägen?

När kristdemokrater från hela landet till helgen samlas för kommun- och landstingsdagar i Västerås ska partisekreterare Acko Ankarberg Johansson redogöra för partiets nya strategi inför valet 2018, just antagen av partistyrelsen. Enligt henne har det aldrig handlat om att fylla någon lucka på en höger-vänster-skala.

– Tomrummet som fanns handlade mer om att så få partier talade om hur man ska möta de utmaningar som uppstår när många människor kommer till Sverige, säger hon.

Uttalandet till trots – partiet har många gånger jagat tomrum i svensk politik, alltså sökt sig till frågor som andra partier inte har lyft. Det var till exempel receptet i partiets valanalys efter 2010.

I nuvarande politiska landskap är tongången dock en annan:

– Ett viktigt vägval är att vi inte ska leta efter tomrum. Tomrum kan förflytta sig över tid, säger Ankarberg Johansson.

I stället ska KD söka stöd hos väljare vars värderingar redan ligger i linje med partiets. Flera av de personer SvD talat med upplever att Ebba Busch Thor nu håller på att styra partiet tillbaka till traditionella värderingar.

Simon Rundqvist, gruppledare för KD i Jönköping, konstaterar att partiet såg ett ”ledigt fält på högerkanten”, men att den vägen nu är stängd:

– Det gör att vi tvingas inse att det som gör oss unika är de värden som kombinerar frihet med ansvar för medmänniskan. Jag upplever att Ebba har haft en lite annan tongång den senaste tiden där hon lyft fram de solidariska värden som många inom partiet pekar på.

Ett exempel, enligt Simon Rundqvist, rör partiets förhållande till regeringens migrationspolitik, som han beskriver som den ”hårdaste i modern tid”:

Annons
Annons

– När det gäller till exempel frågan om anhöriginvandring har partiledningen varit tydligare på senare tid med att det där, det sväljer vi inte helt och hållet, säger han.

Även om vi helst inte delar in oss i vänster och höger vågar jag ändå säga att alla inte uppskattar att vi positionerat oss längre högerut.

Ytterligare en person som inte uppskattar höstens högersväng är Penilla Gunther, näringspolitisk talesperson och tidigare partiledarkandidat. Enligt henne finns fortfarande en stor vilsenhet inom KD, främst eftersom partimedlemmarna ”inte tolkar kristdemokrati” på samma sätt.

– Även om vi helst inte delar in oss i vänster och höger vågar jag ändå säga att alla inte uppskattar att vi positionerat oss längre högerut. Och även om det inte alltid syns i de dokument vi beslutat om så finns känslan där – och känslan kan man inte ta ifrån någon.

Några av de personer som SvD talat med vill inte skriva under på att KD rört sig högerut under tiden med Ebba Busch Thor som partiledare.

Anders Sellström, distriktsordförande i Västerbotten, säger att viss förvirring har rått inom partiet, där ingen riktigt vetat vart man ska – men att den nya strategin har enat partiet om en linje framåt.

– Det känns som att det är mer kristdemokratiska rötter i den. Jag tror att man kommer att känna igen sig mer, säger han.

Mikael Oscarsson, partiets försvarspolitiske talesperson, påminner om att Göran Hägglund var den första att lyfta på locket och medge att flyktingfrågan är viktig – och att Ebba Busch Thor därefter kört vidare i samma hjulspår.

En person med god insyn i partiet, som vill vara anonym, säger att steget högerut – konkretiserat i restriktiva migrationsförslag – var lättare för Göran Hägglund att ta än för Ebba Busch Thor. Förklaringen till det ligger i att de kommer från olika delar av partiet:

– Hägglund kommer från en mjukare tradition, där han hade stort förtroende, vilket gav honom större svängrum. Busch Thor kommer från ett mer högerkonservativt håll, vilket gör det svårare för henne att presentera förslag i den riktningen.

Med andra ord: att gå kritikerna till mötes är lättare än att lägga förslag som motståndarna får anledning att kritisera.

Med det resonemanget har Ebba Busch Thor flera skäl att åter röra sig mot mitten:

– Jag tror att KD kommer att röra sig tillbaka mot traditionella välfärdsfrågor, säger en partimedlem med god insyn.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons