Annons

Skulle skydda maten – var farligt nervgift

Vid svenska provtagningar 2016 påträffades klorpyrifos bland 40 procent av alla citrusfrukter.
Vid svenska provtagningar 2016 påträffades klorpyrifos bland 40 procent av alla citrusfrukter. Foto: Tomas Oneborg

Nästan alla bär spår av nervgiftet klorpyrifos i blodet. Nu slår EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet fast att det inte finns någon nivå som är säker. Uttalandet banar väg för totalförbud av insektsmedlet som kopplats till fosterskador och lägre IQ hos barn.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Klorpyrifos har kallats för det mest skadliga bekämpningsmedel du aldrig hört talas om.

– Det är ett av de stora problemämnen som funnits kvar, säger Peter Bergkvist som är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

– Det kommer hela tiden resultat från studier som pekar på ganska allvarliga effekter. Från djurförsök vet vi att ämnet är akut giftigt och orsakar skador i fosters utveckling.

Klorpyrifos är inte godkänt för användning inom svenskt jordbruk men däremot i 20 av EU:s övriga medlemsländer. Det fria flödet av varor inom EU gör därför att exponeringen är bred även i länder med restriktioner.

Vid provtagningar hör ämnet, även i Sverige, till de som oftast påträffas i låga halter, inte minst på mandariner och andra importerade citrusfrukter.

Tidigare användes medlet även i myrmedel och andra vanliga hushållsprodukter. Följden är att knappast någon kunnat undvika exponering. En svensk studie på 128 skånska kvinnor publicerad 2013 visade att alla bar på mätbara halter i blodet. De tio deltagare som var vegetarianer hade högre halter.

Annons
Annons

EU:s nuvarande godkännande löper ut den 31 januari och en ordinarie utvärdering av ämnet pågår. För att skynda på processen har EU-kommissionen bett EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa att lämna ett förhandsbesked.

Slutsatsen som nu presenterats är att det är omöjligt att fastställa ett säkert gränsvärde för insektsmedlet. Ingen nivå, inte ens de allra lägsta, bedöms vara betryggande med avseende på bland annat skador på nervsystemet.

Förutom att bana väg för ett totalstopp inom hela EU har Efsas uttalande stort symbolvärde. Klorpyrifos har ofta orsakat het debatt. Miljöorganisationer har lyft fram det som exempel på potentiellt skadliga ämnen som finns i maten utan att nödvändigtvis överskrida gällande gränsvärden. Livsmedelsverket har hävdat att halterna oftast ligger långt under gränsvärdet och därför är ofarliga.

Klorpyrifos ingår i gruppen organiska fosfater och är besläktat med nervgasen sarin. Det får kommunikationen mellan nervceller att bryta samman.

Medlet är effektivt mot praktiskt taget alla insekter, inklusive bin, men även fåglar, och har i epidemiologiska studier kopplats till ökad risk för utvecklingsskador på mänskliga foster och risk för lägre IQ hos barn.

Axel Mie är forskarassistent på Karolinska institutet och en av dem som under en längre tid studerat ämnet. En vetenskaplig artikel han publicerade tillsammans med bland annat kollegan Christina Rudén i november 2018 har, enligt Efsas talesman Flavio Fergnani, legat till grund för Efsa:s nya bedömning.

– Den effekten som är mest väldokumenterad via djurförsök är skador vid utvecklingen av hjärnan där fostret exponeras via modern, säger Axel Mie.

Annons
Annons

Han tillägger att det sedan fem år finns ganska tung evidens från epidemiologiska studier för att klorpyrifos påverkar den kognitiva utvecklingen hos barn, inklusive IQ. I dessa studier ser man ett samband men de säger inget säkert om orsak och verkan.

På Livsmedelsverket följer man frågan och presstjänsten hänvisar tills vidare till Kemikalieinspektionen.

Enligt EU:s sammanställning av provtagningar 2017 påträffades klorpyrifos i 5,1 procent av alla testade vegetabilier. Bara fyra andra kemiska bekämpningsmedel förekom oftare.

Vid svenska provtagningar 2016 påträffades medlet i 39 procent av alla citrusfrukter. Oftast låg halterna under EU:s gränsvärde: enligt Livsmedelsverket överskreds gränsen i fem svenska prover av totalt 1717.

Tyvärr har det dragit ut på tiden.

Men det är alltså även låga halter under gällande gränsvärde som Efsa:s experter nu bedömer är så skadliga att de inte alls hör hemma i livsmedel.

Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen förklarar att myndigheten inte ser någon acceptabel användning och att Sverige flera gånger lyft frågan om ett totalförbud inom hela EU.

– Tyvärr har det dragit ut på tiden men efter det här uttalandet från Efsa blir det svårt för EU-kommissionen att inte agera kraftfullt.

En sådan kursändring kan få global betydelse och minska användningen av giftet även i utvecklingsländer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons