Annons

”Skydda skärgården – inför fartbegränsning”

En 18-årsgräns ska nu utredas för att få köra vattenskoter men det räcker inte, menar artikelförfattaren.
En 18-årsgräns ska nu utredas för att få köra vattenskoter men det räcker inte, menar artikelförfattaren. Foto: Maja Suslin/TT

Nya fordon och ökad trängsel skapar en rad problem i skärgården. Därför krävs en generell fartbegränsning inomskärs för att värna sjösäkerhet, miljö och trivsel, skriver professor Kjell Nordberg.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SKÄRGÅRDEN

Skärgården var och är fortfarande helt underbara miljöer. Men i takt med att trängseln ökar och nya extremt snabba och motorstarka farkoster blir allt vanligare, uppstår nya problem och otrivsel. Allt fler reagerar och börjar på allvar bekymra sig över miljön till sjöss som förändrats dramatiskt under de senare åren. De flesta båtägare vill uppleva naturen och stillheten och inte snabb, våldsam och bullrig trafik med stora olycksrisker.

I Sverige är semester och fritid för många förknippad med hav och båtliv som innebär avkoppling och naturupplevelser. Antalet fritidsbåtar har på senare år ökat kraftigt liksom storlek, motorstyrka och deras hastighet. Under ett par sommarmånader liknar skärgården allt mer hur det kan se ut på våra trafikerade vägar. Under senare år har det tillkommit vattenskotrar, en båttyp som för de flesta mest är en leksak. Detta är ”båtar” som kan köras i hastigheter upp till drygt 50 knop (cirka 100 km/h). Med en reaktionstid på en sekund hos föraren hinner båten köra 25-30 meter innan en undanmanöver ens påbörjats. På land krävs körkort för fordon som kan framföras i den här hastigheten, men på sjön är det fritt fram för alla över 15 år att köpa, hyra, och köra en skoter. Dessutom sker detta i en miljö som inte styrs och begränsas som trafiken på land utan där alla samsas i samma områden; badande, kanoter, roddbåtar, sportfiskare, barn i småbåtar, segelbåtar, motorbåtar, en del extremt snabba, och ännu större jakter som drar upp kraftig sjö och på senare år också snabba och bullriga vattenskotrar. Alla dessa skall också samsas med yrkestrafiken.

Annons
Annons

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av att införa förarintyg och möjligen en 18-årsgräns, för att få framföra en vattenskoter. Detta är en mycket angelägen fråga som hör samman både med vattenskotrar, snabba båtar, höga farter, olyckor och uppträdande på sjön i allmänhet, men som inte enbart kan kopplas till förarnas ålder eller formell nautisk kompetens. Det är förstås ett steg i rätt riktning, men som i vägtrafiken, hindrar detta inte alla förare från att vara vårdslösa, strunta i trafikregler eller att utsätta medtrafikanter och fotgängare för fara. I vår varierande sjötrafikmiljö råder i Sverige generellt fri hastighet (med undantag för hamnar och trånga farleder). Med höga hastigheter följer ökad risk för allvarliga olyckor vilket drabbar både förare och omgivningen, ibland med dödlig utgång, vilket är både orimligt och oacceptabelt.

En annan aspekt av ökad trafik och höga farter är att sedimenten vid stranden virvlas upp av vågorna och bidrar till stranderosionen. Är trafiken tät samverkar vågor och ökar på uppgrumlingen ytterligare. Detta innebär att en av våra känsligaste ekologiska miljöer, grunda vikar, med ålgräs, mussel- och ostronbankar, lider svår skada och dör då blad eller yngel täcks av sediment. Ålgräsängar är en av de viktigaste barnkamrarna för fisk, däribland flera av våra viktigaste matfiskar. Ålgräsängarna har minskat kraftigt sedan 1980-talet vilket sammanfaller med både övergödningen och de kraftigt ökande fritidsbåtaktiviteterna.

Annons
Annons

Det finns alltså fler konsekvenser av höga hastigheter än olycksrisker. Båtmotorerna har med tiden fått betydligt fler hästkrafter och slukar allt mer bränsle och avgaserna bubblas orenade direkt i vattnet. Dessa innehåller en cocktail av koloxider, kväveoxider, oljor, sot och mycket giftiga och cancerogena kolväten, som bidrar till övergödningen, havsförsurningen och att giftiga ämnen tas upp av musslor och fisk. En större båtmotor liksom en motorstark skoter, kan under en dag förbruka 50-100 liter eller betydligt mer, beroende på körsätt och motorstyrka.

Att införa krav på förarbevis för riktigt snabba farkoster är en bra idé och kan nog hjälpa genom att det utgör ett hinder för vem som helst att spontant köra, hyra, låna eller köpa en riktigt snabb farkost och ge sig ut på sjön.

En åldersgräns på 18 år, hjälper nog inte mycket mot olyckor. Vårdslöshet på våra vägar är som störst bland män mellan 18 och 35 år, precis som för vattenskoterförarna.

För att komma åt problemen med höga hastigheter, måste det till en generell fartbegränsning i innerskärgården. Ett realistiskt förslag kan vara att införa en fartbegränsning på 15-20 knop. En fartbegränsning till maximala 5-10 knop, vilket råder i hamnar eller trånga farleder, skulle signifikant minska olyckstalen men skulle knappast innebära folklig acceptans och efterlevnad. En annan nackdel är att planande båtar inte uppnår planing och därmed drar de upp högre vågsvall och förbrukar betydligt mer bränsle. Vid 15-20 knop planar alla dessa båtar. Farten 15-20 knop motsvarar en klassisk moppe, det vill säga 30-40 km/h. Det är inte långsamt på sjön, men det skulle lugna ner trafiken väsentligt. Den maritima miljön och trivseln skulle förbättras och naturmiljön lika så och det går faktiskt utmärkt att åka vattenskidor i den farten.

Annons
Annons

Men skulle man då få dra på i högsta hastighet? I yttersta kustbandet förstås! Där är naturen anpassad för höga vågor och där finns gott om plats. Särskilda högfartsområden för tävlingar och sjösport kan reserveras inomskärs.

Fördelarna med en generell fartbegränsning till 15-20 knop överväger stort nackdelarna. Alla vet vilken hastighet som gäller och alla skulle uppmärksamma fortkörare. Formell nautisk kompetens för att framföra snabba båtar och skotrar är en stor fördel och möjligen också en förhöjd åldersgräns. Ett lugnare tempo leder till färre och mindre allvarliga olyckor, minskad bränsleförbrukning, lägre buller och ökad trivsel. Fler kan samsas säkrare på sjön och det blir mindre påverkan på fauna och flora vilket gynnar hela det maritima livet. Fartbegränsning tillsammans med förarbevis och höjd åldersgräns och kanske utökad övervakning, skulle snart göra stor skillnad.

Att införa en generell hastighetsbegränsning inomskärs skulle troligen ha den enskilt största påverkan på olycksstatistiken liksom för trivseln och miljön i vår skärgård.

Kjell Nordberg
professor vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons