Annons

SL gick över en halv miljard plus

SL fortsätter att gå som tåget. Under 2018 gjordes 24 miljoner fler resor i kollektivtrafiken än året innan. Det gör att resultatet hamnar på 580 miljoner plus – vilket är 330 miljoner över budgeterat resultatkrav.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Det rekordstarka resultatet mot motsvarar en ökning med 2,6 procent från 2017 – drygt en procentenhet högre än befolkningstillväxten i länet.

– Det starka resultatet kan även förklaras med fortsatt låg kostnadsutveckling för kollektivtrafiken. Trafikkostnaderna ökade under 2018 med 1,4 procent, betydligt lägre än budgetkravet på 3,3 procent. Även arbetet med att öka intäkterna från reklam, motverkandet av fusk och tjuvåkning samt effektivare upphandlingar har gett tydligt positiva resultat, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Den största ökningen av resor går att avläsa i pendeltågstrafiken (12 miljoner fler resor), lokalbanorna (11 miljoner fler resor) och tunnelbanan (2 miljoner fler resor).

Av SL:s resenärer uppger 80 procent att de är nöjda med kollektivtrafiken, vilket överstiger regionens mål på 75 procent och är i linje med föregående år.

– Arbetet med ekonomin är centralt för att kunna ha muskler att bygga ut trafiken. Det möjliggör också att vi kommande år kan satsa 80 miljarder kronor för bland annat 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår, säger Kristoffer Tamsons.

Resenärernas upplevda trygghet i kollektivtrafiken har ökat från 70 procent 2017 till 72 procent 2018. Detta skiljer sig från otryggheten i den Nationella Trygghetsundersökningen som för Stockholm visar ökad otrygghet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons