Annons

SL lägger miljonbelopp på externa jurister: ”Slöseri”

Årslön för ett 20-tal offentliganställda jurister. Så mycket betalar SL i snitt varje år till två privata advokatbyråer i konsultkostnader. En av byråerna har dessutom anlitats för att hantera SvD:s frågor om de hemliga så kallade US-leasarna av tunnelbanevagnar.

– Det är väldigt starkt styrt av de externa juristerna, säger en källa med insyn i SL:s affärer.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Externa jurister togs till hjälp för att hantera sekretessen i de hemliga US-leasarna som SvD granskat, det sa Sara Catoni och Gunnel Forsberg, trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting i en tidigare intervju.

Foto: Malin Hoelstad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I många år har två väl ansedda advokatbyråer kretsat kring Stockholms läns landsting och det landstingsägda bolaget Transitio, som varit en viktig del i ett avancerat skatteupplägg kring leasningen av 88 blå tunnelbanevagnar åt SL.

Det är en god affär för de två byråerna Mannheimer Swartling och Hannes Snellman.

211 miljoner kronor har betalats ut av SL till två de juristbyråerna sedan juni 2010. Ytterligare 22,8 miljoner kronor har betalats till samma byråer av Transitio sedan 2014, visar SvD:s granskning. Det motsvarar nästan en kvarts miljard skattekronor som betalats ut till de två juristbyråerna.

För SL:s del handlar utgiften om cirka 2,1 miljoner kronor per månad i externa juristkostnader.

– Det är väldigt mycket pengar. Det låter som ett slöseri, de borde kanske anställa ett par egna jurister till istället, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Annons
Annons

Det är väldigt starkt styrt av de externa juristerna.

Enligt trafikförvaltningens chefsjurist Daniel Angermann så används de externa juristerna bland annat som ombud i domstol, till att lösa tvister, i upphandlingar och i specialistfrågor. Trafiknämnden har investeringar för 80 miljarder kronor kommande tioårsperiod. Juristkostnaderna är därför inte alls konstiga, menar han.

När det gäller att hantera offentlighetsprincipen, frågor som berör sekretess och vad allmänheten får ta del av, används inte byråerna.

– Vi tar inte in externa jurister för att hantera offentlighetsprincipen, säger Daniel Angermann.

Har SL anlitat externa jurister gällande SvD:s granskning av US-leasarna?

– Inte vad jag känner till. Med det sagt kan jag inte garantera att ingen tagit kontakt med dem i någon sakfråga, men jag har inte lagt ut något uppdrag på en extern byrå i samband med er granskning, nej, säger Angermann.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion 2018-10-18 SL

Men externa jurister dyker upp när frågor om sekretess hanterats av SL. Advokatbyrån Hannes Snellman nämndes oväntat i en intervju i oktober, där SvD mötte representanter från SL och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Hur många timmar de köpt och vad det är man betalat juristerna för över tid vägrar bolaget att redovisa.

På frågan om varför SL inte vill berätta vilka investerare som har intressen i Stockholms tunnelbana, hänvisade trafikförvaltningen till expertis från en extern rådgivare. Slutsatsen: först år 2052 får skattebetalarna veta vilka som investerat i tunnelbanan och var i världen de har sina säten.

Era affärspartners i USA har velat att sekretess ska gälla även efter att avtalen är avslutade?

Annons
Annons

Externa jurister togs till hjälp för att hantera sekretessen i de hemliga US-leasarna som SvD granskat, det sa Sara Catoni och Gunnel Forsberg, trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting i en tidigare intervju.

Foto: Malin Hoelstad

– Vår bedömning med de jurister vi har anlitat är att det här är uppgifter som vi ska hålla hemliga, svarade Sara Catoni, biträdande förvaltningschef, trafikförvaltningen och styrelseledamot i Transitio.

Vilka jurister är det?

– Vi anlitar en byrå som heter Hannes Snellman, sa Sara Catoni.

SL:s chefsjurist kan inte svara på om deras externa rådgivare fått frågor av andra som berör SvD:s granskning.

– Jag får svara att jag inte vet exakt vad Sara Catoni svarat på där och i vilket sammanhang den frågan har ställts, jag törs nu inte svara på det, säger Angermann.

Han säger dock att trafikförvaltningen inte har någon åsikt om huruvida de blir granskade eller inte, att man inte anlitar extern expertis för att försvåra mediala granskningar.

SvD kan dock avslöja att Transitio i ett tidigt skede kontaktade advokatbyrån Hannes Snellman när frågor började ställas om de hemlighetsfulla US-leasarna. I ett mejl som skickades från Transitios vd Stefan Kallin till en namngiven jurist på Hannes Snellman syns att det gäller journalisternas frågor.

”US leasar & SvD”. Vad mejlet innehåller vill inte Transitio svara på. Det är daterat den 22 augusti i år, när SvD påbörjade granskningen av tågaffärerna.

För ”löpande rådgivning” har bolaget hittills betalat 61 000 kronor till advokatbyrån Hannes Snellman, visar en faktura som SvD tagit del av.

Enligt specifikationen betalar man för ”genomgång av dokumentation och material från 2000-talets början med anledning av medias frågor”.

Externa jurister togs till hjälp för att hantera sekretessen i de hemliga US-leasarna som SvD granskat, det sa Sara Catoni och Gunnel Forsberg, trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting i en tidigare intervju.
Externa jurister togs till hjälp för att hantera sekretessen i de hemliga US-leasarna som SvD granskat, det sa Sara Catoni och Gunnel Forsberg, trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting i en tidigare intervju. Foto: Malin Hoelstad
Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Hos Transitio lägger vd Stefan Kallin locket på om de externa juristernas kostnader. Fakturorna lämnas ut, men hur många timmar de köpt och vad det är man betalat byråerna för över tid vägrar det skattefinansierade bolaget att redovisa. Med andra ord: skattebetalarna får inte veta vad de får för pengarna.

Enligt två källor som inte vill framträda med namn men som haft god insyn i SL:s affärer så anlitas de externa juristerna i mycket stor omfattning, där de detaljstyr SL:s operativa arbete.

– Det styrs väldigt mycket av de externa juristerna, de ska ju vara rådgivande i legala frågor men de har också fått en operativ roll, säger en källa.

– Juristerna är med operativt, de driver möten och är involverade i många projekt, i vissa enskilda projekt har SL ett flertal externa jurister involverade. Det är väldigt starkt styrt av de externa juristerna, säger en annan källa.

– Frågan är om man är där för att försvara sitt eget arbete åt advokatbyrån eller om man gör det för skattebetalarnas bästa.

Trafikförvaltningens chefsjurist, Daniel Angermann, delar dock inte bilden att de externa juristerna skulle detaljstyra SL:s verksamhet.

– Det är inte min uppfattning, säger han.

Enligt förvaltningsrättsprofessorn Olle Lundin uppstår risker med ett stort antal externa jurister. Särskilt kring den sekretess som finns i offentlig verksamhet, som privata aktörer får ta del av, som måste avtalas bort.

– Det är aldrig optimalt, det är klart att det finns risker. Det är nästan alltid bättre att ha jurister ”in house”. Interna jurister kan också verksamheten på ett helt annat sätt.

Både SL och Transitio har använt de här byråerna under väldigt många år?

– Då har de gjort sig beroende av dem, då får man betala den där summan, säger Olle Lundin.

Mannheimer Swartling och Hannes Snellman vill inte kommentera utan hänvisar till advokatsekretess.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Alla artiklar i ämnet: Landstingens hemliga tågaffärersvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons