Annons

SL planerar för viruseffekt – kan bli fordonsbrist

Reservdelar till tåg kan bli en bristvara, det kan leda till trafikstörningar.
Reservdelar till tåg kan bli en bristvara, det kan leda till trafikstörningar. Foto: Tomas Oneborg

Coronaviruset riskerar nu att påverka den svenska kollektivtrafiken, framgår i ett dokument från Trafikverket. SL har redan börjat planera för både personal- och fordonsbrist.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg

Tåg- och transportsektorn är påverkade av coronavirusets utbrott, framgår av dokument som är klassade som ”känsliga” hos Trafikverket som SvD tagit del av. Svaren som Trafikverket analyserat kommer från flera sektorer; fartyg, transport, tåg- och kollektivtrafik och flygbranschen.

”De globala försörjningskedjorna hänger ihop”, skriver Trafikverket i dokumentet som skickats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det är precis vad andra myndigheter konstaterat i sina bedömningar av effekterna av ett virusutbrott. Som SvD berättade nyligen påverkas importen av varor negativt redan i dag, och då riskeras verksamheter i leden längre fram. Som brist på läkemedel, reservdelar inom industrier och jordbruk och brist på råolja.

– Det finns en mängd olika konsekvenser som kan inträffa i samhället och i många sektorer. Det kan handla om störningar i transport och försörjning av läkemedel och inom handel med samhällskritiska varor, om det här skulle bli långvarigt, säger Maria Bergstrand, talesperson på MSB, till SvD.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg

Precis samma problem dyker upp när det gäller tågtrafik, enligt svaren till Trafikverket. Om reservdelar till tåg och tunnelbana slutar att levereras så kan trafiken påverkas. I dagsläget är det dock lugnt. Enligt tågföretagen så varierar riskerna något, men för persontrafiken är det just nu inga direkta problem. SJ flaggar för en möjlig brist på material för underhåll av tåg.

En annan aktör, Arlanda Express, ser problem om coronaviruset får rejält fotfäste:

”Om utbrottet eskalerar inom Sverige och/eller får en omfattande påverkan kan leveransförmågan avseende tillförsel av varor från EU, påverkas och en ny analys behöver då göras.”

Foto: Tomas Oneborg

Detsamma gäller SL och tunnelbanan: brist på reservdelar till vagnarna ”kan bli en fråga”, skriver branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

”Vi ser inte i dag några risker för störningar på grund av detta, men på sikt finns en möjlighet att SL-trafiken kan påverkas om det blir brist på reservdelar eller olika typer av komponenter som behöver bytas ut. I våra fordon och system finns ju miljontals olika delar och komponenter”, skriver Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

Redan nu finns planer på åtgärder, enligt SL.

”Våra trafikentreprenörer har reduceringsplaner för hur trafiken ska köras med minsta möjliga resenärspåverkan om det skulle bli aktuellt med fordonsbrist eller personalbrist till följd av coronaviruset”, skriver Keisu till SvD.

MSB:s senaste bedömning om det samlade nationella läget, utifrån myndigheternas svar, är från 20 februari. En risk som finns redan nu är att det blir störningar i just varuflödena av tekniska komponenter och reservdelar, som materiel till drift och underhåll.

– Blir det en stor spridning så kan det ge utslag, vissa nyckelfunktioner kan absolut påverkas. Men just nu så ser vi inga stora samhällsstörningar till följd av coronaviruset, säger Maria Bergstrand, MSB.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons