Annons

”Släcks Stockholm, släcks hela Sverige”

Sverige har ett sårbart internet – det måste vi ändra på. Alla svenskar måste få tillgång till ett robust fibernät. Det är en nödvändighet, skriver centerpartisterna Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.

Under strecket
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TT, Gunnar Lundmark Bild 1 av 2

Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
Foto: Christine Olsson/TT, Gunnar Lundmark Bild 1 av 1
Foto: Christine Olsson/TT, Gunnar Lundmark

DEBATT | DIGITAL SÄKERHET

Livet kan hänga på en tunn tråd – nio tusendels millimeter för att vara exakt.

Så tunn, som ett hårstrå ungefär, är en glasfibertråd. Och i dagens samhälle kan ett fungerande fibernätverk mellan medborgarna och till exempel sjukvården, vara en fråga om liv eller död.

Vi ser många fördelar med digitaliseringen. Vi ser också många hot. För idag är Sverige ett sårbart samhälle med ett sårbart internet.

Därför vill vi satsa så att alla svenskar får ett robust fibernät. Det är den viktigaste infrastruktursatsningen som Sverige kommer att behöva göra på många årtionden – och den är fullständigt nödvändig.

För hoten finns där.

Nyligen släppte Säkerhetspolisen sin årliga rapport. I denna beskriver Säpo sju hot mot Sverige kommande år. Här finns allt från terrorhot från islamister, främlingsfientliga högerextremister och hot från Kina och Ryssland. Nummer ett på listan är de digitala hoten.

Annons
Annons

Ett ökat säkerhetstänkande måste prägla myndigheterna. Men det räcker inte. Vi måste se till att själva medborgarna – att var och en av oss, oavsett var vi bor – har tillgång till robust fiber.

Frågan handlar inte bara om människor på landsbygden också ska kunna ta del av till exempel Spotify eller Netflix. Eller om möjligheterna att kunna sköta sina bankärenden via nätet eller jobba på distans.

Ur ett säkerhetsperspektiv handlar det om alla svenskars rätt att få livsavgörande vård eller kunna nås av avgörande information från myndigheterna vid en kris.

Just säkerhetsaspekten, att samhällsviktig information på internet alltid fungerar, tas upp i Vetenskapsrådets slutrapport från projektet Särimner. Ett projekt som fiberoperatören för högskolorna och flera av statens myndigheter, Sunet, varit ansvarig för tillsammans med företaget Netnod.

Särimner visar hur utsatt Sveriges internetinfrastruktur är.

På självaste valnatten 2018, mitt under rösträkningen, utsattes valmyndighetens webbsida för kraftiga störningar genom en överbelastningsattack. Stundtals gick det under flera timmar inte att följa de preliminära valresultaten. På sociala medier grodde snabbt konspirationsteorierna. Frön av osäkerhet och oro spreds med några tangenttryckningar.

Så nära i tid, så påtagliga, är hoten mot vår demokrati.

Fiberutbyggnaden i Sverige har inte fått den vikt som frågan borde ha fått. Samordningen har varit för dålig och säkerhetskraven – både från offentliga och privata beställare – har tyvärr ofta lyst med sin frånvaro.

En av de större bristerna med svenskt fibernätverk är att det sällan finns en reservledning. När det gäller vatten och avlopp, finns det ofta två parallellt utbyggda system. Lägger det ena av, fick det andra som reserv. Samma sak när det gäller el. Allt för att säkerhetens skull.

Annons
Annons

Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

Så är det sällan med fiberläggningen. Går en viktig fiberkabel av – av naturliga orsaker, av misstag eller av sabotage – finns det inget som täcker upp. På de ställen man faktiskt har parallella fiberlinjer, ligger dessa oroväckande fysiskt nära varandra.

Man kan jämföra det med att det bara skulle finnas en enda bilväg genom Sverige, från norr till söder. Och att denna enda bilväg skulle byggas utan att någon samordning mellan kommunerna. En kommun bygger vägen till en del av kommungränsen, angränsande kommun börjar på ett helt annat ställe.

Svenskt fibernätverk saknar tillräckligt många mellankopplingar. Lägg därtill att många av bredbandsföretagens servrar är centraliserade till Stockholm. Det gör att vi idag inte kan tala om ett heltäckande stabilt nät, utan snarare en uppsättning av sillhäcklor som utgår från Stockholm. Släcks Stockholm, släcks Sverige som det är idag.

Därför behöver vi en ökad nationell samordning av våra fibrer. Därför behöver vi investera mer i robusta nät och reservsystem till alla svenskar – annars kommer de stora vinsterna med digitalisering att gå förlorade. Därför kommer vi i Centerpartiet att verka för att de slutsatser som finns i projektet Särimner, lyfts i riksdagen.

Sverige har idag ett sårbart internet. Det måste vi ändra på.

Niels Paarup-Petersen (C)
riksdagsledamot och ansvarig för digitaliseringsfrågor
Annette Linander (C)
regionråd med ansvar för digitalisering, Region Skåne

Niels Paarup-Petersen och Annette Linander.
Niels Paarup-Petersen och Annette Linander. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons