Annons

Slaget om HQ inte över – överklagas till HD

HQ:s stämning mot grundaren Mats Qviberg fortsätter. Svea hovrätts godkännande av förlikningen mellan konkursförvaltaren och Qviberg, KPMG och Öresund Invest överklagas nu till Högsta domstolen av konkursgäldenären.

Under strecket
Publicerad

Mats Qviberg i tingsrätten

Foto: Pontus Lundahl / TT

Mats Qviberg i tingsrätten

Foto: Pontus Lundahl / TT
Mats Qviberg i tingsrätten
Mats Qviberg i tingsrätten Foto: Pontus Lundahl / TT

Det har stormat och bråkats runt bolaget HQ de senaste åren. Grundaren Mats Qviberg och flera tidigare styrelseledamöter har krävts på miljardbelopp av aktieägare. Det blev inte mindre komplicerat när HQ gick i konkurs och det uppstod frågetecken om vem som ska föra bolagets talan. Striden såg ut att vara över efter att Svea hovrätt godkänt en förlikning.

Likvidatorn för HQ AB i konkurs, advokaten Lars Ehrstedt, har nu valt att överklaga hovrättens beslut att godkänna konkursförvaltarens förlikning med bland andra Mats Qviberg. Därmed är den ursprungliga stämningen på drygt 4 miljarder inte över än.

Innan HQ AB gick i konkurs drev de en juridisk process mot Mats Qviberg och ett flertal tidigare styrelseledamöter som enligt bolaget ska betala drygt 4 miljarder kronor för kostnader som de orsakat bolagets delägare. Bolaget förlorade målet i tingsrätten och skulle därmed även betala rättegångskostnader på 262 miljoner kronor. HQ AB överklagade den domen till Svea hovrätt.

Annons
Annons

Kort därefter gick HQ AB i konkurs och trädde sedermera även i likvidation. Eftersom bolaget är både försatt i konkurs och likvidation har bolaget förutom en konkursförvaltare även en likvidator. Konkursförvaltaren representerar konkursboet, alltså borgenärerna, medan likvidatorn representerar konkursgäldenären, alltså indirekt aktieägarna.

Det uppstod oenighet mellan konkursförvaltaren, advokaten Bill Kronqvist och likvidatorn, advokaten Lars Ehrstedt. Konkursförvaltaren förhandlade fram en förlikning med motparterna Mats Qviberg och övriga som ingick i stämningsansökan.

Samtidigt yrkar Ehrstedt på att det är konkursgäldenären som äger möjligheten att driva den juridiska processen för bolagets fordringar. Likvidatorn menar att konkursförvaltaren inte är behörig att ta över konkursgäldenärens talan i målet eftersom det i förlikningsavtalet fanns ett villkor att konkursgäldenären skulle ha rätt att själv föra talan om det ställdes säkerhet för förlikningen inom viss tid, vilket skett enligt Ehrstedt.

Hovrätten menade dock att parterna i förlikningen var överens om att det inte kvarstod något villkor dem emellan och gemensamt hade de begärt stadfästelse av förlikningen.

”Eftersom partsviljan är avgörande vid avtalstolkning och konkursgäldenären inte är avtalspart i förlikningsavtalet, är dessa omständigheter tillräckliga för att konstatera att ett definitivt förlikningsavtal föreligger”, skrev Svea hovrätt.

Förlikningen som förhandlades fram innebar att HQ AB skulle slippa att betala rättegångskostnaderna på 262 miljoner samt att Mats Qviberg, KPMG och Öresund Invest ska betala sammanlagt 25,48 miljoner kronor till konkursboet. Mats Qvibergs del av betalningen är 9,5 miljoner.

Om Högsta domstolen skulle ta upp överklagandet och gå på Ehrstedts linje innebär det att Svea hovrätt kommer att ta upp överklagandet av tingsrättsdomen på nytt. Då kan konkursgäldenären driva stämningen mot Mats Qviberg och övriga igen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons