Annons

”Släpp inte in Kroatien i Schengen”

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.
Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Foto: Tomas Oneborg

Trots systematiska övergrepp mot människor på flykt är Kroatien på väg att gå med i Schengen. Men i stället för att belöna Kroatien måste Sveriges regering protestera mot övergreppen, skriver Malin Björk (V).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KROATIEN

Knäckta fingrar, stryptag om halsen, brutna revben, djupa sår från hundbett. Att tvingas ställa sig i en iskall flod med vatten upp till bröstet. Att sedan tvingas gå två mil utan kläder eller skor. Uppeldade pengar, kläder och mobiltelefoner. Det är bara några exempel på vad den kroatiska polisen utsätter människor på flykt för när de försöker ta sig över gränsen och genom Kroatien för att ta sig vidare norrut.

Vittnesmålen är hämtade från rapporter från såväl Amnesty och Human Rights Watch som lokalt baserade människorättsorganisationer som Are you syrious och Border violence monitoring network.

Jag har också själv fått uppgifterna bekräftade när jag träffat flyktingar i området kring Bihac i norra Bosnien Hercegovina, som jag besökte tillsammans med andra ledamöter ur parlamentets vänstergrupp i mitten på december. Norra Bosnien och staden Bihac har under sista året blivit en ny flaskhals för människor på flykt som söker trygghet i Europa.

Alla jag pratade med berättar om samma sak: hur de gång på gång försöker ta sig över den kroatiska gränsen och vidare, men hur den kroatiska gränspolisen varje gång med våld tvingar dem tillbaka till Bosnien. Alla, utan ett enda undantag, vittande om stor brutalitet från den kroatiska polisen. Flera berättade dessutom att de utsatts för en slags kedjeliknande ”push-backs”, hela vägen från Slovenien till Kroatien och sedan vidare tillbaks till Bosnien. Resultatet har blivit att tusentals människor befinner sig i limbo i trakterna kring i Bihac, i undermåliga flyktingläger, i övergivna byggnader eller i egna tält ute i naturen.

Annons
Annons

Den kroatiska gränspolisen gör sig med dessa handlingar skyldig till minst två olika brott. Dels är det olagligt att utan någon som helst dokumentation eller prövning avvisa människor på flykt utan att de ens får möjlighet att söka asyl. Det är detta som kallas för att göra en push-back. Dels är det naturligtvis olagligt att utsätta flyktingarna för våld – som inte sällan är att likställa med tortyr.

Såväl den kroatiska polisen som den kroatiska regeringen förnekar alla anklagelser om push-backs och polisvåld. De hävdar helt enkelt att det inte finns några bevis. De som försöker utreda och blottlägga situationen hindras, däribland Kroatiens egen ombudsperson som motarbetas och nekas tillgång till offentliga dokument som kan utgöra viktiga bevis på våldet. Vi ledamöter från EU-parlamentet fick heller inte, trots upprepade försök, träffa någon kroatisk regeringsrepresentant eller ansvarig för polisen under vårt besök i huvudstaden Zagreb.

Vad gör då EU-kommissionen för att stoppa den kroatiska polisens våld mot migranter och den kroatiska regeringens undergrävande av rättsstaten? Hittills ingenting. Faktum är att förra EU-kommissionen så sent som i oktober rekommenderade att Kroatien går med i gränssamarbetet Schengen, just för att landet den senaste tiden lyckats väl med att ”hantera de yttre gränserna”, det vill säga lyckats stoppa människor på flykt från att ta sig in i EU. Den förra EU-kommissionens Schengen-rekommendationen kan inte ses som något annat än en belöning för Kroatiens systematiska brott mot internationell lag och EU-lag mot människor på flykt.

Annons
Annons

Därför kan den kroatiska gränspolisens brutala agerande inte heller enbart skyllas på Kroatien. Det är lika mycket EU:s omänskliga flyktingpolitik som uppmuntrar till detta våld. Det är naturligtvis en helt oacceptabel ordning. Vår svenska kommissionär Ylva Johansson har nu tagit över ansvaret för asyl- och migrationsfrågorna. Hon har makten att se till att kommissionen ställer Kroatien till svars. Men också den svenska regeringen har makten att sätta stopp. För att Kroatien ska få bli medlem i gränssamarbetet Schengen måste nämligen alla andra medlemsländer rösta ja. Regeringen har därmed en gyllene chans just nu att sätta press på Kroatien.

Jag har mött dem som utsatts. Det är en vidrig, avhumaniserande gränspolitik som strider mot alla lagar vi har på plats, och som kommer sprida sig om vi inte sätter stopp. Så jag vill ha ett svar från Morgan Johansson. Tänker regeringen låta detta fortgå i det tysta eller kommer den använda allt som står i sin makt, inklusive möjligheten att neka Schengenmedlemskap för Kroatien, tills övergreppen och människorättsbrotten upphör?

Malin Björk (V)
EU-parlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons