Annons

SL:s okända motpart i miljardaffär – skandalbank

SvD AVSLÖJAR | I 18 år har SL hållit hemligt vem som var motpart i miljardaffären runt de blåa tunnelbanevagnarna. Nu kan SvD avslöja att en amerikansk skandalbank, där flera toppar fällts för miljardbedrägerier, hade en central roll. Med tystnadskrav och ett invecklat hyravtal skulle både SL och banken nå fördelaktiga skatteeffekter.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

SvD har granskat en affär där 88 äldre tunnelbanevagnar ingick i ett avancerat skatteupplägg med hemliga affärspartners.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 5

Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg vill inte berätta vilka myndigheten gjort affärer med i USA. Då kan de hamna i amerikansk domstol, hävdar de.

Foto: Malin HoelstadBild 2 av 5

I ett enda av hundratals dokument som handlar om affären med tunnelbana och pendeltåg dyker namnet upp hos landstingsägda Transitio.

Bild 3 av 5

Riskeras skattebetalarnas pengar om landstinget berättar namnen på vem de gör affärer med? Myndigheten hävdar att den kan stämmas i amerikansk domstol om så sker.

Foto: Malin HoelstadBild 4 av 5

Affärerna med de amerikanska motparterna är mycket komplexa. Ett landstingsägt bolag hyr ut tunnelbanevagnar till en partner i USA, som återhyr, i en så kallad ”lease-leaseback”, eller ”LILO”, lease-in-lease out.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 5 av 5

SvD har granskat en affär där 88 äldre tunnelbanevagnar ingick i ett avancerat skatteupplägg med hemliga affärspartners.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Så går SL:s skatteupplägg till

De äldre blåa vagnarna är ett bekant inslag i Stockholms tunnelbana. Sedan de började rulla i mitten på 1980-talet har miljontals människor färdats i dem. I dag körs de både på den röda och den blåa linjen.

Men vagnarna bär på en berättelse som är okänd för alla som reser med dem.

För 18 år sedan spelade 88 blåa tunnelbanevagnar huvudrollen i en miljardaffär mellan landstingsägda Transitio och en amerikansk bank, en affär som godkändes via SL och fullmäktige. Tågaffären med den amerikanska banken är unik på flera sätt.

SvD har granskat en affär där 88 äldre tunnelbanevagnar ingick i ett avancerat skatteupplägg med hemliga affärspartners.
SvD har granskat en affär där 88 äldre tunnelbanevagnar ingick i ett avancerat skatteupplägg med hemliga affärspartners. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Centralt för transaktionen var ett avancerat skatteupplägg där tågen hyrdes ut och sedan hyrdes tillbaka i flera led, ett upplägg som kallas lease-lease back. Den komplicerade strukturen gjorde det möjligt för SL och den amerikanska affärspartnern att göra ”skattemässiga avskrivningar” på hundratals miljoner kronor. Affärsmodellen, som används av flera landsting, beskrevs av SVT i ett reportage från 2013 och mötte då kraftig kritik.

Annons
Annons

– De borde fundera igenom om de tycker att Obama och amerikanska skattebetalare ska vara med och finansiera svensk kollektivtrafik, sa landstingsrevisionens ordförande i Uppsala, Anders Toll (S) till SVT då, apropå de stora avdragen som avtalen möjliggjorde för den amerikanska banken.

En unik del i just denna affär var hur den skapade panik i landstinget eftersom den amerikanska finanskrisen hotade att omintetgöra affärsupplägget, något som skildrades i rapporteringen 2013.

Vi har valt att varken säga ja eller nej om vilka parter som ingår.

En mycket omfattande sekretess omgärdar namnen på dem man slöt avtal med, något som är anmärkningsvärt när det handlar om ett offentligt ägt bolag. Stockholms läns landsting och SL har i 18 år hemlighållit namnet på den amerikanska huvudmotparten.

Orsaken till den omfattande sekretessen är, enligt företrädare för landstinget, att affären innehåller en tvingande sekretessklausul och att ett brott mot detta kan leda till dyra stämningsprocesser i USA. Om namnen kommer ut så riskeras alltså skattebetalarnas pengar.

– Vi vet att en skadeståndsprocess i USA är något som vi inte vill vara involverade i, så långt kan vi säga, säger Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör på trafikförvaltningen och tidigare ekonomidirektör på Stockholms läns landsting (SLL).

SLL blev delaktigt i så kallade US-leasar, mycket komplexa hyresavtal av tåg, mellan åren 2000 och 2003. Affärerna gjordes via två bolag: ett dotterbolag i SL-koncernen och Transitio. Det senare skapades specifikt i syfte att hantera landstingens tågaffärer. Flera av avtalen löper fortfarande, så länge som fram till 2032. Men den affär som SvD granskat avslutades 2011, enligt uppgifter från Transitio.

Annons
Annons

Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg vill inte berätta vilka myndigheten gjort affärer med i USA. Då kan de hamna i amerikansk domstol, hävdar de.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1
Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg vill inte berätta vilka myndigheten gjort affärer med i USA. Då kan de hamna i amerikansk domstol, hävdar de.
Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg vill inte berätta vilka myndigheten gjort affärer med i USA. Då kan de hamna i amerikansk domstol, hävdar de. Foto: Malin Hoelstad

Flera interna, centralt placerade källor uppger för SvD att de förvånats över den sekretess som omgärdar US-leasarna. En tidigare högt uppsatt chef på SL berättar att när han började forska i avtalens detaljer fick han ett argt telefonsamtal från landstingets externt anlitade juridiska rådgivare som undrade vad han sysslade med.

Landstingsrevisorer som SvD talat med vet inte vilka motparterna i US-leasarna är. Inte ens i en särskild extern revision 2010 som initierades av landstinget i Dalarna fick man ta del av namnen.

Namnen har även hållits hemliga för ledande landstingspolitiker, och inte heller har amerikanska affärsparter namngivits i några landstingsprotokoll eller tjänsteanteckningar, annat än under täcknamnen ”US Trust” eller ”US-lease”.

Det framgår också av bolagets hemsida tillbaka i tiden att man erbjudit affärsupplägg i skatteparadis till företag och institutioner.

SvD kan nu, efter att ha granskat tusentals sidor i hundratals dokument från år 2000 och framåt, avslöja namnet på den viktigaste amerikanska motparten. Ett av de offentliga dokumenten visar direkt vem Transitio skrivit avtal med: ”Wilmington Trust Company”, som är huvudmotpart i tågaffären. Wilmington Trust var då, 2000, en väl ansedd medelstor amerikansk bank – i dag är den känd för att fyra av bankens högsta chefer nyligen dömdes för grov ekonomisk brottslighet.

Annons
Annons

I ett enda av hundratals dokument som handlar om affären med tunnelbana och pendeltåg dyker namnet upp hos landstingsägda Transitio.

Bild 1 av 1

Det finns, i SvD:s efterforskningar kring landstingets affärer med Wilmington Trust, ingenting som tyder på att tågaffären varit föremål för den amerikanska brottsutredningen, men det finns andra oklara omständigheter.

I ett enda av hundratals dokument som handlar om affären med tunnelbana och pendeltåg dyker namnet upp hos landstingsägda Transitio.
I ett enda av hundratals dokument som handlar om affären med tunnelbana och pendeltåg dyker namnet upp hos landstingsägda Transitio.

SvD:s granskning av dokumentation hos en amerikansk myndighet visar att samma år som de första US-leasarna skapades, 2000, bildade Wilmington Trust två dotterbolag på de välkända skatteparadisen Kanalöarna och Caymanöarna; Wilmington Trust (Channel Islands) och Wilmington Trust (Cayman).

SvD har inte kunnat belägga om den aktuella tunnelbaneaffären haft kopplingar till skatteparadis. Men det framgår av Wilmington Trusts hemsida tillbaka i tiden att man erbjudit affärsupplägg i skatteparadis till företag och institutioner, genom så kallade ”Corporate Financial Services”.

Katarina Olsson, professor i civilrätt vid Lunds universitet, känner igen den här typen av affärsupplägg, där det för svenska förhållanden främmande begreppet ”trust” är avgörande.

– Det är vanligt i USA att äganderätt hanteras av en ”trust”. Det betyder i många fall att man slipper betala skatt på egendomen, säger Katarina Olsson.

När SvD beskriver upplägget med Wilmington Trust, säger hon att det låter som avancerad skatteplanering.

– Det låter som ett skatteupplägg. Det faktum att motparten heter ”US Trust” behöver inte betyda att det är en amerikansk trust. Den kan vara upprättad i ett skatteparadis, det är inte ovanligt i den här typen av upplägg, säger Katarina Olsson.

Annons
Annons

Riskeras skattebetalarnas pengar om landstinget berättar namnen på vem de gör affärer med? Myndigheten hävdar att den kan stämmas i amerikansk domstol om så sker.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1
Riskeras skattebetalarnas pengar om landstinget berättar namnen på vem de gör affärer med? Myndigheten hävdar att den kan stämmas i amerikansk domstol om så sker.
Riskeras skattebetalarnas pengar om landstinget berättar namnen på vem de gör affärer med? Myndigheten hävdar att den kan stämmas i amerikansk domstol om så sker. Foto: Malin Hoelstad

Upplägg via skatteparadis är också något som Wilmington Trust själva förordat i dokumentation från 2002 om Caymanöarna.

SvD har träffat Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör på Stockholms läns landsting, för en intervju om de komplicerade skatteuppläggen. Hon är den som har störst kunskap om upplägget och ytterligare tre höga landstingstjänstemän sitter med på intervjun.

När vi frågar henne om någon av motparterna i tågaffärerna är registrerad i ett skatteparadis, blir svaret ”ingen kommentar”.

Om det inte är så, kan ni ju svara nej?

– Ja, det kan vi göra. Men vi har valt att varken säga ja eller nej om vilka parter som ingår, säger Gunnel Forsberg.

Vi frågar inte vilka parter det är utan var bolagen kan finnas registrerade?

– Just det, men det är indirekt en sådan fråga, vi har i alla fall valt att inte kommentera det heller, säger Forsberg.

Inte heller Transitios vd Stefan Kallin vill kommentera om leasingaffärerna gjorts via skatteparadis.

Wilmington Trust är inte vidare känt i Sverige, men väl i USA, där den alltså utretts av bland annat FBI under många år. Fyra toppar i banken dömdes i maj i år för svindlande bedrägerier i miljardklassen. Bolaget har också stämts av flera stiftelser som förvaltar pensionspengar åt bland annat polis och brandkår, men har nått en förlikning där den tvingas betala motsvarande 1,8 miljarder kronor.

Annons
Annons

Affärerna med de amerikanska motparterna är mycket komplexa. Ett landstingsägt bolag hyr ut tunnelbanevagnar till en partner i USA, som återhyr, i en så kallad ”lease-leaseback”, eller ”LILO”, lease-in-lease out.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Det är inte vi som har släppt namnet, eller hur?

SvD ber också Gunnel Forsberg kommentera uppgiften om att det är Wilmington Trust som är den huvudsakliga motparten i tågaffären.

– Nej, jag har ingen kommentar till det, säger Gunnel Forsberg, som är insatt i leasingavtalen.

Du känner inte igen namnet?

– Det är väl att gå för långt och säga det, det är ju ett verksamt företag.

Men aldrig i samband med affärer med SL?

– Det kan jag inte komma på på rak arm, säger Forsberg.

Affärerna med de amerikanska motparterna är mycket komplexa. Ett landstingsägt bolag hyr ut tunnelbanevagnar till en partner i USA, som återhyr, i en så kallad ”lease-leaseback”, eller ”LILO”, lease-in-lease out.
Affärerna med de amerikanska motparterna är mycket komplexa. Ett landstingsägt bolag hyr ut tunnelbanevagnar till en partner i USA, som återhyr, i en så kallad ”lease-leaseback”, eller ”LILO”, lease-in-lease out. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Inte heller skattefinansierade Transitio, som är en central aktör i affären, har velat berätta vilka parter som ingår i leasingaffärerna. Bolagets vd Stefan Kallin vill inte ställa upp på någon intervju, trots flera förfrågningar. Han svarar endast via mejl.

”Dessa avtal har långtgående sekretessklausuler. Bryts dessa så kan bolaget riskera stora skadestånd”, skriver han.

När han konfronteras med att namnet Wilmington Trust Company finns i bolagets egen offentliga dokumentation från det år då affären inleddes för 18 år sedan, så bekräftar han uppgiften.

”Som jag tidigare beskrivit för dig avslutades den leasen för Transitios del år 2011”.

Kallin svarar inte på fler frågor efter det, om till exempel skattepengar nu riskeras i en amerikansk domstol.

Även från Wilmington Trust bekräftas att de var en viktig motpart i affären.

Annons
Annons

”Vår inblandning var begränsad till att agera förvaltare (eng. ”trustee”), skriver bolagets kommunikationschef Kent Wissinger till SvD. Rollen som ”trustee” är enligt experter SvD talat med central i den här typen av upplägg.

Nu är namnet Wilmington Trust inte längre hemligt. Vi frågar Gunilla Forsberg vad det betyder för risken att bli stämd i USA.

Forsberg vänder sig till sina kollegor; chefen på trafikförvaltningen Sara Catoni, Peter Fransson, vd i SL Finans, och kommunikationschefen Suss Forssman Thullberg.

– Det vet jag inte, vad gör vi då?

Blir det en stämning i USA om namnet kommer ut?

– Det är inte vi som har släppt namnet, eller hur? Vi är noga med att vi som tjänstemän i SL och i landstinget följer de villkor som finns i avtalen idag, säger Forsberg.

SLL:s resonemang kring sekretess är samtidigt anmärkningsvärd, menar en expert. Myndigheter ska eftersträva transparens.

– Det låter jättekonstigt att det här skulle vara hemligt, säger Vilhelm Persson, universitetslektor inom offentlig rätt och förvaltningsrätt på Lunds universitet.

– Det känns som att man inte är tillräckligt transparent med skattebetalarnas pengar. Det är inte i lagens anda att ingå avtal där man accepterar att bli stämd om man avslöjar motparternas namn, säger Vilhelm Persson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons