Annons

”Slussens bussterminal kan gå till EU-domstolen”

Brandrisk och expropriation är två stötestenar som försvårar planerna på att spränga in nya Slussens bussterminal i Katarinaberget.

– Jag är orolig. Det finns ingen annan utväg, säger Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka.

Under strecket
Publicerad

Katarinaberget där bussterminalen ska sprängas in.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2

Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka.

Foto: PrivatBild 2 av 2

Katarinaberget där bussterminalen ska sprängas in.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Katarinaberget där bussterminalen ska sprängas in.
Katarinaberget där bussterminalen ska sprängas in. Foto: Janerik Henriksson/TT

Med bara tre månader till Stockholm kommunfullmäktiges beslut är inte frågetecknen kring bussterminalen i Katarinaberget uträtade. Onsdagen markerade deadline för medborgarna att uttrycka sin åsikt bussterminal som är tänkt att sprängas in i Katarinaberget. Mellan den 31 maj och 12 juli i år ställdes planförslaget för bussterminalen ut på samråd. Hela 333 yttranden inkom då.

Många undringar gällde risken med att anlägga en bussterminal i ett berg och särskilt när det gäller utrymning i händelse av brand. Därför förlängdes samrådet med en utställning, där även den tidigare sekretessbelagda brandriskbeskrivningen ingick.

Vid lunchtid på onsdagen hade ytterligare 96 yttranden inkommit.

Även om detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013, underkändes detaljplanen för bussterminalen. Anledningen var formfel i upphandlingen.

Annons
Annons

Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka.

Foto: PrivatBild 1 av 1

– Det var den största otjänsten som den förra majoriteten i Stockholms stadshus skapade, att projekten inte harmoniserade med varandra, säger Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka kommun, vars 100 000 invånare till stor del pendlar till Stockholm via Slussen. Av grannen Värmdö kommuns 45 000 invånare är många också dagligen beroende av Sveriges näst största kollektiva knutpunkt.

Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka.
Khashayar Farmanbar, oppositionsborgarråd (S) i Nacka. Foto: Privat

Socialdemokraterna förespråkade först en annan lösning av Slussen – utan bussterminal i Katarinaberget – än den som den då borgerliga majoriteten i Stockholm med finansborgarrådet Sten Nordin (M) i spetsen klubbade igenom 2010. Nu finns ingen reservutgång. Detaljplanens överdäckning av Stadsgårdsleden och en projekterad galleria gör att det inte finns någon annan plats för bussarna.

Det finns de som tänker ta strid om eventuell expropriation till EU-domstolen. Då tar det tid. Jag är orolig eftersom det här är den enda gångbara lösningen

– Vi har valt att göra det bästa och vara ansvarsfulla för att processen ska flyta på så bra som möjligt, säger Khashayar Farmanbar och tillägger att han är nöjd med experternas beskrivning av brandrisken.

Däremot finns det en annan fråga som stör: Expropriation.

– Sverige har valt en modell där ägarrätten har stor betydelse. Jag har träffat fastighetsägare på Katarinaberget. Det finns de som tänker ta strid om eventuell expropriation till EU-domstolen. Då tar det tid. Jag är orolig eftersom det här är den enda gångbara lösningen, säger Khashayar Farmanbar.

Annons
Annons

Lennart Klaesson är en arkitekt som tidigare jobbat inom Stockholms stad. Han har följt turerna kring Nya Slussen.

– Det krävs även en ny fastighetsbildning för den nya detaljplanen. Det handlar i det här fallet om en så kalla tredimensionell fastighetsbildning som går djupt ner i marken i det berg där terminalen ska sprängas. Jag känner till tre fastighetsägare som kommer att hävda sina grundlagsskyddade rättigheter, säger Lennart Klaesson till SvD.

Han pekar på otydligheter även i kommunens senaste utställning:

– De har till exempel blandat ihop planärendet med fastighetsbildningen. Det är inte meningen att gemene man ska förstå, tillägger Lennart Klaesson.

Arkitekten säger att även det senaste förslaget innehåller formfel:

– Förra gången åkte man bland annat dit på att man inte tillräckligt informerat Nacka och Värmdö. Det är samma sak nu. Antalet ankomstplatser i bussterminalen är inte lika många som man kommit överens om. Det är formfel igen, säger Lennart Klaesson.

Det finns exempel i Europa på hur stora och kritiserade byggen färdigställts, men inte tagits i bruk på grund av miljö- och säkerhetsskäl.

Berlin Brandenburgs internationella flygplats stod klar 2012, men komplikationer med att få terminalbyggnaden brandskyddsgodkänd och driftsklar har gjort att invigningen ännu inte ägt rum.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons