Annons

Småbankerna håller täten i soliditetsligan

Foto: Martina Holmberg /TT

Småbankerna har en avsevärt högre soliditet än bankjättarna, visar en stor jämförelse mellan 88 banker.

Under strecket
Publicerad

Henrik Molenius, vd för Westnova Management.

Foto: Helen Skippey

När 88 aktiva banker i Sverige granskas, står det klart att de skiljer sig starkt i soliditet. Det är Westnova Management som rankar bankernas soliditet, alltså eget kapital i förhållande till balansräkningen.

Mindre banker ligger i topp. Bäst till ligger OK-Q8 Bank, följt av Sparbanken Lidköping, samt Virserums Sparbank, med soliditetstal runt 30 procent. Ett skifte har skett i toppen jämfört med i fjol, då Virserums Sparbank toppade, följt av Sparbanken i Lidköping och på tredje plats OK-Q8 Bank.

– Den stora händelsen under fjolåret var att Nordea inte längre är en svensk bank. Därmed minskar storleken på banksystemet, men soliditeten påverkas inte nämnvärt då Nordea har legat mitt i soliditetslistan, mätt i euro, säger Henrik Molenius, analytiker och vd för Westnova Management.

Annars har små förändringar i soliditeten skett under senaste året i banksektorn. Den årliga sammanställningen mäter per årsskiftet. Den visar en soliditet för de 88 bankerna på 5,97 procent, en marginell minskning från fjolåret då motsvarande siffra var 6,03 procent.

Annons
Annons

Henrik Molenius, vd för Westnova Management.

Foto: Helen Skippey

Storbankerna, Swedbank, Handelsbanken och SEB har en genomsnittlig soliditet på 5,5 procent, jämfört med 5,56 procent i fjolårets undersökning. Bankernas balansomslutningar har ökat något mer än deras eget kapital.

– Senaste året har det skett en konsolidering, där soliditeten har ändrats relativt lite och även minskade en aning i fjol, från att tidigare ha ökat i genomsnitt varje år sedan 2015, säger Henrik Molenius.

Henrik Molenius, vd för Westnova Management.
Henrik Molenius, vd för Westnova Management. Foto: Helen Skippey

De 60 sparbankerna har en genomsnittlig soliditet på 15 procent. Dessa behöver ha mer ackumulerat eget kapital än storbankerna för att stå emot förluster, samtidigt som deras ägande i Swedbank långsiktigt har ökat i värde.

I botten av soliditetsligan ligger SBAB, Nordnet och Avanza, med soliditetstal på 3,84 procent, 2,16 procent, respektive 1,32 procent. Räknar man bort försäkringsrörelsernas påverkan på balansräkningen i de två senare fallen hamnar soliditeten högre, på över 4,5 procent.

– Mindre aktörer behöver en högre soliditet än storbankerna och statliga SBAB. Samtidigt medför en hög soliditet svårigheter att skapa hög avkastning, säger Henrik Molenius.

Även bankernas kärnprimärkapitalrelation har undersökts av Westnova Management. Nyckeltalet speglar förmågan att möta kapitalkraven. Generellt har den sjunkit de senaste åren. SEB ligger högst med 17,1 procent, följt av Handelsbanken med 16,4 procent, Swedbank med 15,9 procent, Länsförsäkringar Bank med 15 procent, Landshypotek Bank med 13,4 procent och SBAB med 12,4 procent. Nordea ligger på 14,6 procent. Flera aktörer, däribland SPAB, har sett den kvoten sjunka de senaste åren.

– Delvis beror det på nya sätt att fastställa denna kvot, och om det är problematiskt får framtiden utvisa, säger Henrik Molenius.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons